PHỤ KHOA - NỘI TIẾT

Sắp xếp theo:
Gynecon -T
Xem nhanh

Gynecon -T

50.000₫/vỉ
PTU Hataphar
Xem nhanh

PTU Hataphar

90.000₫/hộp
Myco Hydralin 500mg
Xem nhanh

Myco Hydralin 500mg

320.000₫/hộp
Neo - Gynotab
Xem nhanh

Neo - Gynotab

80.000₫/hộp
Femoston 1mg/10mg
Xem nhanh

Femoston 1mg/10mg

760.000₫/hộp
Femoston Conti  1mg/5mg
Xem nhanh

Femoston Conti 1mg/5mg

1.200.000₫/hộp
Triquilar
Xem nhanh

Triquilar

450.000₫/vỉ
PH Balance
Xem nhanh

PH Balance

130.000₫/hộp
Daikyn
Xem nhanh

Daikyn

140.000₫/hộp
Lyginal
Xem nhanh

Lyginal

120.000₫/hộp
AB Intimus
Xem nhanh

AB Intimus

330.000₫/hộp
Vagicare
Xem nhanh

Vagicare

100.000₫/hộp
Cynomel 0.025 mg
Xem nhanh

Cynomel 0.025 mg

400.000₫/hộp
Roseginal
Xem nhanh

Roseginal

70.000₫/hộp
Agimycob
Xem nhanh

Agimycob

65.000₫/hộp
Viên đặt Gvag 3
Xem nhanh

Viên đặt Gvag 3

260.000₫/hộp
Vastad
Xem nhanh

Vastad

60.000₫/hộp
AgiMycob
Xem nhanh

AgiMycob

60.000₫/hộp
Mifestad 10mg
Xem nhanh

Mifestad 10mg

15.000₫/hộp
Myleugyne  1% cream
Xem nhanh

Myleugyne 1% cream

320.000₫/tuýp
Candid V3
Xem nhanh

Candid V3

70.000₫/hộp
Candid V1
Xem nhanh

Candid V1

85.000₫/hộp