THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Combilipid Peri 384ml
Xem nhanh

Combilipid Peri 384ml

570.000₫/gói
Fabadola 900mg
Xem nhanh

Fabadola 900mg

120.000₫/lọ
Bicarbonate Sodium 8.4%
Xem nhanh

Bicarbonate Sodium 8.4%

140.000₫/hộp
Rocalcic 50 IU
Xem nhanh

Rocalcic 50 IU

500.000₫/hộp
Sandostatin 0.1mg/ml
Xem nhanh

Sandostatin 0.1mg/ml

800.000₫/hộp
Albunorm 25% 50ml
Xem nhanh

Albunorm 25% 50ml

900.000₫/lọ
Olimel N9E 1000ml
Xem nhanh

Olimel N9E 1000ml

650.000₫/túi
Ondanov 2mg/ml
Xem nhanh

Ondanov 2mg/ml

100.000₫/hộp
Ronidro 5mg/100ml
Xem nhanh

Ronidro 5mg/100ml

1.800.000₫/lọ
Osmofundin 20% 250ml
Xem nhanh

Osmofundin 20% 250ml

40.000₫/lọ
BFS - Noradrenaline 4mg
Xem nhanh

BFS - Noradrenaline 4mg

250.000₫/hộp
Alferon N3
Xem nhanh

Alferon N3

350.000₫/lọ
Paparin (50 ống)
Xem nhanh

Paparin (50 ống)

300.000₫/hộp
Glucose 5% 250ml B.Braun
Xem nhanh

Glucose 5% 250ml B.Braun

260.000₫/20 chai
Chiamin - S 250ml
Xem nhanh

Chiamin - S 250ml

100.000₫/hộp
Oxytocin 10 IU/ml
Xem nhanh

Oxytocin 10 IU/ml

100.000₫/hộp
Octreotide 0.1mg/ml
Xem nhanh

Octreotide 0.1mg/ml

750.000₫/hộp