THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Haemup
Xem nhanh

Haemup

300.000₫/hộp
Biviflox 400mg/250ml
Xem nhanh

Biviflox 400mg/250ml

120.000₫/lọ
Demoferidon 500mg
Xem nhanh

Demoferidon 500mg

1.000.000₫/hộp
Aminoplasmal 5% 500ml
Xem nhanh

Aminoplasmal 5% 500ml

200.000₫/chai
Granisetron 1mg/ml
Xem nhanh

Granisetron 1mg/ml

150.000₫/hộp
Rocuronium 50mg/5ml
Xem nhanh

Rocuronium 50mg/5ml

600.000₫/hộp
Vinluta 900mg
Xem nhanh

Vinluta 900mg

120.000₫/hộp
Haloperidol 0.5%
Xem nhanh

Haloperidol 0.5%

90.000₫/hộp
Fenidel
Xem nhanh

Fenidel

110.000₫/hộp
Rasanvisc 20mg/2ml
Xem nhanh

Rasanvisc 20mg/2ml

850.000₫/hộp
Supvizyn
Xem nhanh

Supvizyn

50.000₫/hộp
Vitamin K1 1mg/1ml
Xem nhanh

Vitamin K1 1mg/1ml

80.000₫/hộp
Biotinstad 5mg
Xem nhanh

Biotinstad 5mg

100.000₫/hộp
Nikethamide Kabi 25%
Xem nhanh

Nikethamide Kabi 25%

30.000₫/hộp
Me2B injection
Xem nhanh

Me2B injection

130.000₫/hộp
Antifix 100mg
Xem nhanh

Antifix 100mg

700.000₫/hộp
Vincozyn Plus
Xem nhanh

Vincozyn Plus

40.000₫/hộp
Dubemin
Xem nhanh

Dubemin

80.000₫/hộp