DỊ ỨNG - HEN

Sắp xếp theo:
Neoloridin 5mg
Xem nhanh

Neoloridin 5mg

180.000₫/hộp
Salmolin Syrup 60ml
Xem nhanh

Salmolin Syrup 60ml

60.000₫/lọ
TiphaDES
Xem nhanh

TiphaDES

80.000₫/hộp
Lainmi 5mg
Xem nhanh

Lainmi 5mg

290.000₫/hộp
Fexostad 180mg
Xem nhanh

Fexostad 180mg

60.000₫/hộp
Allor-10
Xem nhanh

Allor-10

50.000₫/hộp
Fexostad 60mg
Xem nhanh

Fexostad 60mg

40.000₫/hộp
Ripratine 10mg
Xem nhanh

Ripratine 10mg

120.000₫/hộp
Meko - Allergy F
Xem nhanh

Meko - Allergy F

70.000₫/lọ
Deslet 60ml
Xem nhanh

Deslet 60ml

90.000₫/lọ
Dessubaby 30ml
Xem nhanh

Dessubaby 30ml

65.000₫/lọ
Alzyltex 120ml
Xem nhanh

Alzyltex 120ml

80.000₫/lọ
Anphecon 60ml
Xem nhanh

Anphecon 60ml

60.000₫/lọ
Symbicort Rapihaler
Xem nhanh

Symbicort Rapihaler

480.000₫/hộp
Promethazin 90ml
Xem nhanh

Promethazin 90ml

45.000₫/lọ
Themaxtene 90ml
Xem nhanh

Themaxtene 90ml

45.000₫/lọ
Dasselta 5mg
Xem nhanh

Dasselta 5mg

220.000₫/hộp
Rupafin 1mg/ml
Xem nhanh

Rupafin 1mg/ml

140.000₫/lọ
Tibandex 60ml
Xem nhanh

Tibandex 60ml

45.000₫/lọ
Lainmi 4mg
Xem nhanh

Lainmi 4mg

300.000₫/hộp
Meyerzem SR 5ml
Xem nhanh

Meyerzem SR 5ml

130.000₫/hộp
G5 Enfankast 4mg
Xem nhanh

G5 Enfankast 4mg

160.000₫/hộp
Roscef 10mg
Xem nhanh

Roscef 10mg

80.000₫/hộp
Pyme Cz10
Xem nhanh

Pyme Cz10

120.000₫/hộp