ĐỘNG KINH - PARKINSON

Sắp xếp theo:
Antivic 50mg
Xem nhanh

Antivic 50mg

130.000₫/hộp
Gabcure 300mg
Xem nhanh

Gabcure 300mg

130.000₫/hộp
Brieka 75mg
Xem nhanh

Brieka 75mg

250.000₫/hộp
Savi Gabapentin 300mg
Xem nhanh

Savi Gabapentin 300mg

125.000₫/hộp
Masopen 250/25
Xem nhanh

Masopen 250/25

160.000₫/hộp
Stalevo 50/12.5/200 mg
Xem nhanh

Stalevo 50/12.5/200 mg

1.700.000₫/lọ
Huether 25mg
Xem nhanh

Huether 25mg

280.000₫/hộp
Trihexyphenidyl 2mg
Xem nhanh

Trihexyphenidyl 2mg

40.000₫/hộp
Stalevo 200/50/200 mg
Xem nhanh

Stalevo 200/50/200 mg

2.300.000₫/lọ
Huether 50mg
Xem nhanh

Huether 50mg

450.000₫/hộp
Levetstad 500mg
Xem nhanh

Levetstad 500mg

350.000₫/hộp
Dalekine 200mg (vỉ)
Xem nhanh

Dalekine 200mg (vỉ)

85.000₫/hộp
Promag 200mg
Xem nhanh

Promag 200mg

430.000₫/hộp
Sunoxitol 300mg
Xem nhanh

Sunoxitol 300mg

220.000₫/hộp
Sunoxitol 150mg
Xem nhanh

Sunoxitol 150mg

120.000₫/hộp
Sifrol 0.375mg
Xem nhanh

Sifrol 0.375mg

555.000₫/hộp
Prosgesy 50mg
Xem nhanh

Prosgesy 50mg

600.000₫/hộp
Topamax 50mg
Xem nhanh

Topamax 50mg

620.000₫
Artane 2mg
Xem nhanh

Artane 2mg

170.000₫/hộp
Tegretol CR
Xem nhanh

Tegretol CR

190.000₫/hộp
Gabalept 300mg
Xem nhanh

Gabalept 300mg

150.000₫