Dạ dày

Sắp xếp theo:
Gelbra 20mg
Xem nhanh

Gelbra 20mg

400.000₫/hộp
Stebigs
Xem nhanh

Stebigs

450.000₫/hộp
Neffrole 20mg
Xem nhanh

Neffrole 20mg

300.000₫/hộp
Tamaracid
Xem nhanh

Tamaracid

360.000₫/hộp
Bình Vị Thái Minh
Xem nhanh

Bình Vị Thái Minh

180.000₫/hộp
Moxydar
Xem nhanh

Moxydar

320.000₫/hộp
Gastrogel vỉ
Xem nhanh

Gastrogel vỉ

90.000₫/hộp
Aquima
Xem nhanh

Aquima

100.000₫/hộp
A.T Famotidine 20mg/5ml
Xem nhanh

A.T Famotidine 20mg/5ml

150.000₫/hộp
A.T Famotidine 40mg/5ml
Xem nhanh

A.T Famotidine 40mg/5ml

150.000₫/hộp
Algelstad
Xem nhanh

Algelstad

120.000₫/hộp
Esotrax 20mg
Xem nhanh

Esotrax 20mg

330.000₫/hộp
Umoxgel
Xem nhanh

Umoxgel

350.000₫/hộp
Esmepra 40mg
Xem nhanh

Esmepra 40mg

220.000₫/hộp
Ebysta
Xem nhanh

Ebysta

130.000₫/hộp
LAHM
Xem nhanh

LAHM

100.000₫/hộp
Nolpaza 20mg
Xem nhanh

Nolpaza 20mg

170.000₫/hộp
Gastavit
Xem nhanh

Gastavit

510.000₫/hộp
Esosunny 40mg
Xem nhanh

Esosunny 40mg

360.000₫/hộp
Qapanto 40mg
Xem nhanh

Qapanto 40mg

700.000₫/hộp
Gastsus
Xem nhanh

Gastsus

240.000₫/hộp