TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
A.T Olanzapine 5mg
Xem nhanh

A.T Olanzapine 5mg

80.000₫/hộp
Aritero 10mg
Xem nhanh

Aritero 10mg

390.000₫/hộp
Dimenhydrinate 50mg
Xem nhanh

Dimenhydrinate 50mg

350.000₫/hộp
Baticolin 500mg
Xem nhanh

Baticolin 500mg

450.000₫/hộp
Piramed 3g
Xem nhanh

Piramed 3g

170.000₫/hộp
Clomedin 100mg
Xem nhanh

Clomedin 100mg

170.000₫/hộp
OLIVEIRIM 10mg
Xem nhanh

OLIVEIRIM 10mg

200.000₫/hộp
Haldol 2mg/ml 30ml
Xem nhanh

Haldol 2mg/ml 30ml

230.000₫/lọ
Queitoz 100mg
Xem nhanh

Queitoz 100mg

300.000₫/hộp
Risperstad 2mg
Xem nhanh

Risperstad 2mg

170.000₫/hộp
ConQta 2400mg
Xem nhanh

ConQta 2400mg

800.000₫/hộp
Algonerv crema 75ml
Xem nhanh

Algonerv crema 75ml

570.000₫/tuýp
A.T Betahistine 24mg
Xem nhanh

A.T Betahistine 24mg

150.000₫/hộp
A.T Betahistine 16mg
Xem nhanh

A.T Betahistine 16mg

100.000₫/hộp
Vincolin 500mg
Xem nhanh

Vincolin 500mg

320.000₫/hộp
Antivic 75mg
Xem nhanh

Antivic 75mg

170.000₫/hộp
Decogamin 600mg
Xem nhanh

Decogamin 600mg

580.000₫/hộp
Haldol Decanoas
Xem nhanh

Haldol Decanoas

800.000₫/hộp
Magne B6 Glomed
Xem nhanh

Magne B6 Glomed

140.000₫/hộp
MaxxViton Plus
Xem nhanh

MaxxViton Plus

130.000₫/hộp
Maxx Viton 800mg
Xem nhanh

Maxx Viton 800mg

140.000₫/hộp
Ausvair 75mg
Xem nhanh

Ausvair 75mg

220.000₫/hộp
Zentanil 1g
Xem nhanh

Zentanil 1g

220.000₫/hộp
Ausvair 75mg
Xem nhanh

Ausvair 75mg

220.000₫/hộp