THUỐC TÂN DƯỢC

Sắp xếp theo:
Gluthion 600mg
Xem nhanh

Gluthion 600mg

1.800.000₫/hộp
Vin-Hepa 500mg/5ml
Xem nhanh

Vin-Hepa 500mg/5ml

250.000₫/hộp
Praverix 500mg
Xem nhanh

Praverix 500mg

40.000₫/vỉ
Stamlo 5mg
Xem nhanh

Stamlo 5mg

60.000₫
Jimenez
Xem nhanh

Jimenez

150.000₫/hộp
Ezvasten 20/10 mg
Xem nhanh

Ezvasten 20/10 mg

300.000₫/hộp
Navacarzol 5mg
Xem nhanh

Navacarzol 5mg

300.000₫/hộp
Indopril 5mg
Xem nhanh

Indopril 5mg

120.000₫
Franilax
Xem nhanh

Franilax

80.000₫/hộp
Bart 20mg
Xem nhanh

Bart 20mg

250.000₫/hộp
Cebastin 20mg
Xem nhanh

Cebastin 20mg

260.000₫/hộp
Mifentras 10mg
Xem nhanh

Mifentras 10mg

15.000₫/hộp
Pansicontin
Xem nhanh

Pansicontin

110.000₫/hộp
Jiracek 40mg
Xem nhanh

Jiracek 40mg

150.000₫/hộp
Stazemid 20/10mg
Xem nhanh

Stazemid 20/10mg

130.000₫/hộp
Orientfe 200mg
Xem nhanh

Orientfe 200mg

220.000₫
Risdontab 2mg
Xem nhanh

Risdontab 2mg

135.000₫/hộp
Cernevit
Xem nhanh

Cernevit

1.900.000₫/hộp
Ebitac Fort 20/12.5mg
Xem nhanh

Ebitac Fort 20/12.5mg

100.000₫/hộp