Dạ dày

Sắp xếp theo:
A.T Esomeprazol 40mg
Xem nhanh

A.T Esomeprazol 40mg

350.000₫/hộp
Naptogast 20mg 30 viên
Xem nhanh

Naptogast 20mg 30 viên

100.000₫/hộp
Nexzol 40mg
Xem nhanh

Nexzol 40mg

100.000₫/hộp
Dimiscon
Xem nhanh

Dimiscon

320.000₫/hộp
Vespratab 40mg
Xem nhanh

Vespratab 40mg

120.000₫/hộp
Ocid 20mg
Xem nhanh

Ocid 20mg

70.000₫/hộp
Europanta 40mg
Xem nhanh

Europanta 40mg

60.000₫/hộp
Zurma 5mg
Xem nhanh

Zurma 5mg

350.000₫/hộp
Stadnex 20mg
Xem nhanh

Stadnex 20mg

120.000₫/hộp
Nexomium 40mg
Xem nhanh

Nexomium 40mg

80.000₫/hộp
Prukinez 20mg
Xem nhanh

Prukinez 20mg

100.000₫/hộp
Prukinez 40mg
Xem nhanh

Prukinez 40mg

120.000₫/hộp
Oraptic 20mg
Xem nhanh

Oraptic 20mg

50.000₫/hộp
Hatrizol 20mg
Xem nhanh

Hatrizol 20mg

40.000₫/hộp
Mizatin
Xem nhanh

Mizatin

180.000₫/hộp
Zaclid 20mg
Xem nhanh

Zaclid 20mg

100.000₫/hộp
Mefogin 40mg
Xem nhanh

Mefogin 40mg

210.000₫/hộp
Meyersucral 1000mg
Xem nhanh

Meyersucral 1000mg

280.000₫/hộp
Kagasdine 20mg
Xem nhanh

Kagasdine 20mg

100.000₫/hộp
Protomac 40mg
Xem nhanh

Protomac 40mg

70.000₫/hộp
Rapeed 20mg
Xem nhanh

Rapeed 20mg

320.000₫/hộp
Naptogast 40mg
Xem nhanh

Naptogast 40mg

60.000₫/hộp
AtiNalox
Xem nhanh

AtiNalox

140.000₫/hộp