GAN-MẬT-THẬN

Sắp xếp theo:
Cavir 1mg
Xem nhanh

Cavir 1mg

370.000₫/hộp
Proxivir
Xem nhanh

Proxivir

650.000₫/hộp
Dinara
Xem nhanh

Dinara

400.000₫/hộp
Meyerurso 200mg
Xem nhanh

Meyerurso 200mg

1.100.000₫/hộp
Laknitil 5g/10ml
Xem nhanh

Laknitil 5g/10ml

150.000₫/hộp
Nephgold
Xem nhanh

Nephgold

130.000₫/túi
Tenohealth
Xem nhanh

Tenohealth

1.100.000₫/hộp
Hepcinat - LP
Xem nhanh

Hepcinat - LP

4.300.000₫/lọ
Aminic 200ml
Xem nhanh

Aminic 200ml

120.000₫/túi
Urdoc 100mg
Xem nhanh

Urdoc 100mg

1.070.000₫/hộp
Tanmogan
Xem nhanh

Tanmogan

70.000₫/lọ
Aluvia 200mg/50mg
Xem nhanh

Aluvia 200mg/50mg

3.200.000₫/lọ
Enteravid 0.5mg
Xem nhanh

Enteravid 0.5mg

650.000₫/hộp
Tenifo 300mg
Xem nhanh

Tenifo 300mg

300.000₫/hộp
Tenof EM
Xem nhanh

Tenof EM

850.000₫/lọ
Adefovir A.T
Xem nhanh

Adefovir A.T

220.000₫/hộp
Laknitil 1g/5ml
Xem nhanh

Laknitil 1g/5ml

90.000₫/hộp
Glypressin
Xem nhanh

Glypressin

700.000₫/lọ
A.T Arginin 1000mg
Xem nhanh

A.T Arginin 1000mg

180.000₫/hộp
Topflovir
Xem nhanh

Topflovir

1.200.000₫/hộp
Velsof
Xem nhanh

Velsof

7.000.000₫/lọ
Hydra Gan
Xem nhanh

Hydra Gan

530.000₫/lọ
Ursoliv 250
Xem nhanh

Ursoliv 250

450.000₫/hộp
Meyerurso 250mg
Xem nhanh

Meyerurso 250mg

740.000₫/hộp