GAN-MẬT-THẬN

Sắp xếp theo:
TPH Gold
Xem nhanh

TPH Gold

550.000₫/hộp
Hep Urso
Xem nhanh

Hep Urso

770.000₫/hộp
Sevelamer 800mg
Xem nhanh

Sevelamer 800mg

2.900.000₫/lọ
Abanuti
Xem nhanh

Abanuti

450.000₫/hộp
Hetopartat 3g
Xem nhanh

Hetopartat 3g

800.000₫/hộp
Teravir - AF
Xem nhanh

Teravir - AF

1.200.000₫/lọ
Tenofovir 300 - MV
Xem nhanh

Tenofovir 300 - MV

200.000₫/hộp
Osimert
Xem nhanh

Osimert

3.100.000₫/lọ
A.T Entecavir 1 mg
Xem nhanh

A.T Entecavir 1 mg

500.000₫/hộp
Acriptega
Xem nhanh

Acriptega

1.300.000₫/lọ
Tafsafe 25mg
Xem nhanh

Tafsafe 25mg

1.200.000₫/lọ
Ursochol 250mg
Xem nhanh

Ursochol 250mg

250.000₫/hộp
Pharcavir
Xem nhanh

Pharcavir

600.000₫/hộp
Lamivudine 150mg Stada
Xem nhanh

Lamivudine 150mg Stada

430.000₫/hộp
Lamivudin 100mg Stada
Xem nhanh

Lamivudin 100mg Stada

200.000₫/hộp
Dagocti 0,5mg
Xem nhanh

Dagocti 0,5mg

330.000₫/hộp
Lamivudine 150mg
Xem nhanh

Lamivudine 150mg

300.000₫/lọ
Argistad 1g
Xem nhanh

Argistad 1g

100.000₫/hộp