TIÊU HÓA

Sắp xếp theo:
Edoz
Xem nhanh

Edoz

50.000₫/hộp
Golistin-Soda  45ml
Xem nhanh

Golistin-Soda 45ml

65.000₫/lọ
Papaverin 40mg Vidipha
Xem nhanh

Papaverin 40mg Vidipha

30.000₫/hộp
Savi Albendazol 200mg
Xem nhanh

Savi Albendazol 200mg

100.000₫/10 hộp
Mitizen 200mg
Xem nhanh

Mitizen 200mg

100.000₫/10 hộp
Hasanbin 200mg
Xem nhanh

Hasanbin 200mg

80.000₫/hộp
Hasanbin 100mg
Xem nhanh

Hasanbin 100mg

110.000₫/hộp
Dompenyl - M
Xem nhanh

Dompenyl - M

70.000₫/hộp
Motilium 60ml
Xem nhanh

Motilium 60ml

70.000₫/lọ
An Thông Táo
Xem nhanh

An Thông Táo

85.000₫/hộp
Pedia PEG
Xem nhanh

Pedia PEG

480.000₫/hộp
Actifiz
Xem nhanh

Actifiz

110.000₫/hộp
Inufibe
Xem nhanh

Inufibe

90.000₫/hộp
Pediakid Transit Doux
Xem nhanh

Pediakid Transit Doux

250.000₫/lọ
Rectiofar 3ml
Xem nhanh

Rectiofar 3ml

180.000₫/hộp
Bioacimin Fiber
Xem nhanh

Bioacimin Fiber

150.000₫/hộp
Pentinox
Xem nhanh

Pentinox

80.000₫/10 hộp
Clisma Lax 133ml
Xem nhanh

Clisma Lax 133ml

90.000₫/lọ
Clo-cid PT 200 viên
Xem nhanh

Clo-cid PT 200 viên

130.000₫/lọ
Eglidons Kid
Xem nhanh

Eglidons Kid

240.000₫/hộp