TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Amaryl 4mg
Xem nhanh

Amaryl 4mg

130.000₫/hộp
Amaryl 2mg
Xem nhanh

Amaryl 2mg

120.000₫/hộp
Wosulin R
Xem nhanh

Wosulin R

100.000₫/lọ
Sezstad 10mg
Xem nhanh

Sezstad 10mg

130.000₫/hộp
A.T Atorvastatin 20mg
Xem nhanh

A.T Atorvastatin 20mg

50.000₫/hộp
Bivantox 200mg
Xem nhanh

Bivantox 200mg

260.000₫/hộp
Staclazide 80mg
Xem nhanh

Staclazide 80mg

160.000₫/hộp
USABetic - VG 50
Xem nhanh

USABetic - VG 50

100.000₫/hộp
Ryzodeg Flextouch 100U/ml
Xem nhanh

Ryzodeg Flextouch 100U/ml

1.200.000₫/hộp
Sitagibes 100mg
Xem nhanh

Sitagibes 100mg

150.000₫/hộp
Scilin R 100IU/ml
Xem nhanh

Scilin R 100IU/ml

130.000₫/lọ
Hypravas 40mg
Xem nhanh

Hypravas 40mg

260.000₫/hộp
Rotorlip 20
Xem nhanh

Rotorlip 20

120.000₫/hộp
Inbacid 10mg
Xem nhanh

Inbacid 10mg

100.000₫/hộp
Savi Piride 4mg
Xem nhanh

Savi Piride 4mg

90.000₫/hộp
Metsav 850mg
Xem nhanh

Metsav 850mg

130.000₫/hộp
Metsav 1000mg
Xem nhanh

Metsav 1000mg

170.000₫/hộp
Atovze 10/10
Xem nhanh

Atovze 10/10

170.000₫/hộp
Agisimva 20mg
Xem nhanh

Agisimva 20mg

120.000₫/hộp
Agirovastin 10mg
Xem nhanh

Agirovastin 10mg

240.000₫/hộp
Statinagi 10mg
Xem nhanh

Statinagi 10mg

170.000₫/hộp
Statinagi 20mg
Xem nhanh

Statinagi 20mg

210.000₫/hộp