THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
Tranex tiêm 250mg
Xem nhanh

Tranex tiêm 250mg

130.000₫/hộp
Nutriflex 1000ml
Xem nhanh

Nutriflex 1000ml

450.000₫/túi
Lipofundin 20% - 100ml
Xem nhanh

Lipofundin 20% - 100ml

180.000₫/lọ
No Spa tiêm
Xem nhanh

No Spa tiêm

200.000₫/hộp
Mg Tan 480ml
Xem nhanh

Mg Tan 480ml

520.000₫/túi
Ascorneo 500mg/5ml
Xem nhanh

Ascorneo 500mg/5ml

50.000₫/hộp
Oliclinomel 1000ml
Xem nhanh

Oliclinomel 1000ml

820.000₫/túi
Trivit - B
Xem nhanh

Trivit - B

160.000₫/hộp
Kalbenox 40mg/0.4ml
Xem nhanh

Kalbenox 40mg/0.4ml

140.000₫/hộp
Lipocithin 10% - 250ml
Xem nhanh

Lipocithin 10% - 250ml

120.000₫/lọ
Ringer Lactat 500ml
Xem nhanh

Ringer Lactat 500ml

150.000₫/thùng
AtiLeucine 500mg/5ml
Xem nhanh

AtiLeucine 500mg/5ml

120.000₫/hộp
Albiomin 20% - 100ml
Xem nhanh

Albiomin 20% - 100ml

1.400.000₫/lọ
Offipain chai 1g
Xem nhanh

Offipain chai 1g

40.000₫/lọ
Offipain gói 1g
Xem nhanh

Offipain gói 1g

40.000₫/túi
Kedrigamma 50g/l - 100ml
Xem nhanh

Kedrigamma 50g/l - 100ml

5.000.000₫/lọ
Neostigmine 0.5mg/ml
Xem nhanh

Neostigmine 0.5mg/ml

280.000₫/hộp
Mg tan 360ml
Xem nhanh

Mg tan 360ml

400.000₫/túi