GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Advil 200mg 300 viên
Xem nhanh

Advil 200mg 300 viên

490.000₫/lọ
Hapacol 150mg
Xem nhanh

Hapacol 150mg

50.000₫/hộp
Hapacol 80mg
Xem nhanh

Hapacol 80mg

40.000₫/hộp
Danzym 5mg
Xem nhanh

Danzym 5mg

50.000₫/hộp
Danzym 10mg
Xem nhanh

Danzym 10mg

80.000₫/hộp
Phaanedol extra
Xem nhanh

Phaanedol extra

110.000₫/hộp
Kenacort 80mg/2ml
Xem nhanh

Kenacort 80mg/2ml

250.000₫/hộp
Cedetamin
Xem nhanh

Cedetamin

20.000₫/hộp
Parocontin F
Xem nhanh

Parocontin F

130.000₫/hộp
Triamcinolone 4mg
Xem nhanh

Triamcinolone 4mg

80.000₫/hộp
Focgo 8mg
Xem nhanh

Focgo 8mg

300.000₫/hộp
Tiffy siro
Xem nhanh

Tiffy siro

30.000₫/lọ
Decolgen siro
Xem nhanh

Decolgen siro

35.000₫/lọ
Nociceptol 120ml
Xem nhanh

Nociceptol 120ml

370.000₫/tuýp
Triamcinolone 4mg
Xem nhanh

Triamcinolone 4mg

80.000₫/hộp
Alpha Choay
Xem nhanh

Alpha Choay

80.000₫/hộp
Piroxicam
Xem nhanh

Piroxicam

100.000₫/hộp
Umeran 75mg/3ml
Xem nhanh

Umeran 75mg/3ml

230.000₫/hộp
Salonsip
Xem nhanh

Salonsip

170.000₫/hộp
Salonpas dán
Xem nhanh

Salonpas dán

260.000₫/hộp
Cao dán Con Cọp
Xem nhanh

Cao dán Con Cọp

11.000₫/gói
Amvifeta 1g/100ml
Xem nhanh

Amvifeta 1g/100ml

30.000₫/túi