GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Glotadol extra
Xem nhanh

Glotadol extra

100.000₫/hộp
Albaflo 4mg/2ml
Xem nhanh

Albaflo 4mg/2ml

280.000₫/hộp
Dafalgan 1000mg
Xem nhanh

Dafalgan 1000mg

80.000₫/hộp
Dolifen
Xem nhanh

Dolifen

300.000₫/hộp
Unafen 100ml
Xem nhanh

Unafen 100ml

140.000₫/lọ
Kidpredni 5mg
Xem nhanh

Kidpredni 5mg

125.000₫/hộp
Dialamic 50mg
Xem nhanh

Dialamic 50mg

140.000₫/hộp
Efferalgan 150mg gói
Xem nhanh

Efferalgan 150mg gói

40.000₫/hộp
Medrokort 40mg
Xem nhanh

Medrokort 40mg

430.000₫/hộp
Hapacol 250mg
Xem nhanh

Hapacol 250mg

90.000₫/hộp
Eldine 200mg
Xem nhanh

Eldine 200mg

510.000₫/hộp
Pasepan 100 viên
Xem nhanh

Pasepan 100 viên

70.000₫/hộp
Bufecol 60ml
Xem nhanh

Bufecol 60ml

60.000₫/lọ
USASolu - Predni 20mg
Xem nhanh

USASolu - Predni 20mg

40.000₫/hộp
Ibumed 400mg
Xem nhanh

Ibumed 400mg

100.000₫/hộp
Flexidron 60
Xem nhanh

Flexidron 60

155.000₫/hộp
Flexidron 90
Xem nhanh

Flexidron 90

170.000₫/hộp
Globic 7.5
Xem nhanh

Globic 7.5

60.000₫/hộp
Maxx Flame - C
Xem nhanh

Maxx Flame - C

180.000₫/hộp
Espacox 200mg
Xem nhanh

Espacox 200mg

360.000₫/hộp
Pallas 250mg/5ml
Xem nhanh

Pallas 250mg/5ml

120.000₫/hộp