UNG THƯ

Sắp xếp theo:
Avastin 100mg/4ml
Xem nhanh

Avastin 100mg/4ml

4.500.000₫/lọ
Aromasin 25mg
Xem nhanh

Aromasin 25mg

600.000₫/hộp
Velbe 10mg
Xem nhanh

Velbe 10mg

750.000₫/lọ
Bestdocel 20mg/1ml
Xem nhanh

Bestdocel 20mg/1ml

350.000₫/lọ
Taceedo RTU 80mg/4ml
Xem nhanh

Taceedo RTU 80mg/4ml

700.000₫/lọ
Hydrea 500mg
Xem nhanh

Hydrea 500mg

350.000₫/hộp
Firotex 4mg
Xem nhanh

Firotex 4mg

1.300.000₫/lọ
Temotero 100mg
Xem nhanh

Temotero 100mg

1.200.000₫/lọ
Abiraheet
Xem nhanh

Abiraheet

3.000.000₫/lọ
Zoladex LA 10.8mg
Xem nhanh

Zoladex LA 10.8mg

3.400.000₫/hộp
FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU
Xem nhanh

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU

7.500.000₫/lọ
Doxorubicin Ebewe 50
Xem nhanh

Doxorubicin Ebewe 50

550.000₫/lọ
Megace 160mg
Xem nhanh

Megace 160mg

750.000₫/hộp
Abirapro 250mg
Xem nhanh

Abirapro 250mg

3.300.000₫/lọ
Bronchonib 150mg
Xem nhanh

Bronchonib 150mg

4.000.000₫/hộp
Zoledronic Acid 4mg
Xem nhanh

Zoledronic Acid 4mg

1.600.000₫/lọ
Lenvaxen 10mg
Xem nhanh

Lenvaxen 10mg

6.000.000₫/hộp
UFUR
Xem nhanh

UFUR

3.400.000₫/hộp
Cerinib 150mg
Xem nhanh

Cerinib 150mg

7.000.000₫/hộp
Methotrexate 2.5mg
Xem nhanh

Methotrexate 2.5mg

750.000₫/hộp
Anagrelide 0.5mg
Xem nhanh

Anagrelide 0.5mg

6.500.000₫/hộp
Purinethol 50mg
Xem nhanh

Purinethol 50mg

2.500.000₫/lọ
Faslodex 250mg/5ml
Xem nhanh

Faslodex 250mg/5ml

6.000.000₫/hộp