TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Notamcef 1200mg
Xem nhanh

Notamcef 1200mg

260.000₫/hộp
Bwincetam 1200mg
Xem nhanh

Bwincetam 1200mg

830.000₫/hộp
Apharmcetam 400mg
Xem nhanh

Apharmcetam 400mg

70.000₫/hộp
Cetampir 800mg
Xem nhanh

Cetampir 800mg

80.000₫/hộp
Velaxin 75mg
Xem nhanh

Velaxin 75mg

450.000₫/hộp
AtiNeuro 250mg/5ml
Xem nhanh

AtiNeuro 250mg/5ml

300.000₫/hộp
Agicetam 800mg
Xem nhanh

Agicetam 800mg

170.000₫/hộp
Agicetam 400mg
Xem nhanh

Agicetam 400mg

100.000₫/hộp
Agicetam 1200mg
Xem nhanh

Agicetam 1200mg

80.000₫/hộp
Agihistine 16mg
Xem nhanh

Agihistine 16mg

110.000₫/hộp
Mibeserc 24mg
Xem nhanh

Mibeserc 24mg

140.000₫/hộp
Mibeserc 16mg
Xem nhanh

Mibeserc 16mg

130.000₫/hộp
Galeptic (30 viên)
Xem nhanh

Galeptic (30 viên)

175.000₫/hộp
Lioresal 10mg
Xem nhanh

Lioresal 10mg

350.000₫/hộp
Sarariz 5mg
Xem nhanh

Sarariz 5mg

100.000₫/hộp
Inosert 50mg
Xem nhanh

Inosert 50mg

70.000₫/hộp
Lupilopram 20mg
Xem nhanh

Lupilopram 20mg

200.000₫/hộp
Proxetin 30mg
Xem nhanh

Proxetin 30mg

250.000₫/hộp
Lupilopram 10mg
Xem nhanh

Lupilopram 10mg

150.000₫/hộp