TIỂU ĐƯỜNG

Sắp xếp theo:
Sonadia
Xem nhanh

Sonadia

225.000₫/hộp
T.Đ Kingphar
Xem nhanh

T.Đ Kingphar

130.000₫/lọ
Didala
Xem nhanh

Didala

125.000₫/hộp
Herbagluco ATP
Xem nhanh

Herbagluco ATP

120.000₫/hộp
TĐ Care Plus
Xem nhanh

TĐ Care Plus

70.000₫/lọ
Diagold extra
Xem nhanh

Diagold extra

80.000₫/lọ
Bimisur
Xem nhanh

Bimisur

310.000₫/hộp
Newitacid 200mg
Xem nhanh

Newitacid 200mg

520.000₫/hộp
Aspartam
Xem nhanh

Aspartam

50.000₫/hộp
Treeton 600mg
Xem nhanh

Treeton 600mg

1.000.000₫/hộp
Novodia Forte
Xem nhanh

Novodia Forte

220.000₫/hộp
Glucofine 850mg
Xem nhanh

Glucofine 850mg

50.000₫/hộp
Antidiabetic plus
Xem nhanh

Antidiabetic plus

120.000₫/lọ