TIÊU HÓA

Sắp xếp theo:
Eglidons Kid
Xem nhanh

Eglidons Kid

240.000₫/hộp
Albedazol Stada 400mg
Xem nhanh

Albedazol Stada 400mg

15.000₫/hộp
Easylax Adults
Xem nhanh

Easylax Adults

100.000₫/hộp
Easylax Children
Xem nhanh

Easylax Children

100.000₫/hộp
Sodilax 120ml
Xem nhanh

Sodilax 120ml

100.000₫/hộp
Alzental 400mg
Xem nhanh

Alzental 400mg

70.000₫/10 viên
Vinsalamin 500mg
Xem nhanh

Vinsalamin 500mg

340.000₫/hộp
Pipolphen 50mg/2ml
Xem nhanh

Pipolphen 50mg/2ml

1.900.000₫/hộp
Gastrylstad
Xem nhanh

Gastrylstad

50.000₫/lọ
PE Ginpol (lọ 100g)
Xem nhanh

PE Ginpol (lọ 100g)

300.000₫/lọ
Vincomid
Xem nhanh

Vincomid

50.000₫/hộp
BFS Grani
Xem nhanh

BFS Grani

100.000₫/hộp
Rile Fast ACE
Xem nhanh

Rile Fast ACE

420.000₫/lọ
USPeptine
Xem nhanh

USPeptine

130.000₫/hộp
Tributel
Xem nhanh

Tributel

150.000₫/hộp
Prezinton 8mg
Xem nhanh

Prezinton 8mg

100.000₫/hộp
Constipass
Xem nhanh

Constipass

450.000₫/hộp
No Spa 40mg
Xem nhanh

No Spa 40mg

70.000₫/hộp
Spasovanin
Xem nhanh

Spasovanin

100.000₫/lọ
Domperidon 10mg
Xem nhanh

Domperidon 10mg

100.000₫/lọ
No Spa Forte
Xem nhanh

No Spa Forte

50.000₫/hộp