ĐỘNG KINH - PARKINSON

Sắp xếp theo:
Stalevo 200/50/200 mg
Xem nhanh

Stalevo 200/50/200 mg

2.300.000₫/lọ
Huether 50mg
Xem nhanh

Huether 50mg

460.000₫/hộp
Levetstad 500mg
Xem nhanh

Levetstad 500mg

360.000₫/hộp
Dalekine 200mg (vỉ)
Xem nhanh

Dalekine 200mg (vỉ)

90.000₫/hộp
Promag 200mg
Xem nhanh

Promag 200mg

430.000₫/hộp
Sunoxitol 300mg
Xem nhanh

Sunoxitol 300mg

220.000₫/hộp
Sunoxitol 150mg
Xem nhanh

Sunoxitol 150mg

120.000₫/hộp
Sifrol 0.375mg
Xem nhanh

Sifrol 0.375mg

555.000₫/hộp
Prosgesy 50mg
Xem nhanh

Prosgesy 50mg

600.000₫/hộp
Topamax 50mg
Xem nhanh

Topamax 50mg

620.000₫
Artane 2mg
Xem nhanh

Artane 2mg

200.000₫/hộp
Tegretol CR
Xem nhanh

Tegretol CR

190.000₫/hộp
Gabalept 300mg
Xem nhanh

Gabalept 300mg

150.000₫
Clealine 50mg
Xem nhanh

Clealine 50mg

580.000₫/hộp
Topamax 25mg
Xem nhanh

Topamax 25mg

350.000₫/hộp
Trihex 2mg
Xem nhanh

Trihex 2mg

45.000₫
Lamictal 100mg
Xem nhanh

Lamictal 100mg

290.000₫/hộp
Lamictal 50mg
Xem nhanh

Lamictal 50mg

190.000₫/hộp
Lamictal 25mg
Xem nhanh

Lamictal 25mg

190.000₫
Trivastal retard 50mg
Xem nhanh

Trivastal retard 50mg

950.000₫/hộp