THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Vinluta 900mg
Xem nhanh

Vinluta 900mg

120.000₫/hộp
Haloperidol 0.5%
Xem nhanh

Haloperidol 0.5%

90.000₫/hộp
Fenidel
Xem nhanh

Fenidel

110.000₫/hộp
Rasanvisc 20mg/2ml
Xem nhanh

Rasanvisc 20mg/2ml

850.000₫/hộp
Supvizyn
Xem nhanh

Supvizyn

50.000₫/hộp
Vitamin K1 1mg/1ml
Xem nhanh

Vitamin K1 1mg/1ml

80.000₫/hộp
Biotinstad 5mg
Xem nhanh

Biotinstad 5mg

100.000₫/hộp
Nikethamide Kabi 25%
Xem nhanh

Nikethamide Kabi 25%

30.000₫/hộp
Me2B injection
Xem nhanh

Me2B injection

130.000₫/hộp
Antifix 100mg
Xem nhanh

Antifix 100mg

700.000₫/hộp
Vincozyn Plus
Xem nhanh

Vincozyn Plus

40.000₫/hộp
Dubemin
Xem nhanh

Dubemin

80.000₫/hộp
Zometa
Xem nhanh

Zometa

6.500.000₫/lọ
Dopamin
Xem nhanh

Dopamin

50.000₫/ống
Combilipid peri 375ml
Xem nhanh

Combilipid peri 375ml

500.000₫/túi
A.T Glutathion 600mg
Xem nhanh

A.T Glutathion 600mg

250.000₫/hộp
Salbutamol Kabi
Xem nhanh

Salbutamol Kabi

6.000₫/ống