TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Bidicozan
Xem nhanh

Bidicozan

100.000₫/hộp
InbionetGinkobon
Xem nhanh

InbionetGinkobon

400.000₫/hộp
Epalrest 50mg
Xem nhanh

Epalrest 50mg

280.000₫/hộp
Tarviluci 500mg
Xem nhanh

Tarviluci 500mg

350.000₫/10 lọ
Seoba 1g/5ml
Xem nhanh

Seoba 1g/5ml

120.000₫/hộp
Brotac
Xem nhanh

Brotac

430.000₫/hộp
Faropin 100mg
Xem nhanh

Faropin 100mg

180.000₫/hộp
Olmac 10mg
Xem nhanh

Olmac 10mg

75.000₫/hộp
Olmac 5mg
Xem nhanh

Olmac 5mg

60.000₫/hộp
Dafidi 25mg
Xem nhanh

Dafidi 25mg

350.000₫/hộp
Olavex 5mg
Xem nhanh

Olavex 5mg

50.000₫/hộp
Sizoca 10mg
Xem nhanh

Sizoca 10mg

50.000₫/hộp
Saihasin 1200mg
Xem nhanh

Saihasin 1200mg

250.000₫/hộp
Efexor XR 37.5mg
Xem nhanh

Efexor XR 37.5mg

100.000₫/hộp
Zopistad 7.5 mg
Xem nhanh

Zopistad 7.5 mg

60.000₫/hộp
Pregasafe 75mg
Xem nhanh

Pregasafe 75mg

200.000₫/hộp
Difosfocin 1g/4ml
Xem nhanh

Difosfocin 1g/4ml

280.000₫/hộp
Hagizin
Xem nhanh

Hagizin

130.000₫/hộp
Clozapyl 100mg
Xem nhanh

Clozapyl 100mg

590.000₫/hộp
Davyca 75mg
Xem nhanh

Davyca 75mg

440.000₫/hộp
Clozapyl 25mg
Xem nhanh

Clozapyl 25mg

320.000₫/hộp
Sumamigren 50mg
Xem nhanh

Sumamigren 50mg

130.000₫/hộp
Hasancetam 800mg
Xem nhanh

Hasancetam 800mg

120.000₫/hộp