TIỂU ĐƯỜNG-MỠ MÁU

Sắp xếp theo:
Bi Cozyme Max - T
Xem nhanh

Bi Cozyme Max - T

550.000₫/hộp
Atorlip 10mg
Xem nhanh

Atorlip 10mg

60.000₫/hộp
Glumerif 4mg
Xem nhanh

Glumerif 4mg

125.000₫/hộp
Surotadina 20mg
Xem nhanh

Surotadina 20mg

400.000₫/hộp
Acarbose 100mg Savi
Xem nhanh

Acarbose 100mg Savi

450.000₫/hộp
Acarbose 50mg Savi
Xem nhanh

Acarbose 50mg Savi

300.000₫/hộp
Sitagil 100
Xem nhanh

Sitagil 100

320.000₫/hộp
Diamisu 70/30
Xem nhanh

Diamisu 70/30

130.000₫/lọ
Ryzodeg 100u/ml
Xem nhanh

Ryzodeg 100u/ml

430.000₫/bút
Zentocor 10mg
Xem nhanh

Zentocor 10mg

150.000₫/hộp
Glumerif 2mg
Xem nhanh

Glumerif 2mg

80.000₫/hộp
Insunova R
Xem nhanh

Insunova R

100.000₫/lọ
Atovast 20mg
Xem nhanh

Atovast 20mg

110.000₫/hộp
Atovast 10mg
Xem nhanh

Atovast 10mg

80.000₫/hộp
CoMiaryl 2/500mg
Xem nhanh

CoMiaryl 2/500mg

130.000₫/hộp
Tranagliptin 5mg
Xem nhanh

Tranagliptin 5mg

190.000₫/hộp
Cardorite 10mg
Xem nhanh

Cardorite 10mg

360.000₫/hộp
Acabrose
Xem nhanh

Acabrose

220.000₫/hộp
Metforilex 500mg
Xem nhanh

Metforilex 500mg

80.000₫/hộp
Fenosup 160mg
Xem nhanh

Fenosup 160mg

200.000₫/hộp
Scilin N 40 IU/ml
Xem nhanh

Scilin N 40 IU/ml

100.000₫/lọ
Glaritus 100 IU/ml
Xem nhanh

Glaritus 100 IU/ml

190.000₫/lọ
Wosulin N 40 IU/ml
Xem nhanh

Wosulin N 40 IU/ml

90.000₫/lọ
Rovatin 10mg
Xem nhanh

Rovatin 10mg

650.000₫/hộp