TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Zytovyrin S
Xem nhanh

Zytovyrin S

200.000₫/hộp
Novomix 30 Flexpen
Xem nhanh

Novomix 30 Flexpen

260.000₫/cái
Minirin Melt 60mcg
Xem nhanh

Minirin Melt 60mcg

720.000₫/hộp
Perosu 20mg
Xem nhanh

Perosu 20mg

280.000₫/hộp
Cheklip 20mg
Xem nhanh

Cheklip 20mg

60.000₫/hộp
Rotacor 20mg
Xem nhanh

Rotacor 20mg

100.000₫/hộp
Botimac
Xem nhanh

Botimac

430.000₫/hộp
Glimaron 80mg
Xem nhanh

Glimaron 80mg

80.000₫/hộp
Duotrol
Xem nhanh

Duotrol

380.000₫/hộp
Perglim M-1
Xem nhanh

Perglim M-1

350.000₫/100 viên
Glirit 500/2.5mg
Xem nhanh

Glirit 500/2.5mg

80.000₫/hộp
Rotorlip 10mg
Xem nhanh

Rotorlip 10mg

130.000₫/hộp
Rosuvastatin Savi 10mg
Xem nhanh

Rosuvastatin Savi 10mg

120.000₫/hộp
Zlatko 100mg
Xem nhanh

Zlatko 100mg

400.000₫/hộp
Aszolzoly 20mg
Xem nhanh

Aszolzoly 20mg

70.000₫/hộp
Aszolzoly 10mg
Xem nhanh

Aszolzoly 10mg

60.000₫/hộp
Meyersiliptin 50mg
Xem nhanh

Meyersiliptin 50mg

330.000₫/hộp
Troytor 20mg
Xem nhanh

Troytor 20mg

130.000₫/hộp
Troytor 10mg
Xem nhanh

Troytor 10mg

130.000₫/hộp
Glycinorm 80mg
Xem nhanh

Glycinorm 80mg

70.000₫/hộp
Pitator 2mg
Xem nhanh

Pitator 2mg

540.000₫/hộp
Colestrim 160mg
Xem nhanh

Colestrim 160mg

80.000₫/hộp
Atizet plus
Xem nhanh

Atizet plus

165.000₫/hộp
Hypravas 20mg
Xem nhanh

Hypravas 20mg

240.000₫/hộp