TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Olangim 10mg
Xem nhanh

Olangim 10mg

70.000₫/hộp
Daquetin 200mg
Xem nhanh

Daquetin 200mg

350.000₫/hộp
PMS Pregabalin 150mg
Xem nhanh

PMS Pregabalin 150mg

1.200.000₫/hộp
Clomedin 25mg
Xem nhanh

Clomedin 25mg

320.000₫/hộp
Pendo Pregabalin 150mg
Xem nhanh

Pendo Pregabalin 150mg

750.000₫/hộp
Feguline 50mg
Xem nhanh

Feguline 50mg

85.000₫/hộp
Rizax 5mg
Xem nhanh

Rizax 5mg

160.000₫/hộp
Davyca - F 150mg
Xem nhanh

Davyca - F 150mg

160.000₫/hộp
Lirystad 75mg
Xem nhanh

Lirystad 75mg

360.000₫/hộp
Naatrapyl 1g
Xem nhanh

Naatrapyl 1g

110.000₫/hộp
PregabaKern 75mg
Xem nhanh

PregabaKern 75mg

1.000.000₫/hộp
DogmaKern 50mg
Xem nhanh

DogmaKern 50mg

170.000₫/hộp
KernHistine 8mg
Xem nhanh

KernHistine 8mg

150.000₫/hộp
PregabaKern 100mg
Xem nhanh

PregabaKern 100mg

1.550.000₫/hộp
REAGILA 3MG
Xem nhanh

REAGILA 3MG

2.300.000₫/hộp
Exidamin 10mg
Xem nhanh

Exidamin 10mg

130.000₫/hộp
Anepzil 5mg
Xem nhanh

Anepzil 5mg

260.000₫/hộp
Bluetine 20mg
Xem nhanh

Bluetine 20mg

350.000₫/hộp
Aronfat 200mg
Xem nhanh

Aronfat 200mg

430.000₫/hộp
REAGILA 1.5MG
Xem nhanh

REAGILA 1.5MG

2.100.000₫/hộp
Xalexa 30mg
Xem nhanh

Xalexa 30mg

260.000₫/hộp
Hania 10mg
Xem nhanh

Hania 10mg

1.700.000₫/hộp
Ceteco Neurovit Fort
Xem nhanh

Ceteco Neurovit Fort

200.000₫/hộp