THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
SIV Kort 80mg - T
Xem nhanh

SIV Kort 80mg - T

250.000₫/hộp
Kama BFS
Xem nhanh

Kama BFS

100.000₫/hộp
Natri Clorid 0.9% 100ml
Xem nhanh

Natri Clorid 0.9% 100ml

15.000₫/bịch
Glucose 30% 5ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 30% 5ml Kabi

130.000₫/hộp
Glucose 5% 500ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 5% 500ml Kabi

350.000₫/thùng
Glucose 20% 250ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 20% 250ml Kabi

500.000₫/thùng
Dextrose Natri 500ml Kabi
Xem nhanh

Dextrose Natri 500ml Kabi

350.000₫/thùng
Mannitol 250ml Kabi
Xem nhanh

Mannitol 250ml Kabi

820.000₫/thùng
Glucose 10% 500ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 10% 500ml Kabi

380.000₫/thùng
Glucose 5% 100ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 5% 100ml Kabi

980.000₫/thùng
GLucose 5% 500ml Kabi
Xem nhanh

GLucose 5% 500ml Kabi

340.000₫/thùng
Ringer Lactat 500ml Kabi
Xem nhanh

Ringer Lactat 500ml Kabi

340.000₫/thùng
Synolis VA 40mg/80mg
Xem nhanh

Synolis VA 40mg/80mg

2.800.000₫/hộp
A.T Salbutamol 0.5mg/ml
Xem nhanh

A.T Salbutamol 0.5mg/ml

150.000₫/hộp
BFS-Noradrenaline 1mg
Xem nhanh

BFS-Noradrenaline 1mg

220.000₫/hộp
Suopinchon
Xem nhanh

Suopinchon

80.000₫/hộp
Neostigmin Kabi
Xem nhanh

Neostigmin Kabi

140.000₫/hộp
Kali Clorid Kabi 10%
Xem nhanh

Kali Clorid Kabi 10%

70.000₫/hộp
Glutaone 300mg
Xem nhanh

Glutaone 300mg

50.000₫/hộp