Dạ dày

Sắp xếp theo:
Sotig 40mg
Xem nhanh

Sotig 40mg

420.000₫/hộp
Sergel Injection 40mg
Xem nhanh

Sergel Injection 40mg

70.000₫/hộp
Etiheso 40mg
Xem nhanh

Etiheso 40mg

450.000₫/hộp
Cratsuca 1g
Xem nhanh

Cratsuca 1g

160.000₫/hộp
Esomeprazol 40 US
Xem nhanh

Esomeprazol 40 US

100.000₫/hộp
Omizole 20mg
Xem nhanh

Omizole 20mg

100.000₫/hộp
Pansegas 40mg
Xem nhanh

Pansegas 40mg

260.000₫/hộp
Rabaris 20mg
Xem nhanh

Rabaris 20mg

300.000₫/hộp
Lubicid
Xem nhanh

Lubicid

270.000₫/hộp
Sopezid 40mg
Xem nhanh

Sopezid 40mg

400.000₫/hộp
Vinprazol 20mg
Xem nhanh

Vinprazol 20mg

270.000₫/hộp
Vespratab Kit
Xem nhanh

Vespratab Kit

460.000₫/hộp
STOCCEL P
Xem nhanh

STOCCEL P

120.000₫/hộp
Pasigel 5ml
Xem nhanh

Pasigel 5ml

150.000₫/hộp
Hantacid
Xem nhanh

Hantacid

180.000₫/hộp
Esomeprazol 40-MV
Xem nhanh

Esomeprazol 40-MV

100.000₫/hộp
Atirlic Forte
Xem nhanh

Atirlic Forte

110.000₫/hộp
A.T Esomeprazol 40mg
Xem nhanh

A.T Esomeprazol 40mg

350.000₫/hộp
Naptogast 20mg 30 viên
Xem nhanh

Naptogast 20mg 30 viên

100.000₫/hộp
Dimiscon
Xem nhanh

Dimiscon

380.000₫/hộp
Vespratab 40mg
Xem nhanh

Vespratab 40mg

120.000₫/hộp
Ocid 20mg
Xem nhanh

Ocid 20mg

70.000₫/hộp