THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Resonet 900mg
Xem nhanh

Resonet 900mg

120.000₫/lọ
Cytoflavin
Xem nhanh

Cytoflavin

750.000₫/hộp
Papaverin 2% Danapha
Xem nhanh

Papaverin 2% Danapha

60.000₫/hộp
Sendatron 250mcg
Xem nhanh

Sendatron 250mcg

250.000₫/lọ
Glucose 30% 5ml
Xem nhanh

Glucose 30% 5ml

130.000₫/hộp
Vitamin B6 100mg/ml
Xem nhanh

Vitamin B6 100mg/ml

140.000₫/hộp
Amlessa 4mg/5mg
Xem nhanh

Amlessa 4mg/5mg

130.000₫/hộp
Vinstigmin 0.5mg/ml
Xem nhanh

Vinstigmin 0.5mg/ml

100.000₫/hộp
Vinphatoxin 10IU/ml
Xem nhanh

Vinphatoxin 10IU/ml

220.000₫/hộp
Kabiven 1440ml
Xem nhanh

Kabiven 1440ml

750.000₫/bịch
Fabadola 1200mg
Xem nhanh

Fabadola 1200mg

160.000₫/lọ
Chiamin-S 500ml
Xem nhanh

Chiamin-S 500ml

115.000₫/lọ
Aetoxisclerol 3%
Xem nhanh

Aetoxisclerol 3%

1.400.000₫/hộp
Kenacort 40mg/1ml
Xem nhanh

Kenacort 40mg/1ml

250.000₫/lọ
Laroscorbine 500mg/5ml
Xem nhanh

Laroscorbine 500mg/5ml

200.000₫/hộp
BFS Cafein
Xem nhanh

BFS Cafein

200.000₫/hộp
Glucose 20% 500ml B.Braun
Xem nhanh

Glucose 20% 500ml B.Braun

250.000₫/kiện