THUỐC HO

Sắp xếp theo:
Acough 200 viên
Xem nhanh

Acough 200 viên

100.000₫/lọ
Izipas
Xem nhanh

Izipas

130.000₫/hộp
Arolox 15ml
Xem nhanh

Arolox 15ml

50.000₫/lọ
Harocto 100ml
Xem nhanh

Harocto 100ml

60.000₫/lọ
Batiwell
Xem nhanh

Batiwell

110.000₫/hộp
Paratriam 200mg Powder
Xem nhanh

Paratriam 200mg Powder

170.000₫/hộp
Cynamus 125mg/ml
Xem nhanh

Cynamus 125mg/ml

80.000₫/hộp
PD-Ambroxol 30
Xem nhanh

PD-Ambroxol 30

140.000₫/hộp
Contussin New 100ml
Xem nhanh

Contussin New 100ml

80.000₫/lọ
AMBUXOL 30MG/5ML
Xem nhanh

AMBUXOL 30MG/5ML

55.000₫/lọ
Ambroxol H 90ml
Xem nhanh

Ambroxol H 90ml

105.000₫/lọ
Lepro 60mg
Xem nhanh

Lepro 60mg

530.000₫/hộp
Amxolpect ống
Xem nhanh

Amxolpect ống

130.000₫/hộp
Amxolpect gói
Xem nhanh

Amxolpect gói

110.000₫/hộp
Trathiol 60ml
Xem nhanh

Trathiol 60ml

60.000₫/lọ
Brometic
Xem nhanh

Brometic

120.000₫/hộp
Terp-cod’s 300 viên
Xem nhanh

Terp-cod’s 300 viên

100.000₫/hộp
ATessen 30 ống
Xem nhanh

ATessen 30 ống

85.000₫/hộp
SMARTBIBI COUGH
Xem nhanh

SMARTBIBI COUGH

290.000₫/lọ
Myternesin 60ml
Xem nhanh

Myternesin 60ml

80.000₫/lọ
Tuspress 60ml
Xem nhanh

Tuspress 60ml

70.000₫/lọ