TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
PYME DIAPRO MR 30mg
Xem nhanh

PYME DIAPRO MR 30mg

110.000₫/hộp
Cardorite 20mg
Xem nhanh

Cardorite 20mg

460.000₫/hộp
Pitalip 2mg
Xem nhanh

Pitalip 2mg

450.000₫/hộp
Glumeron MR 30mg
Xem nhanh

Glumeron MR 30mg

130.000₫/hộp
Glumeform 850mg
Xem nhanh

Glumeform 850mg

100.000₫/hộp
Pit - Stat 1mg
Xem nhanh

Pit - Stat 1mg

130.000₫/hộp
Lipvar 10mg
Xem nhanh

Lipvar 10mg

60.000₫/hộp
Glizym M
Xem nhanh

Glizym M

480.000₫/hộp
DH - Metglu XR 1000mg
Xem nhanh

DH - Metglu XR 1000mg

100.000₫/hộp
Gliclada 60mg
Xem nhanh

Gliclada 60mg

120.000₫/hộp
Pit Stat 2mg
Xem nhanh

Pit Stat 2mg

160.000₫/hộp
Bút tiêm Glaritus
Xem nhanh

Bút tiêm Glaritus

130.000₫/cái
Toujeo 300UI/ml
Xem nhanh

Toujeo 300UI/ml

600.000₫/hộp
Insulatard Flex Pen
Xem nhanh

Insulatard Flex Pen

950.000₫/hộp
Tormeg 10mg
Xem nhanh

Tormeg 10mg

100.000₫/hộp
Fenostad 160mg
Xem nhanh

Fenostad 160mg

110.000₫/hộp
Hafenthyl 145mg
Xem nhanh

Hafenthyl 145mg

120.000₫/hộp
Meyerviliptin 50mg
Xem nhanh

Meyerviliptin 50mg

220.000₫/hộp
Getzglim 4mg
Xem nhanh

Getzglim 4mg

110.000₫/hộp
Glimepiride 2mg Stella
Xem nhanh

Glimepiride 2mg Stella

80.000₫/hộp
Savi Simvastatin 20mg
Xem nhanh

Savi Simvastatin 20mg

100.000₫/hộp
Lipistad 20mg
Xem nhanh

Lipistad 20mg

100.000₫/hộp
Bi Cozyme Max
Xem nhanh

Bi Cozyme Max

550.000₫/hộp
Atorlip 10mg
Xem nhanh

Atorlip 10mg

60.000₫/hộp