TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Insunova R
Xem nhanh

Insunova R

100.000₫/lọ
Atovast 20mg
Xem nhanh

Atovast 20mg

110.000₫/hộp
Atovast 10mg
Xem nhanh

Atovast 10mg

80.000₫/hộp
CoMiaryl 2/500mg
Xem nhanh

CoMiaryl 2/500mg

130.000₫/hộp
Tranagliptin 5mg
Xem nhanh

Tranagliptin 5mg

190.000₫/hộp
Cardorite 10mg
Xem nhanh

Cardorite 10mg

360.000₫/hộp
Acabrose
Xem nhanh

Acabrose

220.000₫/hộp
Metforilex 500mg
Xem nhanh

Metforilex 500mg

80.000₫/hộp
Fenosup 160mg
Xem nhanh

Fenosup 160mg

200.000₫/hộp
Scilin N 40 IU/ml
Xem nhanh

Scilin N 40 IU/ml

100.000₫/lọ
Glaritus 100 IU/ml
Xem nhanh

Glaritus 100 IU/ml

190.000₫/lọ
Wosulin N 40 IU/ml
Xem nhanh

Wosulin N 40 IU/ml

100.000₫/lọ
Rovatin 10mg
Xem nhanh

Rovatin 10mg

650.000₫/hộp
Humulin Kwikpen 30/70
Xem nhanh

Humulin Kwikpen 30/70

170.000₫/cái
Zlatko 25mg
Xem nhanh

Zlatko 25mg

190.000₫/hộp
Ultrox 10mg
Xem nhanh

Ultrox 10mg

300.000₫/hộp
Japet 10/20mg
Xem nhanh

Japet 10/20mg

330.000₫/hộp
Atovze 20/10
Xem nhanh

Atovze 20/10

200.000₫/hộp
Miaryl 4mg
Xem nhanh

Miaryl 4mg

160.000₫/hộp
Miaryl 2mg
Xem nhanh

Miaryl 2mg

120.000₫/hộp
Fordia 500mg
Xem nhanh

Fordia 500mg

130.000₫/hộp
Dorocron MR 60mg
Xem nhanh

Dorocron MR 60mg

110.000₫/hộp
Hafenthyl 200mg
Xem nhanh

Hafenthyl 200mg

100.000₫/hộp