THIẾT BỊ Y TẾ

Sắp xếp theo:
Chỉ Dafilon 4.0
Xem nhanh

Chỉ Dafilon 4.0

800.000₫/hộp
Kim lấy máu Terumo
Xem nhanh

Kim lấy máu Terumo

110.000₫/hộp
Dây truyền dịch AM
Xem nhanh

Dây truyền dịch AM

90.000₫/bịch
Chỉ Vicryl Plus
Xem nhanh

Chỉ Vicryl Plus

75.000₫/sợi
Bơm tiêm 50ml AM
Xem nhanh

Bơm tiêm 50ml AM

120.000₫/hộp
Urgo Crepe 8
Xem nhanh

Urgo Crepe 8

135.000₫/cuộn
Urgo Crepe 6
Xem nhanh

Urgo Crepe 6

120.000₫/cuộn
Que thử thai Abon
Xem nhanh

Que thử thai Abon

400.000₫/hộp
Bát sắt 16cm
Xem nhanh

Bát sắt 16cm

60.000₫/cái
Chỉ Dafilon 2.0
Xem nhanh

Chỉ Dafilon 2.0

800.000₫/hộp
Khay sắt 15x20 cm
Xem nhanh

Khay sắt 15x20 cm

75.000₫/cái
Nhiệt kế thủy ngân
Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân

150.000₫/12 cái