TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Vincolin 500mg
Xem nhanh

Vincolin 500mg

350.000₫/hộp
Antivic 75mg
Xem nhanh

Antivic 75mg

170.000₫/hộp
Decogamin 600mg
Xem nhanh

Decogamin 600mg

580.000₫/hộp
Haldol Decanoas
Xem nhanh

Haldol Decanoas

800.000₫/hộp
Magne B6 Glomed
Xem nhanh

Magne B6 Glomed

140.000₫/hộp
MaxxViton Plus
Xem nhanh

MaxxViton Plus

130.000₫/hộp
Maxx Viton 800mg
Xem nhanh

Maxx Viton 800mg

140.000₫/hộp
Ausvair 75mg
Xem nhanh

Ausvair 75mg

220.000₫/hộp
Zentanil 1g
Xem nhanh

Zentanil 1g

240.000₫/hộp
Ausvair 75mg
Xem nhanh

Ausvair 75mg

220.000₫/hộp
Diropam
Xem nhanh

Diropam

200.000₫/hộp
Tamstro 800mg
Xem nhanh

Tamstro 800mg

200.000₫/hộp
Okynzex
Xem nhanh

Okynzex

930.000₫/hộp
Ginsil 400mg/5ml
Xem nhanh

Ginsil 400mg/5ml

140.000₫/hộp
Vinphacetam 400mg
Xem nhanh

Vinphacetam 400mg

75.000₫/hộp
Verni Full
Xem nhanh

Verni Full

440.000₫/hộp
Pramital 20mg
Xem nhanh

Pramital 20mg

330.000₫/hộp
Pegaset 50mg
Xem nhanh

Pegaset 50mg

260.000₫/hộp
Meyernota 800mg/5ml
Xem nhanh

Meyernota 800mg/5ml

220.000₫/hộp
Decazone 12g/60ml
Xem nhanh

Decazone 12g/60ml

90.000₫/túi
Atinila 500mg
Xem nhanh

Atinila 500mg

80.000₫/hộp
Vinphacetam 1g/5ml
Xem nhanh

Vinphacetam 1g/5ml

50.000₫/hộp
Nupigin (10 ống)
Xem nhanh

Nupigin (10 ống)

125.000₫/hộp