THUỐC TIÊM - TRUYỀN

Sắp xếp theo:
BFS Cafein
Xem nhanh

BFS Cafein

200.000₫/hộp
Glucose 20% 500ml B.Braun
Xem nhanh

Glucose 20% 500ml B.Braun

250.000₫/kiện
Glucose 5% 250ml Kabi
Xem nhanh

Glucose 5% 250ml Kabi

400.000₫/kiện
Glucose 5% 500ml BBraun
Xem nhanh

Glucose 5% 500ml BBraun

170.000₫/kiện
Nobstruct 300mg
Xem nhanh

Nobstruct 300mg

300.000₫/hộp
Aminoplasmal 10% 500ml
Xem nhanh

Aminoplasmal 10% 500ml

195.000₫/lọ
Notrixum 25mg
Xem nhanh

Notrixum 25mg

180.000₫/hộp
Growpone 10%
Xem nhanh

Growpone 10%

300.000₫/hộp
Nataplex 250ml
Xem nhanh

Nataplex 250ml

90.000₫/lọ
Lidocain BFS 200mg
Xem nhanh

Lidocain BFS 200mg

260.000₫/hộp
Lidocain BFS 40mg
Xem nhanh

Lidocain BFS 40mg

200.000₫/hộp
Bivantox 600mg/20ml
Xem nhanh

Bivantox 600mg/20ml

950.000₫/hộp
Polymina Kabi 500ml
Xem nhanh

Polymina Kabi 500ml

100.000₫/lọ
Vinphatocin 5UI/ml
Xem nhanh

Vinphatocin 5UI/ml

80.000₫/hộp
Cevit 1g
Xem nhanh

Cevit 1g

45.000₫/hộp
Nirpid 10% 250ml
Xem nhanh

Nirpid 10% 250ml

150.000₫/lọ
Combilipid Peri 384ml
Xem nhanh

Combilipid Peri 384ml

600.000₫/gói