Dạ dày

Sắp xếp theo:
Chalme
Xem nhanh

Chalme

100.000₫/hộp
Atsyp 40mg
Xem nhanh

Atsyp 40mg

390.000₫/hộp
ALUANTINE TABLET
Xem nhanh

ALUANTINE TABLET

950.000₫/hộp
Dafrazol
Xem nhanh

Dafrazol

30.000₫/lọ
NAPROZOLE-R
Xem nhanh

NAPROZOLE-R

40.000₫/lọ
Fogicap 20mg
Xem nhanh

Fogicap 20mg

350.000₫/hộp
Esogas 40mg
Xem nhanh

Esogas 40mg

40.000₫/lọ
Esomeprazol 40-HV
Xem nhanh

Esomeprazol 40-HV

100.000₫/hộp
Itopride Invagen 50mg
Xem nhanh

Itopride Invagen 50mg

140.000₫/hộp
BivoEso 40mg
Xem nhanh

BivoEso 40mg

400.000₫/hộp
Bivigas
Xem nhanh

Bivigas

150.000₫/hộp
Oraptic 40mg
Xem nhanh

Oraptic 40mg

40.000₫/lọ
Stomazol 40mg
Xem nhanh

Stomazol 40mg

420.000₫/hộp
Revole 40mg
Xem nhanh

Revole 40mg

450.000₫/hộp
Esolona 40mg
Xem nhanh

Esolona 40mg

160.000₫/hộp
Cytotec 200mcg
Xem nhanh

Cytotec 200mcg

900.000₫/hộp
Rabiswift 20mg
Xem nhanh

Rabiswift 20mg

400.000₫/hộp
Gaspemin 40
Xem nhanh

Gaspemin 40

490.000₫/hộp
A.T Esomeprazol 20mg
Xem nhanh

A.T Esomeprazol 20mg

120.000₫/hộp
Dogastrol 40mg
Xem nhanh

Dogastrol 40mg

110.000₫/hộp
Inore Kit
Xem nhanh

Inore Kit

150.000₫/hộp
Nesteloc 40mg
Xem nhanh

Nesteloc 40mg

110.000₫/hộp
Ame Bismo 60ml
Xem nhanh

Ame Bismo 60ml

100.000₫/lọ
Gebhart
Xem nhanh

Gebhart

160.000₫/hộp