TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Difosfocin 1g/4ml
Xem nhanh

Difosfocin 1g/4ml

280.000₫/hộp
Hagizin
Xem nhanh

Hagizin

130.000₫/hộp
Clozapyl 100mg
Xem nhanh

Clozapyl 100mg

590.000₫/hộp
Davyca 75mg
Xem nhanh

Davyca 75mg

440.000₫/hộp
Clozapyl 25mg
Xem nhanh

Clozapyl 25mg

320.000₫/hộp
Sumamigren 50mg
Xem nhanh

Sumamigren 50mg

190.000₫/hộp
Hasancetam 800mg
Xem nhanh

Hasancetam 800mg

120.000₫/hộp
Ginkomifa 17.5mg
Xem nhanh

Ginkomifa 17.5mg

480.000₫/hộp
Nufotin 20mg
Xem nhanh

Nufotin 20mg

80.000₫/hộp
Vicetin 5mg
Xem nhanh

Vicetin 5mg

140.000₫/hộp
Impory G
Xem nhanh

Impory G

320.000₫/hộp
Oxabiti 500mcg
Xem nhanh

Oxabiti 500mcg

100.000₫/hộp
Vintanil 500mg/5ml
Xem nhanh

Vintanil 500mg/5ml

660.000₫/hộp
Savi Olanzapine 10mg
Xem nhanh

Savi Olanzapine 10mg

110.000₫/hộp
Savi Olanzapine 5mg
Xem nhanh

Savi Olanzapine 5mg

100.000₫/hộp
Migomik 3mg
Xem nhanh

Migomik 3mg

100.000₫/hộp
Sunsizopin 25mg
Xem nhanh

Sunsizopin 25mg

170.000₫/hộp
Omnivastin 100mg
Xem nhanh

Omnivastin 100mg

200.000₫/hộp
Moritius
Xem nhanh

Moritius

220.000₫/hộp
Alzepil 5mg
Xem nhanh

Alzepil 5mg

1.100.000₫/hộp
Benzina 10mg
Xem nhanh

Benzina 10mg

190.000₫/hộp