MÁU VÀ HỆ TẠO MÁU

Sắp xếp theo:
Alexan 500mg
Xem nhanh

Alexan 500mg

420.000₫/lọ
Ritaxaban 2.5mg
Xem nhanh

Ritaxaban 2.5mg

270.000₫/hộp
B12 Ankermann
Xem nhanh

B12 Ankermann

370.000₫/hộp
Albutein 20% 100ml
Xem nhanh

Albutein 20% 100ml

1.600.000₫/lọ
Nanokine 2000 IU/0.5ml
Xem nhanh

Nanokine 2000 IU/0.5ml

150.000₫/hộp
Nanokine 4000/0.5ml
Xem nhanh

Nanokine 4000/0.5ml

280.000₫/hộp
Revolade 25mg
Xem nhanh

Revolade 25mg

3.700.000₫/hộp
Albutein 20% 50ml
Xem nhanh

Albutein 20% 50ml

830.000₫/chai
Necrovi 100mg
Xem nhanh

Necrovi 100mg

140.000₫/hộp
Phytok 5ml
Xem nhanh

Phytok 5ml

210.000₫/lọ
Medisamin 500mg
Xem nhanh

Medisamin 500mg

325.000₫/hộp
Dermoferidon
Xem nhanh

Dermoferidon

170.000₫/lọ
Texiban 100mg/ml
Xem nhanh

Texiban 100mg/ml

100.000₫/hộp
Exjade 500mg
Xem nhanh

Exjade 500mg

6.200.000₫/hộp
Vitamin K 100mcg
Xem nhanh

Vitamin K 100mcg

250.000₫/lọ
Erythropoietin 2000 IU
Xem nhanh

Erythropoietin 2000 IU

500.000₫/hộp
Daflavon
Xem nhanh

Daflavon

130.000₫/hộp
Duhemos 500mg
Xem nhanh

Duhemos 500mg

200.000₫/hộp
Hasancob (100 viên)
Xem nhanh

Hasancob (100 viên)

140.000₫/hộp
Anagrelide Mylan 0.5mg
Xem nhanh

Anagrelide Mylan 0.5mg

6.500.000₫/lọ
Elbonix 25mg
Xem nhanh

Elbonix 25mg

3.800.000₫/lọ
Vincynon 500mg/2ml
Xem nhanh

Vincynon 500mg/2ml

150.000₫/hộp