THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Glucose 5% 250ml B.Braun
Xem nhanh

Glucose 5% 250ml B.Braun

260.000₫/20 chai
Chiamin - S 250ml
Xem nhanh

Chiamin - S 250ml

100.000₫/hộp
Oxytocin 10 IU/ml
Xem nhanh

Oxytocin 10 IU/ml

100.000₫/hộp
Octreotide 0.1mg/ml
Xem nhanh

Octreotide 0.1mg/ml

750.000₫/hộp
Amiparen-10 200ml
Xem nhanh

Amiparen-10 200ml

100.000₫/chai
MgTan 1920ml
Xem nhanh

MgTan 1920ml

850.000₫/túi
Clamogentin 1.2g
Xem nhanh

Clamogentin 1.2g

240.000₫/10 lọ
Gemapaxane 4000IU
Xem nhanh

Gemapaxane 4000IU

450.000₫/hộp
Gemapaxane 6000IU
Xem nhanh

Gemapaxane 6000IU

600.000₫/hộp
Glucose 30% - 5ml
Xem nhanh

Glucose 30% - 5ml

130.000₫/hộp
Calci Clorid 10%
Xem nhanh

Calci Clorid 10%

130.000₫/hộp
Troypofol
Xem nhanh

Troypofol

60.000₫/lọ
Mekanlin 0.5mg/ml
Xem nhanh

Mekanlin 0.5mg/ml

130.000₫/hộp
Vinterlin
Xem nhanh

Vinterlin

200.000₫/hộp
Lichaunox
Xem nhanh

Lichaunox

250.000₫/lọ
Kali Clorid 1g/10ml
Xem nhanh

Kali Clorid 1g/10ml

220.000₫/hộp
Ledrobon 4mg/100ml
Xem nhanh

Ledrobon 4mg/100ml

700.000₫/túi
Geumi 5mg/5ml
Xem nhanh

Geumi 5mg/5ml

100.000₫/cái
Osmofudin 20% 250ml
Xem nhanh

Osmofudin 20% 250ml

40.000₫/chai