TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Xigduo XR 5/1000mg
Xem nhanh

Xigduo XR 5/1000mg

660.000₫/hộp
Glucodex 80mg
Xem nhanh

Glucodex 80mg

140.000₫/hộp
Jardiance Duo 5/1000mg
Xem nhanh

Jardiance Duo 5/1000mg

400.000₫/hộp
Pms Rosuvastatin 10mg
Xem nhanh

Pms Rosuvastatin 10mg

250.000₫/hộp
Jardiance Duo 5/850 mg
Xem nhanh

Jardiance Duo 5/850 mg

400.000₫/hộp
Lipagim 300mg
Xem nhanh

Lipagim 300mg

100.000₫/hộp
Rostor 10mg
Xem nhanh

Rostor 10mg

140.000₫/hộp
Simvastatin Savi 40mg
Xem nhanh

Simvastatin Savi 40mg

100.000₫/hộp
Hypevas 10mg
Xem nhanh

Hypevas 10mg

200.000₫/hộp
Prevasel 10mg
Xem nhanh

Prevasel 10mg

120.000₫/hộp
Zytovyrin S
Xem nhanh

Zytovyrin S

200.000₫/hộp
Novomix 30 Flexpen
Xem nhanh

Novomix 30 Flexpen

260.000₫/cái
Minirin Melt 60mcg
Xem nhanh

Minirin Melt 60mcg

720.000₫/hộp
Perosu 20mg
Xem nhanh

Perosu 20mg

280.000₫/hộp
Cheklip 20mg
Xem nhanh

Cheklip 20mg

60.000₫/hộp
Rotacor 20mg
Xem nhanh

Rotacor 20mg

100.000₫/hộp
Botimac
Xem nhanh

Botimac

430.000₫/hộp
Glimaron 80mg
Xem nhanh

Glimaron 80mg

80.000₫/hộp
Duotrol
Xem nhanh

Duotrol

380.000₫/hộp