PHỤ KHOA - NỘI TIẾT

Sắp xếp theo:
Polvag
Xem nhanh

Polvag

140.000₫/hộp
Candid V6
Xem nhanh

Candid V6

60.000₫/hộp
Metronizol Neo
Xem nhanh

Metronizol Neo

90.000₫/hộp
Gentusi
Xem nhanh

Gentusi

280.000₫/hộp
Skandid V2
Xem nhanh

Skandid V2

90.000₫/hộp
Pregnyl 1500IU (1 ống)
Xem nhanh

Pregnyl 1500IU (1 ống)

1.000.000₫/hộp
Degodas 2.5mg
Xem nhanh

Degodas 2.5mg

400.000₫/hộp
Clorifort 100mg
Xem nhanh

Clorifort 100mg

50.000₫/hộp
Fungiact
Xem nhanh

Fungiact

80.000₫/hộp
Momotene
Xem nhanh

Momotene

70.000₫/hộp
Clomaz 100mg
Xem nhanh

Clomaz 100mg

80.000₫/hộp
Mepsetic 90ml
Xem nhanh

Mepsetic 90ml

60.000₫/lọ
Kegynan Depot
Xem nhanh

Kegynan Depot

60.000₫/hộp
Gvagzol
Xem nhanh

Gvagzol

250.000₫/hộp
NEO-GYNOTERNAN
Xem nhanh

NEO-GYNOTERNAN

60.000₫/hộp
Dimple 150mg/ml
Xem nhanh

Dimple 150mg/ml

80.000₫/lọ
Fentimeyer 600mg
Xem nhanh

Fentimeyer 600mg

170.000₫/hộp
Venozyl
Xem nhanh

Venozyl

80.000₫/hộp
Vag Lotuzol
Xem nhanh

Vag Lotuzol

120.000₫/hộp
Ginclor
Xem nhanh

Ginclor

210.000₫/hộp
Waryal
Xem nhanh

Waryal

250.000₫/hộp
Methylergo
Xem nhanh

Methylergo

230.000₫/hộp
Vaginax
Xem nhanh

Vaginax

125.000₫/hộp
Zolomax Fort
Xem nhanh

Zolomax Fort

35.000₫/hộp