TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Chemistatin 10mg
Xem nhanh

Chemistatin 10mg

340.000₫/hộp
Vasetib 10mg
Xem nhanh

Vasetib 10mg

180.000₫/hộp
Stimufer 750mg
Xem nhanh

Stimufer 750mg

170.000₫/hộp
Insuact 20 mg
Xem nhanh

Insuact 20 mg

80.000₫/hộp
Atoris 10mg
Xem nhanh

Atoris 10mg

90.000₫/hộp
Stavacor 10mg
Xem nhanh

Stavacor 10mg

160.000₫/hộp
Catavastatin 5mg
Xem nhanh

Catavastatin 5mg

230.000₫/hộp
Pravastatin Savi 10mg
Xem nhanh

Pravastatin Savi 10mg

180.000₫/hộp
Fentania 10mg
Xem nhanh

Fentania 10mg

550.000₫/hộp
Ridolip S 10/40
Xem nhanh

Ridolip S 10/40

170.000₫/hộp
Autifan 40mg
Xem nhanh

Autifan 40mg

200.000₫/hộp
Ezenstatin 10mg/20mg
Xem nhanh

Ezenstatin 10mg/20mg

270.000₫/hộp
Atorpa - E 40/10mg
Xem nhanh

Atorpa - E 40/10mg

270.000₫/hộp
Rostat 10mg
Xem nhanh

Rostat 10mg

135.000₫/hộp
Vastanic 10mg
Xem nhanh

Vastanic 10mg

190.000₫/hộp
TV.Fenofibrat 200mg
Xem nhanh

TV.Fenofibrat 200mg

70.000₫/hộp
Zlatko 50mg
Xem nhanh

Zlatko 50mg

210.000₫/hộp
Hypolip 10mg
Xem nhanh

Hypolip 10mg

60.000₫/hộp
Betic APC 750
Xem nhanh

Betic APC 750

140.000₫/hộp
Autifan 20mg
Xem nhanh

Autifan 20mg

90.000₫/hộp
Rovastin 10mg
Xem nhanh

Rovastin 10mg

260.000₫/hộp