TIÊU HÓA

Sắp xếp theo:
A.T Domperidon 5mg
Xem nhanh

A.T Domperidon 5mg

80.000₫/hộp
Fumecar 500mg
Xem nhanh

Fumecar 500mg

20.000₫/hộp
Trimeboston 100mg
Xem nhanh

Trimeboston 100mg

70.000₫/hộp
AtiMezon 40mg
Xem nhanh

AtiMezon 40mg

35.000₫/lọ
Vinsetron 1mg/1ml
Xem nhanh

Vinsetron 1mg/1ml

250.000₫/hộp
Companity
Xem nhanh

Companity

120.000₫/hộp
Dospasmin 40mg
Xem nhanh

Dospasmin 40mg

150.000₫/lọ
Creatin Boston
Xem nhanh

Creatin Boston

120.000₫/hộp
Spaspyzin (200 viên)
Xem nhanh

Spaspyzin (200 viên)

110.000₫/lọ
Quinospastyl
Xem nhanh

Quinospastyl

100.000₫/lọ
Donalium - DN
Xem nhanh

Donalium - DN

70.000₫/lọ
Fiber - LC
Xem nhanh

Fiber - LC

100.000₫/hộp
Colicare drops 15ml
Xem nhanh

Colicare drops 15ml

80.000₫/lọ
Nausazy 4mg/5ml
Xem nhanh

Nausazy 4mg/5ml

370.000₫/hộp
Edoz
Xem nhanh

Edoz

50.000₫/hộp
Golistin-Soda  45ml
Xem nhanh

Golistin-Soda 45ml

60.000₫/lọ
Papaverin 40mg Vidipha
Xem nhanh

Papaverin 40mg Vidipha

30.000₫/hộp
Savi Albendazol 200mg
Xem nhanh

Savi Albendazol 200mg

100.000₫/10 hộp
Mitizen 200mg
Xem nhanh

Mitizen 200mg

100.000₫/10 hộp
Hasanbin 200mg
Xem nhanh

Hasanbin 200mg

80.000₫/hộp
Hasanbin 100mg
Xem nhanh

Hasanbin 100mg

110.000₫/hộp
Dompenyl - M
Xem nhanh

Dompenyl - M

70.000₫/hộp