KHÁC (Thuốc Tân Dược)

Sắp xếp theo:
Meyerison 50mg - T
Xem nhanh

Meyerison 50mg - T

130.000₫/hộp
Franthymodin Plus 80mg
Xem nhanh

Franthymodin Plus 80mg

100.000₫/hộp
Calcitriol
Xem nhanh

Calcitriol

50.000₫/hộp
Perifuta
Xem nhanh

Perifuta

550.000₫/hộp
Hearing Kingphar
Xem nhanh

Hearing Kingphar

135.000₫/hộp
Odistad 120
Xem nhanh

Odistad 120

400.000₫/hộp
Gupedon
Xem nhanh

Gupedon

500.000₫/hộp
Rolapain
Xem nhanh

Rolapain

370.000₫/hộp
Tamiflu Pháp
Xem nhanh

Tamiflu Pháp

550.000₫/hộp
Huyết Giác
Xem nhanh

Huyết Giác

90.000₫/hộp
Brocan
Xem nhanh

Brocan

620.000₫/hộp
Oxypod 5mg
Xem nhanh

Oxypod 5mg

350.000₫
Antikans
Xem nhanh

Antikans

170.000₫/hộp
Kesera 750mg
Xem nhanh

Kesera 750mg

490.000₫/hộp
Ossomaxe 70mg
Xem nhanh

Ossomaxe 70mg

320.000₫/hộp
Paolucci 500mg
Xem nhanh

Paolucci 500mg

250.000₫/hộp
Fresofol 1%
Xem nhanh

Fresofol 1%

350.000₫/hộp
Imurel 50mg
Xem nhanh

Imurel 50mg

1.000.000₫/hộp
Lackay
Xem nhanh

Lackay

340.000₫