TIÊU HÓA

Sắp xếp theo:
Hyaron 400mg
Xem nhanh

Hyaron 400mg

80.000₫/10 hộp
Orfatate 100mg
Xem nhanh

Orfatate 100mg

190.000₫/hộp
Newstomaz
Xem nhanh

Newstomaz

70.000₫/hộp
Elitan 10mg/2ml
Xem nhanh

Elitan 10mg/2ml

130.000₫/hộp
Harine 40mg
Xem nhanh

Harine 40mg

240.000₫/hộp
Mecolzine 500mg
Xem nhanh

Mecolzine 500mg

950.000₫/hộp
Albenca 200mg
Xem nhanh

Albenca 200mg

100.000₫/10 hộp
Metoran 10mg/2ml
Xem nhanh

Metoran 10mg/2ml

200.000₫/hộp
Amerisen 40mg
Xem nhanh

Amerisen 40mg

160.000₫
Envix 6mg
Xem nhanh

Envix 6mg

190.000₫/hộp
Azoltel 400mg
Xem nhanh

Azoltel 400mg

100.000₫/10 hộp
Perimirane 10mg
Xem nhanh

Perimirane 10mg

50.000₫/hộp
Debutinat 100mg
Xem nhanh

Debutinat 100mg

40.000₫/hộp
Kasparin 40mg
Xem nhanh

Kasparin 40mg

70.000₫/hộp
Pruzitin
Xem nhanh

Pruzitin

25.000₫/hộp
Ascarantel 6mg
Xem nhanh

Ascarantel 6mg

100.000₫/hộp
Ondanov 8mg
Xem nhanh

Ondanov 8mg

145.000₫/hộp
Ondansetron 8mg/4ml
Xem nhanh

Ondansetron 8mg/4ml

130.000₫/hộp
Becoridone New 25ml
Xem nhanh

Becoridone New 25ml

45.000₫/lọ
Preclint
Xem nhanh

Preclint

280.000₫/hộp
USPepfiz
Xem nhanh

USPepfiz

100.000₫/hộp
Avomir 200ml
Xem nhanh

Avomir 200ml

100.000₫/lọ
Glomoti M - 10mg
Xem nhanh

Glomoti M - 10mg

85.000₫/hộp