GIẢM ĐAU-HẠ SỐT-CHỐNG VIÊM

Sắp xếp theo:
Piroxicam
Xem nhanh

Piroxicam

100.000₫/hộp
Umeran 75mg/3ml
Xem nhanh

Umeran 75mg/3ml

230.000₫/hộp
Salonsip
Xem nhanh

Salonsip

170.000₫/hộp
Salonpas dán
Xem nhanh

Salonpas dán

260.000₫/hộp
Cao dán Con Cọp
Xem nhanh

Cao dán Con Cọp

11.000₫/gói
Amvifeta 1g/100ml
Xem nhanh

Amvifeta 1g/100ml

30.000₫/túi
Polebufen 120ml
Xem nhanh

Polebufen 120ml

120.000₫/lọ
Prednison 5mg
Xem nhanh

Prednison 5mg

160.000₫/lọ
Abab 500mg
Xem nhanh

Abab 500mg

350.000₫/lọ
Metpredni  16mg A.T
Xem nhanh

Metpredni 16mg A.T

200.000₫/hộp
Medlon 16mg
Xem nhanh

Medlon 16mg

110.000₫/hộp
Advil 360 viên
Xem nhanh

Advil 360 viên

600.000₫/lọ
Falgankid 250mg
Xem nhanh

Falgankid 250mg

130.000₫/hộp
Falgankid 80mg
Xem nhanh

Falgankid 80mg

90.000₫/hộp
Apotel 1g/6.7ml
Xem nhanh

Apotel 1g/6.7ml

40.000₫/hộp
Medlon 4mg
Xem nhanh

Medlon 4mg

120.000₫/hộp
Bromanase
Xem nhanh

Bromanase

400.000₫/hộp
Betanzyme
Xem nhanh

Betanzyme

120.000₫/hộp
Celezmin ngọt
Xem nhanh

Celezmin ngọt

140.000₫/lọ