THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Chiamin-S 500ml
Xem nhanh

Chiamin-S 500ml

130.000₫/lọ
Aetoxisclerol 3%
Xem nhanh

Aetoxisclerol 3%

1.400.000₫/hộp
Aetoxisclerol 0.5%
Xem nhanh

Aetoxisclerol 0.5%

1.400.000₫/hộp
Aetoxisclerol 0.25%
Xem nhanh

Aetoxisclerol 0.25%

1.400.000₫/hộp
Kenacort 40mg/1ml
Xem nhanh

Kenacort 40mg/1ml

300.000₫/lọ
Laroscorbine 500mg/5ml
Xem nhanh

Laroscorbine 500mg/5ml

230.000₫/hộp
Actemra 400mg/20ml
Xem nhanh

Actemra 400mg/20ml

10.000.000₫/lọ
BFS Cafein
Xem nhanh

BFS Cafein

200.000₫/hộp
Glucose 20% 500ml B.Braun
Xem nhanh

Glucose 20% 500ml B.Braun

250.000₫/kiện
Glucose 5% 250ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 5% 250ml Kabi

400.000₫/kiện
Glucose 5% 500ml BBraun
Xem nhanh

Glucose 5% 500ml BBraun

170.000₫/kiện
Nobstruct 300mg
Xem nhanh

Nobstruct 300mg

300.000₫/hộp
Aminoplasmal 10% 500ml
Xem nhanh

Aminoplasmal 10% 500ml

195.000₫/lọ
Notrixum 25mg
Xem nhanh

Notrixum 25mg

180.000₫/hộp
Lidocain BFS 200mg
Xem nhanh

Lidocain BFS 200mg

260.000₫/hộp
Lidocain BFS 40mg
Xem nhanh

Lidocain BFS 40mg

200.000₫/hộp
Bivantox 600mg/20ml
Xem nhanh

Bivantox 600mg/20ml

950.000₫/hộp
Polymina Kabi 500ml
Xem nhanh

Polymina Kabi 500ml

100.000₫/lọ