PHỤ KHOA - NỘI TIẾT

Sắp xếp theo:
Revaginal
Xem nhanh

Revaginal

550.000₫/hộp
Implanon NXT 68mg
Xem nhanh

Implanon NXT 68mg

600.000₫/hộp
Testoviron 250mg
Xem nhanh

Testoviron 250mg

250.000₫/hộp
Metagin
Xem nhanh

Metagin

160.000₫/hộp
Vigirmazole 100mg
Xem nhanh

Vigirmazole 100mg

80.000₫/hộp
Flugenil 600
Xem nhanh

Flugenil 600

180.000₫/hộp
EU Tekynan
Xem nhanh

EU Tekynan

40.000₫/hộp
Evadays
Xem nhanh

Evadays

65.000₫/hộp
Poanvag
Xem nhanh

Poanvag

110.000₫/hộp
Asetargynan
Xem nhanh

Asetargynan

60.000₫/hộp
Vagiodin
Xem nhanh

Vagiodin

135.000₫/hộp
Invel
Xem nhanh

Invel

170.000₫/hộp
Newgynan
Xem nhanh

Newgynan

60.000₫/hộp
Bosgyno Plus
Xem nhanh

Bosgyno Plus

80.000₫/hộp
Gynocaps
Xem nhanh

Gynocaps

130.000₫/hộp
Progyl
Xem nhanh

Progyl

300.000₫/hộp
Polvag
Xem nhanh

Polvag

200.000₫/hộp
Candid V6
Xem nhanh

Candid V6

60.000₫/hộp
Metronizol Neo
Xem nhanh

Metronizol Neo

70.000₫/hộp
Gentusi
Xem nhanh

Gentusi

260.000₫/hộp
Skandid V2
Xem nhanh

Skandid V2

90.000₫/hộp
Pregnyl 1500IU (1 ống)
Xem nhanh

Pregnyl 1500IU (1 ống)

1.000.000₫/hộp
Degodas 2.5mg
Xem nhanh

Degodas 2.5mg

400.000₫/hộp