UNG THƯ

Sắp xếp theo:
Zicarb 200mg
Xem nhanh

Zicarb 200mg

300.000₫/lọ
Uniblastin 10mg/10ml
Xem nhanh

Uniblastin 10mg/10ml

350.000₫/lọ
Puri-nethol
Xem nhanh

Puri-nethol

400.000₫/lọ
Velbe 10mg
Xem nhanh

Velbe 10mg

1.000.000₫/lọ
Bestdocel 20mg/1ml
Xem nhanh

Bestdocel 20mg/1ml

350.000₫/lọ
Hydrea 500mg
Xem nhanh

Hydrea 500mg

350.000₫/hộp
FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU
Xem nhanh

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU

7.500.000₫/lọ
Doxorubicin Ebewe 50
Xem nhanh

Doxorubicin Ebewe 50

550.000₫/lọ
UFUR
Xem nhanh

UFUR

6.500.000₫/hộp
Hodpro 50mg
Xem nhanh

Hodpro 50mg

2.700.000₫/hộp
Temoside 100mg
Xem nhanh

Temoside 100mg

1.500.000₫/lọ
Opdivo 40mg/4ml
Xem nhanh

Opdivo 40mg/4ml

15.000.000₫/lọ
Geftib 250mg
Xem nhanh

Geftib 250mg

1.600.000₫/lọ
Asstrozol 1mg
Xem nhanh

Asstrozol 1mg

410.000₫/hộp
Cinahet 30mg
Xem nhanh

Cinahet 30mg

260.000₫/hộp
Kapeda 500mg
Xem nhanh

Kapeda 500mg

2.600.000₫/hộp
Lenvima 4mg
Xem nhanh

Lenvima 4mg

4.500.000₫/hộp
Tamifine 20mg
Xem nhanh

Tamifine 20mg

380.000₫/hộp
Tagrix 80mg
Xem nhanh

Tagrix 80mg

7.500.000₫/hộp
Navelbine 20mg
Xem nhanh

Navelbine 20mg

1.500.000₫/hộp
Diphereline P.R 3.75mg
Xem nhanh

Diphereline P.R 3.75mg

2.900.000₫/hộp