TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Flutonin 20mg
Xem nhanh

Flutonin 20mg

100.000₫/hộp
Venlif 75mg
Xem nhanh

Venlif 75mg

200.000₫/hộp
Piraxnic
Xem nhanh

Piraxnic

110.000₫/lọ
Somazina 1g
Xem nhanh

Somazina 1g

620.000₫/hộp
Kalmeco 500mcg
Xem nhanh

Kalmeco 500mcg

240.000₫/hộp
Venlif OD 150mg
Xem nhanh

Venlif OD 150mg

200.000₫/hộp
Boricetam 400mg
Xem nhanh

Boricetam 400mg

80.000₫/hộp
Prizine
Xem nhanh

Prizine

120.000₫/hộp
Piracetam Egis 400mg
Xem nhanh

Piracetam Egis 400mg

90.000₫/lọ
KTine
Xem nhanh

KTine

100.000₫/vỉ
Dafidi 100mg
Xem nhanh

Dafidi 100mg

750.000₫/hộp
Naciti 500mg
Xem nhanh

Naciti 500mg

650.000₫/hộp
Eslo 10mg
Xem nhanh

Eslo 10mg

210.000₫/hộp
Nilofact 1g/5ml
Xem nhanh

Nilofact 1g/5ml

100.000₫/hộp
Sulpirid 50mg Vidipha
Xem nhanh

Sulpirid 50mg Vidipha

70.000₫/hộp
Meyercolin 500mg
Xem nhanh

Meyercolin 500mg

400.000₫/hộp
Vinpocetin Nghệ An
Xem nhanh

Vinpocetin Nghệ An

40.000₫/hộp
Vinpocetin Hà Tây
Xem nhanh

Vinpocetin Hà Tây

40.000₫/hộp
Neuralmin 75mg
Xem nhanh

Neuralmin 75mg

320.000₫/hộp
Menelat 30mg
Xem nhanh

Menelat 30mg

210.000₫/hộp
Amitriptylin 25mg
Xem nhanh

Amitriptylin 25mg

80.000₫/hộp
Phezinak
Xem nhanh

Phezinak

100.000₫/hộp
Thiodazin 50mg
Xem nhanh

Thiodazin 50mg

150.000₫/lọ
Olepa 5g/20ml
Xem nhanh

Olepa 5g/20ml

140.000₫/hộp