THUỐC TÂN DƯỢC

Sắp xếp theo:
Gluthion 600mg
Xem nhanh

Gluthion 600mg

1.500.000₫
Praverix 500mg
Xem nhanh

Praverix 500mg

40.000₫/vỉ
Stamlo 5mg
Xem nhanh

Stamlo 5mg

60.000₫
Jimenez
Xem nhanh

Jimenez

400.000₫
Ezvasten 20/10 mg
Xem nhanh

Ezvasten 20/10 mg

300.000₫/hộp
Navacarzol 5mg
Xem nhanh

Navacarzol 5mg

300.000₫/hộp
Indopril 5mg
Xem nhanh

Indopril 5mg

120.000₫
Franilax
Xem nhanh

Franilax

80.000₫/hộp
Celezmin - NIC
Xem nhanh

Celezmin - NIC

120.000₫
Bart 20mg
Xem nhanh

Bart 20mg

260.000₫/hộp
Cebastin 20mg
Xem nhanh

Cebastin 20mg

300.000₫/hộp
Mifentras 10mg
Xem nhanh

Mifentras 10mg

15.000₫/hộp
Pansicontin
Xem nhanh

Pansicontin

110.000₫/hộp
Delorin 10mg
Xem nhanh

Delorin 10mg

130.000₫/hộp
Jiracek 40mg
Xem nhanh

Jiracek 40mg

380.000₫/hộp
Stazemid 20/10mg
Xem nhanh

Stazemid 20/10mg

130.000₫/hộp
Orientfe 200mg
Xem nhanh

Orientfe 200mg

220.000₫