TIÊU HÓA

Sắp xếp theo:
Espumisan L
Xem nhanh

Espumisan L

100.000₫/lọ
Pancontin US
Xem nhanh

Pancontin US

100.000₫/hộp
Thuốc giun quả núi
Xem nhanh

Thuốc giun quả núi

80.000₫/10 hộp
Pruzena
Xem nhanh

Pruzena

140.000₫/hộp
Bobotic 30ml
Xem nhanh

Bobotic 30ml

110.000₫/lọ
Betasiphon dạng vỉ
Xem nhanh

Betasiphon dạng vỉ

160.000₫/hộp
Betasiphon ống 5ml
Xem nhanh

Betasiphon ống 5ml

100.000₫/hộp
Magnesi Sulfat 5g
Xem nhanh

Magnesi Sulfat 5g

80.000₫/túi
Nhuận Tràng Baby
Xem nhanh

Nhuận Tràng Baby

65.000₫/lọ
Goldmed
Xem nhanh

Goldmed

310.000₫/hộp
Meritintab
Xem nhanh

Meritintab

100.000₫/hộp
Simicarbo
Xem nhanh

Simicarbo

250.000₫/hộp
Ovalax
Xem nhanh

Ovalax

25.000₫/hộp
Microxative 6.25g
Xem nhanh

Microxative 6.25g

60.000₫/hộp
Pancrenic
Xem nhanh

Pancrenic

240.000₫/hộp
Jiracek 40mg
Xem nhanh

Jiracek 40mg

380.000₫
Ulcersep
Xem nhanh

Ulcersep

490.000₫
Apbezo 20mg
Xem nhanh

Apbezo 20mg

200.000₫
Axitan 40mg
Xem nhanh

Axitan 40mg

350.000₫
Zolbera 20mg
Xem nhanh

Zolbera 20mg

250.000₫/hộp
Emanera 20mg
Xem nhanh

Emanera 20mg

320.000₫