MÁU VÀ HỆ TẠO MÁU

Sắp xếp theo:
Haemostop
Xem nhanh

Haemostop

80.000₫/hộp
Paringold
Xem nhanh

Paringold

50.000₫/lọ
I - Sucr - In
Xem nhanh

I - Sucr - In

500.000₫/hộp
Desfonak 500mg
Xem nhanh

Desfonak 500mg

600.000₫/hộp
Eprex 2000
Xem nhanh

Eprex 2000

300.000₫/bơm
Pletaz 100mg
Xem nhanh

Pletaz 100mg

560.000₫/hộp
Relipoietin 2000 IU
Xem nhanh

Relipoietin 2000 IU

110.000₫/hộp
Ficocyte 30 MU/0.5ml
Xem nhanh

Ficocyte 30 MU/0.5ml

110.000₫/hộp
Mircera 50mcg/0.3ml
Xem nhanh

Mircera 50mcg/0.3ml

1.600.000₫/hộp
Exjade 250mg
Xem nhanh

Exjade 250mg

5.800.000₫/hộp
Folihem
Xem nhanh

Folihem

200.000₫/hộp
Hydra 500mg
Xem nhanh

Hydra 500mg

600.000₫/hộp
Hemax 4000 UI
Xem nhanh

Hemax 4000 UI

220.000₫/hộp
Betahema 2000 IU
Xem nhanh

Betahema 2000 IU

100.000₫/lọ
Vercyte 25mg
Xem nhanh

Vercyte 25mg

2.400.000₫
Recormon 2000IU
Xem nhanh

Recormon 2000IU

1.200.000₫/hộp
Globifer Forte
Xem nhanh

Globifer Forte

660.000₫
Globifer Plus
Xem nhanh

Globifer Plus

530.000₫
Adrenoxyl 10mg
Xem nhanh

Adrenoxyl 10mg

130.000₫/hộp
Hemax 2000IU
Xem nhanh

Hemax 2000IU

210.000₫/hộp