TIÊU HÓA

Sắp xếp theo:
Nhuận Tràng Baby
Xem nhanh

Nhuận Tràng Baby

65.000₫/lọ
Goldmed
Xem nhanh

Goldmed

310.000₫/hộp
Meritintab
Xem nhanh

Meritintab

100.000₫/hộp
Simicarbo
Xem nhanh

Simicarbo

250.000₫/hộp
Ovalax
Xem nhanh

Ovalax

25.000₫/hộp
Microxative 6.25g
Xem nhanh

Microxative 6.25g

60.000₫/hộp
Pancrenic
Xem nhanh

Pancrenic

240.000₫/hộp
Pansicontin
Xem nhanh

Pansicontin

80.000₫
Jiracek 40mg
Xem nhanh

Jiracek 40mg

380.000₫
Ulcersep
Xem nhanh

Ulcersep

490.000₫
Apbezo 20mg
Xem nhanh

Apbezo 20mg

200.000₫
Axitan 40mg
Xem nhanh

Axitan 40mg

350.000₫
Zolbera 20mg
Xem nhanh

Zolbera 20mg

250.000₫
Emanera 20mg
Xem nhanh

Emanera 20mg

320.000₫
Albis
Xem nhanh

Albis

230.000₫
Ibutop 50mg
Xem nhanh

Ibutop 50mg

100.000₫
Deworm 250mg
Xem nhanh

Deworm 250mg

170.000₫
Dexilant 60mg
Xem nhanh

Dexilant 60mg

390.000₫
Remucos
Xem nhanh

Remucos

340.000₫
Pylotrip R
Xem nhanh

Pylotrip R

330.000₫
Onda 8mg/4ml
Xem nhanh

Onda 8mg/4ml

40.000₫