GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Melox.Boston 15mg
Xem nhanh

Melox.Boston 15mg

85.000₫/hộp
Predmex 0.5mg
Xem nhanh

Predmex 0.5mg

150.000₫/lọ
Elaria 75mg/3ml
Xem nhanh

Elaria 75mg/3ml

130.000₫/hộp
Zynadex 40
Xem nhanh

Zynadex 40

380.000₫/hộp
Thylmedi 4mg
Xem nhanh

Thylmedi 4mg

45.000₫/hộp
Prencoid 5mg
Xem nhanh

Prencoid 5mg

70.000₫/hộp
Dutased 60ml
Xem nhanh

Dutased 60ml

50.000₫/lọ
BFS Paracetamol 1g/10ml
Xem nhanh

BFS Paracetamol 1g/10ml

110.000₫/hộp
SaViMetoc
Xem nhanh

SaViMetoc

120.000₫/hộp
Depaxan 3.3mg/ml
Xem nhanh

Depaxan 3.3mg/ml

150.000₫/hộp
Solu Medrol 125mg
Xem nhanh

Solu Medrol 125mg

100.000₫/lọ
Ivyra 100mg/5ml 90ml
Xem nhanh

Ivyra 100mg/5ml 90ml

70.000₫/lọ
Agi Beta 0.5mg
Xem nhanh

Agi Beta 0.5mg

40.000₫/hộp
Reumokam 10mg/ml
Xem nhanh

Reumokam 10mg/ml

100.000₫/hộp
Padolcure
Xem nhanh

Padolcure

230.000₫/hộp
Savi Direin 50mg
Xem nhanh

Savi Direin 50mg

250.000₫/hộp
Itbay 90mg
Xem nhanh

Itbay 90mg

120.000₫/hộp
Torixib 60mg
Xem nhanh

Torixib 60mg

90.000₫/hộp
Dynapar EC
Xem nhanh

Dynapar EC

50.000₫/hộp
Disomic 50mg/2ml
Xem nhanh

Disomic 50mg/2ml

130.000₫/hộp
Nabucox 400mg
Xem nhanh

Nabucox 400mg

120.000₫/hộp
Nidal Day
Xem nhanh

Nidal Day

80.000₫/hộp
Coldflu Stada
Xem nhanh

Coldflu Stada

180.000₫/hộp
Gracox 200mg
Xem nhanh

Gracox 200mg

50.000₫/hộp