UNG THƯ

Sắp xếp theo:
IRESSA 250MG
Xem nhanh

IRESSA 250MG

21.000.000₫/hộp
Hyxure
Xem nhanh

Hyxure

320.000₫/hộp
Bocartin 150mg/15ml
Xem nhanh

Bocartin 150mg/15ml

210.000₫/lọ
Tamifine 10mg
Xem nhanh

Tamifine 10mg

330.000₫
TS - One 20mg
Xem nhanh

TS - One 20mg

7.300.000₫
Geftinat 250mg
Xem nhanh

Geftinat 250mg

2.900.000₫
Hydrea 500mg
Xem nhanh

Hydrea 500mg

450.000₫/hộp
Condova 500mg
Xem nhanh

Condova 500mg

125.000₫/hộp
Unitrexates tiêm
Xem nhanh

Unitrexates tiêm

1.300.000₫
Arimidex 1mg
Xem nhanh

Arimidex 1mg

2.200.000₫/hộp
Endoxan 500mg
Xem nhanh

Endoxan 500mg

120.000₫/lọ
Zoladex 3.6mg
Xem nhanh

Zoladex 3.6mg

2.100.000₫/hộp