TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Vinpocetin Nghệ An
Xem nhanh

Vinpocetin Nghệ An

40.000₫/hộp
Vinpocetin Hà Tây
Xem nhanh

Vinpocetin Hà Tây

40.000₫/hộp
Neuralmin 75mg
Xem nhanh

Neuralmin 75mg

320.000₫/hộp
Menelat 30mg
Xem nhanh

Menelat 30mg

210.000₫/hộp
Amitriptylin 25mg
Xem nhanh

Amitriptylin 25mg

80.000₫/hộp
Phezinak
Xem nhanh

Phezinak

100.000₫/hộp
Thiodazin 50mg
Xem nhanh

Thiodazin 50mg

150.000₫/lọ
Olepa 5g/20ml
Xem nhanh

Olepa 5g/20ml

140.000₫/hộp
Cinatropyl
Xem nhanh

Cinatropyl

120.000₫/hộp
Seabibol 1g/4ml
Xem nhanh

Seabibol 1g/4ml

700.000₫/hộp
Venlafaxine Stada 75mg
Xem nhanh

Venlafaxine Stada 75mg

270.000₫/hộp
Parokey 30mg
Xem nhanh

Parokey 30mg

400.000₫/hộp
Europlin 25mg
Xem nhanh

Europlin 25mg

260.000₫/hộp
Neuralmin 75mg
Xem nhanh

Neuralmin 75mg

290.000₫/hộp
Rileptid 2mg
Xem nhanh

Rileptid 2mg

310.000₫/hộp
Pyramet 800mg
Xem nhanh

Pyramet 800mg

50.000₫/hộp
Betaserc 16mg
Xem nhanh

Betaserc 16mg

220.000₫/hộp
Manzura 7.5 mg
Xem nhanh

Manzura 7.5 mg

270.000₫/hộp
Benfosafe
Xem nhanh

Benfosafe

280.000₫/hộp
Unioncolin 1g/4ml
Xem nhanh

Unioncolin 1g/4ml

900.000₫/hộp
Lepigin 25mg
Xem nhanh

Lepigin 25mg

180.000₫/hộp
Poziats
Xem nhanh

Poziats

790.000₫/hộp
Hornol
Xem nhanh

Hornol

140.000₫/hộp
Citysaam 1g
Xem nhanh

Citysaam 1g

300.000₫/lọ