KHÁC (Thuốc Tân Dược)

Sắp xếp theo:
Balisal 20 mg
Xem nhanh

Balisal 20 mg

60.000₫/hộp
Sotivex 5mg
Xem nhanh

Sotivex 5mg

520.000₫/hộp
Sotivex 5mg
Xem nhanh

Sotivex 5mg

520.000₫/hộp
Atmecin 40mg
Xem nhanh

Atmecin 40mg

400.000₫/hộp
Nibixada 100mg
Xem nhanh

Nibixada 100mg

230.000₫/hộp
Mycokem 250mg
Xem nhanh

Mycokem 250mg

200.000₫/hộp
Zonaxson 50mg
Xem nhanh

Zonaxson 50mg

80.000₫/hộp
Lidogel 2% VCP 10g
Xem nhanh

Lidogel 2% VCP 10g

70.000₫/tuýp
Betmiga
Xem nhanh

Betmiga

1.050.000₫/hộp
Equoral 25mg
Xem nhanh

Equoral 25mg

550.000₫/hộp
Mycokem 500mg
Xem nhanh

Mycokem 500mg

370.000₫/hộp
Nocutil 0.1mg
Xem nhanh

Nocutil 0.1mg

620.000₫/lọ
Barinat 4
Xem nhanh

Barinat 4

800.000₫/lọ
Immutes
Xem nhanh

Immutes

230.000₫/hộp
Dezfast 6mg
Xem nhanh

Dezfast 6mg

330.000₫/hộp
Residron 35mg
Xem nhanh

Residron 35mg

270.000₫/hộp
Mestinon 60mg
Xem nhanh

Mestinon 60mg

350.000₫/lọ
Drotusc Forte
Xem nhanh

Drotusc Forte

150.000₫/hộp
Antilus 4mg
Xem nhanh

Antilus 4mg

230.000₫/hộp
Tofacinix 5mg
Xem nhanh

Tofacinix 5mg

2.000.000₫/hộp
Savi Deferipron 250mg
Xem nhanh

Savi Deferipron 250mg

220.000₫/hộp
Myfortic 180mg
Xem nhanh

Myfortic 180mg

1.900.000₫/hộp
Myfortic 360mg
Xem nhanh

Myfortic 360mg

3.000.000₫/hộp