Dạ dày

Sắp xếp theo:
AtiNalox
Xem nhanh

AtiNalox

140.000₫/hộp
Grangel
Xem nhanh

Grangel

100.000₫/hộp
Esomeprazol 20 US
Xem nhanh

Esomeprazol 20 US

80.000₫/lọ
Ozaloc 20mg
Xem nhanh

Ozaloc 20mg

120.000₫/10 lọ
Esomeprazole EG 40mg
Xem nhanh

Esomeprazole EG 40mg

90.000₫/hộp
Esoswift 20mg
Xem nhanh

Esoswift 20mg

350.000₫/hộp
Ame Bismo viên
Xem nhanh

Ame Bismo viên

240.000₫/hộp
Omepramed 40mg
Xem nhanh

Omepramed 40mg

300.000₫/hộp
Asigastrogit
Xem nhanh

Asigastrogit

110.000₫/hộp
Eso Dr 20mg
Xem nhanh

Eso Dr 20mg

130.000₫/lọ
Zuzafox 40mg
Xem nhanh

Zuzafox 40mg

300.000₫/hộp
Faditac 40mg
Xem nhanh

Faditac 40mg

230.000₫/hộp
Naptogast 20mg
Xem nhanh

Naptogast 20mg

60.000₫/hộp
Gamucid
Xem nhanh

Gamucid

450.000₫/hộp
Esomera 40mg
Xem nhanh

Esomera 40mg

530.000₫/hộp
Gaspemin 40mg
Xem nhanh

Gaspemin 40mg

450.000₫/hộp
Alzole 40mg
Xem nhanh

Alzole 40mg

70.000₫/hộp
Ovac 20mg
Xem nhanh

Ovac 20mg

70.000₫/hộp
Rabizol 20
Xem nhanh

Rabizol 20

590.000₫/hộp
Chalme
Xem nhanh

Chalme

100.000₫/hộp
Atsyp 40mg
Xem nhanh

Atsyp 40mg

390.000₫/hộp
ALUANTINE TABLET
Xem nhanh

ALUANTINE TABLET

950.000₫/hộp