THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Glucose 30% - 5ml
Xem nhanh

Glucose 30% - 5ml

130.000₫/hộp
Calci Clorid 10%
Xem nhanh

Calci Clorid 10%

130.000₫/hộp
Troypofol
Xem nhanh

Troypofol

60.000₫/lọ
Mekanlin 0.5mg/ml
Xem nhanh

Mekanlin 0.5mg/ml

130.000₫/hộp
Vinterlin
Xem nhanh

Vinterlin

200.000₫/hộp
Lichaunox
Xem nhanh

Lichaunox

250.000₫/lọ
Kali Clorid 1g/10ml
Xem nhanh

Kali Clorid 1g/10ml

220.000₫/hộp
Ledrobon 4mg/100ml
Xem nhanh

Ledrobon 4mg/100ml

700.000₫/túi
Geumi 5mg/5ml
Xem nhanh

Geumi 5mg/5ml

100.000₫/cái
Osmofudin 20% 250ml
Xem nhanh

Osmofudin 20% 250ml

40.000₫/chai
Vingomin 0.2mg/ml
Xem nhanh

Vingomin 0.2mg/ml

200.000₫/hộp
Dobutamin - BFS
Xem nhanh

Dobutamin - BFS

800.000₫/hộp
Haemup
Xem nhanh

Haemup

300.000₫/hộp
Biviflox 400mg/250ml
Xem nhanh

Biviflox 400mg/250ml

120.000₫/lọ
Demoferidon 500mg
Xem nhanh

Demoferidon 500mg

1.000.000₫/hộp
Aminoplasmal 5% 500ml
Xem nhanh

Aminoplasmal 5% 500ml

200.000₫/chai
Granisetron 1mg/ml
Xem nhanh

Granisetron 1mg/ml

150.000₫/hộp
Vinluta 900mg
Xem nhanh

Vinluta 900mg

120.000₫/hộp
Haloperidol 0.5%
Xem nhanh

Haloperidol 0.5%

90.000₫/hộp
Fenidel
Xem nhanh

Fenidel

110.000₫/hộp