TUẦN HOÀN NÃO-THẦN KINH

Sắp xếp theo:
Prizine
Xem nhanh

Prizine

120.000₫/hộp
Piracetam Egis 400mg
Xem nhanh

Piracetam Egis 400mg

90.000₫/lọ
KTine
Xem nhanh

KTine

100.000₫/hộp
Dafidi 100mg
Xem nhanh

Dafidi 100mg

750.000₫/hộp
Naciti 500mg
Xem nhanh

Naciti 500mg

650.000₫/hộp
Eslo 10mg
Xem nhanh

Eslo 10mg

210.000₫/hộp
Nilofact 1g/5ml
Xem nhanh

Nilofact 1g/5ml

100.000₫/hộp
Sulpirid 50mg Vidipha
Xem nhanh

Sulpirid 50mg Vidipha

70.000₫/hộp
Meyercolin 500mg
Xem nhanh

Meyercolin 500mg

400.000₫/hộp
Vinpocetin Nghệ An
Xem nhanh

Vinpocetin Nghệ An

40.000₫/hộp
Vinpocetin Hà Tây
Xem nhanh

Vinpocetin Hà Tây

40.000₫/hộp
Neuralmin 75mg
Xem nhanh

Neuralmin 75mg

320.000₫/hộp
Menelat 30mg
Xem nhanh

Menelat 30mg

210.000₫/hộp
Amitriptylin 25mg
Xem nhanh

Amitriptylin 25mg

80.000₫/hộp
Phezinak
Xem nhanh

Phezinak

100.000₫/hộp
Thiodazin 50mg
Xem nhanh

Thiodazin 50mg

150.000₫/lọ
Olepa 5g/20ml
Xem nhanh

Olepa 5g/20ml

140.000₫/hộp
Cinatropyl
Xem nhanh

Cinatropyl

120.000₫/hộp
Seabibol 1g/4ml
Xem nhanh

Seabibol 1g/4ml

700.000₫/hộp
Venlafaxine Stada 75mg
Xem nhanh

Venlafaxine Stada 75mg

270.000₫/hộp
Parokey 30mg
Xem nhanh

Parokey 30mg

400.000₫/hộp
Europlin 25mg
Xem nhanh

Europlin 25mg

260.000₫/hộp
Rileptid 2mg
Xem nhanh

Rileptid 2mg

330.000₫/hộp
Pyramet 800mg
Xem nhanh

Pyramet 800mg

50.000₫/hộp