TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Glyxambi 25/5mg
Xem nhanh

Glyxambi 25/5mg

1.400.000₫/hộp
Apsentio 4mg
Xem nhanh

Apsentio 4mg

600.000₫/hộp
Ezoleta 10mg
Xem nhanh

Ezoleta 10mg

315.000₫/hộp
Dapzin 5mg
Xem nhanh

Dapzin 5mg

550.000₫/hộp
Ezensimva 10/20
Xem nhanh

Ezensimva 10/20

130.000₫/hộp
Glumeform 500 XR
Xem nhanh

Glumeform 500 XR

160.000₫/hộp
Ezenstatin 10mg/10mg
Xem nhanh

Ezenstatin 10mg/10mg

150.000₫/hộp
Hypolip 20mg
Xem nhanh

Hypolip 20mg

70.000₫/hộp
Metformin Denk 1000
Xem nhanh

Metformin Denk 1000

220.000₫/hộp
Glimepiride Denk 3
Xem nhanh

Glimepiride Denk 3

100.000₫/hộp
Ravastel 20
Xem nhanh

Ravastel 20

80.000₫/hộp
Tridjantab 5mg
Xem nhanh

Tridjantab 5mg

100.000₫/hộp
Mebisita 50mg
Xem nhanh

Mebisita 50mg

100.000₫/hộp
Assovas 10mg
Xem nhanh

Assovas 10mg

300.000₫/hộp
Tominfast 40mg
Xem nhanh

Tominfast 40mg

250.000₫/hộp
Meyerlozin 10mg
Xem nhanh

Meyerlozin 10mg

610.000₫/hộp
Datagalas 10mg
Xem nhanh

Datagalas 10mg

430.000₫/hộp
Vigasmin 50mg
Xem nhanh

Vigasmin 50mg

140.000₫/hộp
Linliptin 5mg
Xem nhanh

Linliptin 5mg

230.000₫/hộp
Nady-Dapag 10mg
Xem nhanh

Nady-Dapag 10mg

520.000₫/hộp
Fluvastatin 40mg
Xem nhanh

Fluvastatin 40mg

210.000₫/hộp
Insunova N
Xem nhanh

Insunova N

200.000₫/lọ
Zyrova 20mg
Xem nhanh

Zyrova 20mg

170.000₫/hộp