GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Prednison 5mg
Xem nhanh

Prednison 5mg

160.000₫/lọ
Abab 500mg
Xem nhanh

Abab 500mg

350.000₫/lọ
Metpredni  16mg A.T
Xem nhanh

Metpredni 16mg A.T

200.000₫/hộp
Medlon 16mg
Xem nhanh

Medlon 16mg

110.000₫/hộp
Advil 360 viên
Xem nhanh

Advil 360 viên

600.000₫/lọ
Falgankid 250mg
Xem nhanh

Falgankid 250mg

130.000₫/hộp
Falgankid 80mg
Xem nhanh

Falgankid 80mg

90.000₫/hộp
Apotel 1g/6.7ml
Xem nhanh

Apotel 1g/6.7ml

60.000₫/hộp
Medlon 4mg
Xem nhanh

Medlon 4mg

120.000₫/hộp
Bromanase
Xem nhanh

Bromanase

400.000₫/hộp
Betanzyme
Xem nhanh

Betanzyme

120.000₫/hộp
Celezmin ngọt
Xem nhanh

Celezmin ngọt

140.000₫/lọ
Biocam
Xem nhanh

Biocam

90.000₫/hộp
Alphatrypa
Xem nhanh

Alphatrypa

40.000₫/hộp
Yuraf
Xem nhanh

Yuraf

360.000₫/hộp
Camxicam
Xem nhanh

Camxicam

100.000₫/hộp
Triamvirgi
Xem nhanh

Triamvirgi

270.000₫/hộp
Paracetamol 1g/10ml
Xem nhanh

Paracetamol 1g/10ml

80.000₫/hộp
Falgankid 160mg
Xem nhanh

Falgankid 160mg

120.000₫/hộp