Bán hàng ra nước ngoài

Nhà thuốc Yến Trang có bán hàng ra nước ngoài, nếu bạn ở nước ngoài và muốn mua thuốc ở Việt Nam, hãy liên hệ với chúng tôi tại email: yentrang031@gmail.com, facebook: yentrang031vn để biết chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển và cách thức chuyển tiền.

 

If you are foreigner and want to buy medicines in Vietnam, please contact us via email: yentrang031@gmail.com or facebook: yentrang031vn, to know the shipping fee, shipping time and how to purchase for us.

 

Cước bưu phẩm bảo đảm (registered mail rates)
  APPU các nước khác (other countries)
đến 20g (up to 20g) 38.000 39.000
Trên 20g đến 100g (over 20 g to 100g) 54.000 58.000
Trên 100g đến 250g (over 100 g to 250g) 71.000 85.000
Trên 250g đến 500g (over 250 g to 500g) 112.000 126.000
Trên 500g đến 1000g (over 500 g to 1000g) 188.000 203.000
Trên 1000g đến 2000g (over 1000 g to 2000g) 295.000 339.000

 

Phụ cước máy bay (airmail surchage)
 

Châu Á - Thái Bình Dương

Asia Pacific

Châu Âu

Europe

Châu Phi

Africa

Châu Mỹ

America

đến 20g (up to 20g)  3.500 5.000 7.000 9.000
Trên 20g đến 100g (over 20 g to 100g) 10.000 14.000 25.000 28.000
Trên 100g đến 250g (over 100 g to 250g) 35.000 65.000 78.000 91.000

Mỗi 250g tiếp theo hoặc phần lẻ

(for each additional 250g)

35.000 65.000 72.000 74.000

 

APPU -Liên minh bưu chính châu Á Thái Bình Dương gồm các nước:

(Asia- Pacific Post Union countries comprises of the following countries):

Afghanistan, Australia, Bangladesh, Buhtan, Brunei, Cambodia, China, Fiji, India, Indonesia, Iran, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Solomon, South Korea, Singapore, Srilanka, Thailand, Tonga and Vanuatu.  

popup

Số lượng:

Tổng tiền: