GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Efferalgan 150mg gói
Xem nhanh

Efferalgan 150mg gói

40.000₫/hộp
Medrokort 40mg
Xem nhanh

Medrokort 40mg

600.000₫/hộp
Hapacol 250mg
Xem nhanh

Hapacol 250mg

90.000₫/hộp
Eldine 200mg
Xem nhanh

Eldine 200mg

510.000₫/hộp
Pasepan 100 viên
Xem nhanh

Pasepan 100 viên

70.000₫/hộp
Bufecol 60ml
Xem nhanh

Bufecol 60ml

60.000₫/lọ
Tramadol
Xem nhanh

Tramadol

250.000₫/hộp
USASolu - Predni 20mg
Xem nhanh

USASolu - Predni 20mg

40.000₫/hộp
Ibumed 400mg
Xem nhanh

Ibumed 400mg

100.000₫/hộp
Flexidron 60
Xem nhanh

Flexidron 60

155.000₫/hộp
Flexidron 90
Xem nhanh

Flexidron 90

170.000₫/hộp
Globic 7.5
Xem nhanh

Globic 7.5

60.000₫/hộp
Maxx Flame - C
Xem nhanh

Maxx Flame - C

180.000₫/hộp
Espacox 200mg
Xem nhanh

Espacox 200mg

360.000₫/hộp
Pallas 250mg/5ml
Xem nhanh

Pallas 250mg/5ml

120.000₫/hộp
Doxmin
Xem nhanh

Doxmin

80.000₫/hộp
Ketorolac A.T 30mg/2ml
Xem nhanh

Ketorolac A.T 30mg/2ml

100.000₫/hộp
Celestal 200mg
Xem nhanh

Celestal 200mg

50.000₫/hộp
Presdilon 0.5mg
Xem nhanh

Presdilon 0.5mg

90.000₫/hộp
Arixib 60mg
Xem nhanh

Arixib 60mg

900.000₫/hộp
Materazzi 50mg
Xem nhanh

Materazzi 50mg

220.000₫/hộp