Dạ dày

Sắp xếp theo:
Seominex
Xem nhanh

Seominex

200.000₫/hộp
PhuGia
Xem nhanh

PhuGia

190.000₫/hộp
Redbama 40mg
Xem nhanh

Redbama 40mg

640.000₫/hộp
Brapanto 40mg
Xem nhanh

Brapanto 40mg

230.000₫/hộp
Osa Gastro
Xem nhanh

Osa Gastro

200.000₫/hộp
Omecaplus 20mg
Xem nhanh

Omecaplus 20mg

100.000₫/hộp
Dạ Dày Nhất Nhất
Xem nhanh

Dạ Dày Nhất Nhất

150.000₫/hộp
Phytosom Curma
Xem nhanh

Phytosom Curma

300.000₫/hộp
Omeprazol DHG
Xem nhanh

Omeprazol DHG

50.000₫/hộp
Cimetidine 200mg
Xem nhanh

Cimetidine 200mg

160.000₫/hộp
Trigel Forte
Xem nhanh

Trigel Forte

120.000₫/hộp
Pantocid tiêm 40mg
Xem nhanh

Pantocid tiêm 40mg

45.000₫/lọ
Pantoprazole 40mg
Xem nhanh

Pantoprazole 40mg

45.000₫/lọ
Beprasan 20mg
Xem nhanh

Beprasan 20mg

150.000₫/hộp
Estor 40mg
Xem nhanh

Estor 40mg

400.000₫/hộp
Silicol gel 200ml
Xem nhanh

Silicol gel 200ml

350.000₫/chai
Troxipe
Xem nhanh

Troxipe

400.000₫/hộp
Maalox
Xem nhanh

Maalox

70.000₫/hộp
Famogast 40mg
Xem nhanh

Famogast 40mg

75.000₫/hộp
Akirab 10mg
Xem nhanh

Akirab 10mg

180.000₫/hộp
Wongel
Xem nhanh

Wongel

180.000₫/hộp
Espoan 40mg
Xem nhanh

Espoan 40mg

230.000₫/hộp