MÁU VÀ HỆ TẠO MÁU

Sắp xếp theo:
Vik 1
Xem nhanh

Vik 1

120.000₫/hộp
Tomedlac 500mg
Xem nhanh

Tomedlac 500mg

140.000₫/hộp
Mirafo 2000IU
Xem nhanh

Mirafo 2000IU

1.800.000₫/hộp
Medsamic 250mg/5ml
Xem nhanh

Medsamic 250mg/5ml

160.000₫/hộp
Derikad 500mg
Xem nhanh

Derikad 500mg

450.000₫/hộp
Epokine 4000 IU
Xem nhanh

Epokine 4000 IU

1.600.000₫/hộp
Chloraminophene 2mg
Xem nhanh

Chloraminophene 2mg

1.100.000₫/hộp
Alexan 500mg
Xem nhanh

Alexan 500mg

400.000₫/lọ
Ritaxaban 2.5mg
Xem nhanh

Ritaxaban 2.5mg

270.000₫/hộp
B12 Ankermann
Xem nhanh

B12 Ankermann

370.000₫/hộp
Nanokine 2000 IU/0.5ml
Xem nhanh

Nanokine 2000 IU/0.5ml

165.000₫/hộp
Nanokine 4000/0.5ml
Xem nhanh

Nanokine 4000/0.5ml

280.000₫/hộp
Revolade 25mg
Xem nhanh

Revolade 25mg

3.700.000₫/hộp
Albutein 20% 50ml
Xem nhanh

Albutein 20% 50ml

1.000.000₫/chai
Necrovi 100mg
Xem nhanh

Necrovi 100mg

150.000₫/hộp
Phytok 5ml
Xem nhanh

Phytok 5ml

205.000₫/lọ
Medisamin 500mg
Xem nhanh

Medisamin 500mg

325.000₫/hộp
Texiban 100mg/ml
Xem nhanh

Texiban 100mg/ml

100.000₫/hộp
Vitamin K 100mcg
Xem nhanh

Vitamin K 100mcg

250.000₫/lọ
Erythropoietin 2000 IU
Xem nhanh

Erythropoietin 2000 IU

350.000₫/hộp
Daflavon
Xem nhanh

Daflavon

130.000₫/hộp
Duhemos 500mg
Xem nhanh

Duhemos 500mg

200.000₫/hộp