Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Duratocin 100mcg/ml
Xem nhanh

Duratocin 100mcg/ml

1.700.000₫/hộp
Difosfocin 1g/4ml
Xem nhanh

Difosfocin 1g/4ml

280.000₫/hộp
Zensalbu 5mg
Xem nhanh

Zensalbu 5mg

70.000₫/hộp
Au - DHT
Xem nhanh

Au - DHT

100.000₫/hộp
Azein 250mg
Xem nhanh

Azein 250mg

310.000₫/lọ
Ringerfundin 500ml
Xem nhanh

Ringerfundin 500ml

140.000₫/chai
Zilvit 500mg/100ml
Xem nhanh

Zilvit 500mg/100ml

50.000₫/chai
Ceftazidime 1g Gerda
Xem nhanh

Ceftazidime 1g Gerda

290.000₫/10 lọ
Ceftazidime Kabi 1g
Xem nhanh

Ceftazidime Kabi 1g

350.000₫/10 lọ
Demozidim 1g
Xem nhanh

Demozidim 1g

290.000₫/10 lọ
Koceim 1g
Xem nhanh

Koceim 1g

250.000₫/10 lọ
Zidimbiotic 1g
Xem nhanh

Zidimbiotic 1g

230.000₫/10 lọ
Misenbo 62.5 mg
Xem nhanh

Misenbo 62.5 mg

1.500.000₫/hộp