THIẾT BỊ Y TẾ

Sắp xếp theo:
SD Check
Xem nhanh

SD Check

410.000₫/hộp
Túi cho ăn 1200ml
Xem nhanh

Túi cho ăn 1200ml

50.000₫/cái
Nhiệt kế Omron
Xem nhanh

Nhiệt kế Omron

120.000₫/cái
Ống lấy mẫu
Xem nhanh

Ống lấy mẫu

200.000₫/100 ống
Dây thở oxy
Xem nhanh

Dây thở oxy

20.000₫/cái