THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Vincozyn Plus
Xem nhanh

Vincozyn Plus

40.000₫/hộp
Dubemin
Xem nhanh

Dubemin

80.000₫/hộp
Zometa
Xem nhanh

Zometa

6.500.000₫/lọ
Dopamin
Xem nhanh

Dopamin

50.000₫/ống
Combilipid peri 375ml
Xem nhanh

Combilipid peri 375ml

500.000₫/túi
A.T Glutathion 600mg
Xem nhanh

A.T Glutathion 600mg

250.000₫/hộp
Salbutamol Kabi
Xem nhanh

Salbutamol Kabi

6.000₫/ống
Aminoleban 500ml
Xem nhanh

Aminoleban 500ml

190.000₫/lọ
Lipocithin 10% 100ml
Xem nhanh

Lipocithin 10% 100ml

100.000₫/lọ
Vaminolact 100ml
Xem nhanh

Vaminolact 100ml

100.000₫/lọ
SMOFlipid 20% 100ml
Xem nhanh

SMOFlipid 20% 100ml

140.000₫/chai
Aclasta
Xem nhanh

Aclasta

5.500.000₫/lọ
Zentramol
Xem nhanh

Zentramol

100.000₫/hộp
Pentaglobin 10ml
Xem nhanh

Pentaglobin 10ml

800.000₫/lọ
Immunoglobulinum
Xem nhanh

Immunoglobulinum

3.000.000₫/hộp
Cammic 500mg tiêm
Xem nhanh

Cammic 500mg tiêm

470.000₫/hộp
Cammic 250mg tiêm
Xem nhanh

Cammic 250mg tiêm

320.000₫/hộp