UNG THƯ

Sắp xếp theo:
Avastin 100mg/4ml
Xem nhanh

Avastin 100mg/4ml

3.700.000₫/lọ
Vinlon 1mg/1ml
Xem nhanh

Vinlon 1mg/1ml

300.000₫/lọ
Veenat 100mg
Xem nhanh

Veenat 100mg

1.400.000₫/lọ
Glivec 100mg
Xem nhanh

Glivec 100mg

5.500.000₫
CA ATRA 10mg
Xem nhanh

CA ATRA 10mg

1.200.000₫/lọ
Canpaxel 100mg
Xem nhanh

Canpaxel 100mg

550.000₫/lọ
Zicarb 200mg
Xem nhanh

Zicarb 200mg

300.000₫/lọ
Uniblastin 10mg/10ml
Xem nhanh

Uniblastin 10mg/10ml

280.000₫/lọ
Puri-nethol
Xem nhanh

Puri-nethol

400.000₫/lọ
Aromasin 25mg
Xem nhanh

Aromasin 25mg

550.000₫/hộp
Velbe 10mg
Xem nhanh

Velbe 10mg

850.000₫/lọ
Bestdocel 20mg/1ml
Xem nhanh

Bestdocel 20mg/1ml

350.000₫/lọ
Hydrea 500mg
Xem nhanh

Hydrea 500mg

300.000₫/hộp
FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU
Xem nhanh

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU

7.500.000₫/lọ
Doxorubicin Ebewe 50
Xem nhanh

Doxorubicin Ebewe 50

550.000₫/lọ
Megace 160mg
Xem nhanh

Megace 160mg

650.000₫/hộp
UFUR
Xem nhanh

UFUR

6.500.000₫/hộp
Purinethol 50mg
Xem nhanh

Purinethol 50mg

700.000₫/lọ
Hodpro 50mg
Xem nhanh

Hodpro 50mg

2.700.000₫/hộp
Temoside 100mg
Xem nhanh

Temoside 100mg

1.500.000₫/lọ
Opdivo 40mg/4ml
Xem nhanh

Opdivo 40mg/4ml

15.000.000₫/lọ
Geftib 250mg
Xem nhanh

Geftib 250mg

1.600.000₫/lọ