MÁU VÀ HỆ TẠO MÁU

Sắp xếp theo:
Desfonak 500mg
Xem nhanh

Desfonak 500mg

700.000₫/hộp
Eprex 2000
Xem nhanh

Eprex 2000

1.900.000₫/hộp
Pletaz 100mg
Xem nhanh

Pletaz 100mg

560.000₫/hộp
Relipoietin 2000 IU
Xem nhanh

Relipoietin 2000 IU

110.000₫/hộp
Ficocyte 30 MU/0.5ml
Xem nhanh

Ficocyte 30 MU/0.5ml

110.000₫/hộp
Mircera 50mcg/0.3ml
Xem nhanh

Mircera 50mcg/0.3ml

1.600.000₫/hộp
Exjade 250mg
Xem nhanh

Exjade 250mg

5.700.000₫/hộp
Folihem
Xem nhanh

Folihem

200.000₫/hộp
Hydra 500mg
Xem nhanh

Hydra 500mg

530.000₫
Hemax 4000 UI
Xem nhanh

Hemax 4000 UI

220.000₫
Vercyte 25mg
Xem nhanh

Vercyte 25mg

2.400.000₫
Globifer Forte
Xem nhanh

Globifer Forte

660.000₫
Globifer Plus
Xem nhanh

Globifer Plus

530.000₫
Adrenoxyl 10mg
Xem nhanh

Adrenoxyl 10mg

120.000₫
Hemax 2000IU
Xem nhanh

Hemax 2000IU

175.000₫/hộp