KHÁC (Thuốc Tân Dược)

Sắp xếp theo:
Finasteride Cristers 5mg
Xem nhanh

Finasteride Cristers 5mg

1.100.000₫/hộp
Mycokem 500mg
Xem nhanh

Mycokem 500mg

200.000₫/hộp
Nocutil 0.1mg
Xem nhanh

Nocutil 0.1mg

630.000₫/lọ
Barinat 4
Xem nhanh

Barinat 4

800.000₫/lọ
Immutes
Xem nhanh

Immutes

230.000₫/hộp
Dezfast 6mg
Xem nhanh

Dezfast 6mg

330.000₫/hộp
Residron 35mg
Xem nhanh

Residron 35mg

270.000₫/hộp
Mestinon 60mg
Xem nhanh

Mestinon 60mg

350.000₫/lọ
Drotusc Forte
Xem nhanh

Drotusc Forte

150.000₫/hộp
Antilus 4mg
Xem nhanh

Antilus 4mg

230.000₫/hộp
Tofacinix 5mg
Xem nhanh

Tofacinix 5mg

2.000.000₫/hộp
Savi Deferipron 250mg
Xem nhanh

Savi Deferipron 250mg

200.000₫/hộp
Myfortic 180mg
Xem nhanh

Myfortic 180mg

2.200.000₫/hộp
Myfortic 360mg
Xem nhanh

Myfortic 360mg

3.200.000₫/hộp
DrotavEP 40mg
Xem nhanh

DrotavEP 40mg

140.000₫/hộp
Dros-Ta
Xem nhanh

Dros-Ta

130.000₫/hộp
Waisan 50mg
Xem nhanh

Waisan 50mg

110.000₫/hộp
Vesifix 5mg
Xem nhanh

Vesifix 5mg

600.000₫/hộp
Advagraf 1mg
Xem nhanh

Advagraf 1mg

950.000₫/hộp
Ravenell 125
Xem nhanh

Ravenell 125

5.500.000₫/hộp
Ravenell 62.5mg
Xem nhanh

Ravenell 62.5mg

2.750.000₫/hộp
Zabavnik 10mg
Xem nhanh

Zabavnik 10mg

170.000₫/hộp
Tamdeflo 6mg
Xem nhanh

Tamdeflo 6mg

285.000₫/hộp
Naltrexone Mylan
Xem nhanh

Naltrexone Mylan

900.000₫/hộp