KHÁC (Thuốc Tân Dược)

Sắp xếp theo:
DrotavEP 40mg
Xem nhanh

DrotavEP 40mg

140.000₫/hộp
Dros-Ta
Xem nhanh

Dros-Ta

130.000₫/hộp
Waisan 50mg
Xem nhanh

Waisan 50mg

120.000₫/hộp
Troyfos 70
Xem nhanh

Troyfos 70

95.000₫/hộp
Vesifix 5mg
Xem nhanh

Vesifix 5mg

600.000₫/hộp
Advagraf 1mg
Xem nhanh

Advagraf 1mg

950.000₫/hộp
Ravenell 125
Xem nhanh

Ravenell 125

5.500.000₫/hộp
Ravenell 62.5mg
Xem nhanh

Ravenell 62.5mg

2.750.000₫/hộp
Zabavnik 10mg
Xem nhanh

Zabavnik 10mg

170.000₫/hộp
Tamdeflo 6mg
Xem nhanh

Tamdeflo 6mg

285.000₫/hộp
Naltrexone Mylan
Xem nhanh

Naltrexone Mylan

900.000₫/hộp
Bamifen 10mg
Xem nhanh

Bamifen 10mg

220.000₫/hộp
Methocel 2.5mg
Xem nhanh

Methocel 2.5mg

500.000₫/hộp
Methotrexat Ebewe
Xem nhanh

Methotrexat Ebewe

500.000₫/hộp
Meyerison 50mg
Xem nhanh

Meyerison 50mg

130.000₫/hộp
Franthymodin Plus 80mg
Xem nhanh

Franthymodin Plus 80mg

100.000₫/hộp
Calcitriol
Xem nhanh

Calcitriol

50.000₫/hộp
Perifuta
Xem nhanh

Perifuta

550.000₫/hộp
Hearing Kingphar
Xem nhanh

Hearing Kingphar

135.000₫/hộp
Odistad 120
Xem nhanh

Odistad 120

390.000₫/hộp