MÁU VÀ HỆ TẠO MÁU

Sắp xếp theo:
pms-Deferasirox 125mg
Xem nhanh

pms-Deferasirox 125mg

3.200.000₫/hộp
Vintor 2000
Xem nhanh

Vintor 2000

190.000₫/hộp
Medsamic 500mg/5ml
Xem nhanh

Medsamic 500mg/5ml

120.000₫/hộp
Vik 1
Xem nhanh

Vik 1

120.000₫/hộp
Tomedlac 500mg
Xem nhanh

Tomedlac 500mg

140.000₫/hộp
Mirafo 2000IU
Xem nhanh

Mirafo 2000IU

1.800.000₫/hộp
Medsamic 250mg/5ml
Xem nhanh

Medsamic 250mg/5ml

160.000₫/hộp
Derikad 500mg
Xem nhanh

Derikad 500mg

550.000₫/hộp
Epokine 4000 IU
Xem nhanh

Epokine 4000 IU

1.550.000₫/hộp
Chloraminophene 2mg
Xem nhanh

Chloraminophene 2mg

1.050.000₫/hộp
Alexan 500mg
Xem nhanh

Alexan 500mg

400.000₫/lọ
Ritaxaban 2.5mg
Xem nhanh

Ritaxaban 2.5mg

270.000₫/hộp
B12 Ankermann
Xem nhanh

B12 Ankermann

370.000₫/hộp
Revolade 25mg
Xem nhanh

Revolade 25mg

3.700.000₫/hộp
Albutein 20% 50ml
Xem nhanh

Albutein 20% 50ml

1.200.000₫/chai
Necrovi 100mg
Xem nhanh

Necrovi 100mg

150.000₫/hộp
Phytok 5ml
Xem nhanh

Phytok 5ml

200.000₫/lọ
Medisamin 500mg
Xem nhanh

Medisamin 500mg

325.000₫/hộp
Texiban 100mg/ml
Xem nhanh

Texiban 100mg/ml

100.000₫/hộp
Vitamin K 100mcg
Xem nhanh

Vitamin K 100mcg

250.000₫/lọ