THIẾT BỊ Y TẾ

Sắp xếp theo:
Test Covid Biocredit
Xem nhanh

Test Covid Biocredit

850.000₫/hộp
Dây truyền dịch MPV
Xem nhanh

Dây truyền dịch MPV

130.000₫/bịch
Kim luồn Vivon 24G
Xem nhanh

Kim luồn Vivon 24G

350.000₫/hộp
Kim luồn Terumo 22G
Xem nhanh

Kim luồn Terumo 22G

500.000₫/hộp
Test nhanh cúm A/B
Xem nhanh

Test nhanh cúm A/B

1.400.000₫/hộp