UNG THƯ

Sắp xếp theo:
Methotrexate 2.5mg
Xem nhanh

Methotrexate 2.5mg

800.000₫/hộp
Anagrelide 0.5mg
Xem nhanh

Anagrelide 0.5mg

6.500.000₫/hộp
Purinethol 50mg
Xem nhanh

Purinethol 50mg

2.500.000₫/lọ
Faslodex 250mg/5ml
Xem nhanh

Faslodex 250mg/5ml

6.000.000₫/hộp
Procarbazine 50mg
Xem nhanh

Procarbazine 50mg

2.700.000₫/hộp
Erlotinib 150mg
Xem nhanh

Erlotinib 150mg

1.700.000₫/hộp
Temoside 100mg
Xem nhanh

Temoside 100mg

1.500.000₫/lọ
Keytruda 25mg/ml
Xem nhanh

Keytruda 25mg/ml

36.000.000₫/lọ
Opdivo 40mg/4ml
Xem nhanh

Opdivo 40mg/4ml

15.000.000₫/lọ
Geftib 250mg
Xem nhanh

Geftib 250mg

1.600.000₫/lọ
Asstrozol 1mg
Xem nhanh

Asstrozol 1mg

570.000₫/hộp
Cinahet 30mg
Xem nhanh

Cinahet 30mg

400.000₫/hộp
Cinacalcet 30mg
Xem nhanh

Cinacalcet 30mg

460.000₫/hộp
Kapeda 500mg
Xem nhanh

Kapeda 500mg

2.600.000₫/hộp
Lenvima 4mg
Xem nhanh

Lenvima 4mg

8.000.000₫/hộp
Lenvaxen 4mg
Xem nhanh

Lenvaxen 4mg

3.500.000₫/lọ
Tamifine 20mg
Xem nhanh

Tamifine 20mg

380.000₫/hộp
Tagrix 80mg
Xem nhanh

Tagrix 80mg

7.500.000₫/hộp
Afanix 40mg
Xem nhanh

Afanix 40mg

7.000.000₫/hộp
Arimidex 1mg
Xem nhanh

Arimidex 1mg

1.300.000₫/hộp
Arimidex 1mg
Xem nhanh

Arimidex 1mg

700.000₫/hộp