GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Au - DHT
Xem nhanh

Au - DHT

100.000₫/hộp
Exibcure 90mg
Xem nhanh

Exibcure 90mg

200.000₫/hộp
Loxfen 60mg
Xem nhanh

Loxfen 60mg

200.000₫/hộp
Antalgine 75mg/3ml
Xem nhanh

Antalgine 75mg/3ml

75.000₫/hộp
Nidal Fort 75mg
Xem nhanh

Nidal Fort 75mg

90.000₫/hộp
Panadol extra
Xem nhanh

Panadol extra

240.000₫/hộp
Stadloric 200mg
Xem nhanh

Stadloric 200mg

160.000₫/hộp
Dexone 200 viên
Xem nhanh

Dexone 200 viên

40.000₫/lọ
Korulac 200mg
Xem nhanh

Korulac 200mg

650.000₫/hộp
Flector gel 1%
Xem nhanh

Flector gel 1%

130.000₫/tuýp
Gold Kacock
Xem nhanh

Gold Kacock

160.000₫/hộp
Alavox 60mg
Xem nhanh

Alavox 60mg

420.000₫/hộp
Mibelcam 7.5mg
Xem nhanh

Mibelcam 7.5mg

80.000₫/hộp
Rosiden 20g
Xem nhanh

Rosiden 20g

40.000₫/tuýp
Sympal 25mg
Xem nhanh

Sympal 25mg

140.000₫/hộp
Halcort 6
Xem nhanh

Halcort 6

250.000₫/hộp
Besoramin 500 viên
Xem nhanh

Besoramin 500 viên

250.000₫/lọ
Gynmerus 100mg
Xem nhanh

Gynmerus 100mg

160.000₫/hộp
Efferalgan 80mg đặt
Xem nhanh

Efferalgan 80mg đặt

35.000₫/hộp
Efferalgan 80mg gói
Xem nhanh

Efferalgan 80mg gói

45.000₫/hộp
ADKold New viên
Xem nhanh

ADKold New viên

80.000₫/hộp
Mibelcam fort
Xem nhanh

Mibelcam fort

170.000₫/hộp
Thecenamin
Xem nhanh

Thecenamin

60.000₫/hộp