THIẾT BỊ Y TẾ

Sắp xếp theo:
Túi cho ăn 1200ml
Xem nhanh

Túi cho ăn 1200ml

50.000₫/cái
Nhiệt kế Omron
Xem nhanh

Nhiệt kế Omron

120.000₫/cái
Ống lấy mẫu
Xem nhanh

Ống lấy mẫu

200.000₫/100 ống
Dây thở oxy
Xem nhanh

Dây thở oxy

20.000₫/cái
Kéo to
Xem nhanh

Kéo to

45.000₫/cái
Zilgo 102 miếng
Xem nhanh

Zilgo 102 miếng

40.000₫/hộp
Ego 102 miếng
Xem nhanh

Ego 102 miếng

35.000₫/hộp
Urgotana 9 x 20cm
Xem nhanh

Urgotana 9 x 20cm

170.000₫/hộp
Urgosterile 9 x 15 cm
Xem nhanh

Urgosterile 9 x 15 cm

450.000₫/hộp
Hộp Inox
Xem nhanh

Hộp Inox

60.000₫/cái