GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
TAMUNIX 300MG
Xem nhanh

TAMUNIX 300MG

160.000₫/hộp
Gligca 25
Xem nhanh

Gligca 25

330.000₫/hộp
Profen 100mg/10ml
Xem nhanh

Profen 100mg/10ml

60.000₫/hộp
Brosiral 15mg
Xem nhanh

Brosiral 15mg

120.000₫/hộp
Alphamethason - DHT
Xem nhanh

Alphamethason - DHT

90.000₫/hộp
Betamex
Xem nhanh

Betamex

100.000₫/lọ
Dexanic
Xem nhanh

Dexanic

120.000₫/lọ
Hapacol 650 extra
Xem nhanh

Hapacol 650 extra

65.000₫/hộp
ATi Solu 40mg
Xem nhanh

ATi Solu 40mg

85.000₫/hộp
Hormedi 125mg
Xem nhanh

Hormedi 125mg

55.000₫/lọ
Alphatab 8400
Xem nhanh

Alphatab 8400

105.000₫/hộp
Naroxyn eff 250
Xem nhanh

Naroxyn eff 250

180.000₫/hộp
Pagozine 1000mg
Xem nhanh

Pagozine 1000mg

70.000₫/hộp
Tana Dotuxsin F
Xem nhanh

Tana Dotuxsin F

110.000₫/lọ
Phabacerin 50mg
Xem nhanh

Phabacerin 50mg

240.000₫/hộp
Vinsolon 40mg
Xem nhanh

Vinsolon 40mg

250.000₫/hộp
Hapacol 325
Xem nhanh

Hapacol 325

40.000₫/hộp
Valgesic 10mg
Xem nhanh

Valgesic 10mg

400.000₫/hộp
Diahasan 50mg
Xem nhanh

Diahasan 50mg

100.000₫/hộp
Hasadolac 200mg
Xem nhanh

Hasadolac 200mg

130.000₫/hộp