TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Aceronko 4
Xem nhanh

Aceronko 4

140.000₫/hộp
Aceronko 1
Xem nhanh

Aceronko 1

110.000₫/hộp
Amlor viên nén
Xem nhanh

Amlor viên nén

270.000₫/hộp
Belperi
Xem nhanh

Belperi

140.000₫/hộp
Aprovel 300mg
Xem nhanh

Aprovel 300mg

430.000₫/hộp
Beatil 4/10 mg
Xem nhanh

Beatil 4/10 mg

180.000₫/hộp
Levistel 80mg
Xem nhanh

Levistel 80mg

360.000₫/hộp
Levistel 40mg
Xem nhanh

Levistel 40mg

300.000₫/hộp
Propranolol 40mg
Xem nhanh

Propranolol 40mg

220.000₫/hộp
Valsartan Stada 80mg
Xem nhanh

Valsartan Stada 80mg

185.000₫/hộp
Flecaine 100mg
Xem nhanh

Flecaine 100mg

430.000₫/hộp
Ramizes 2.5 mg
Xem nhanh

Ramizes 2.5 mg

80.000₫/hộp
Bisoplus HCT 5/12.5 mg
Xem nhanh

Bisoplus HCT 5/12.5 mg

100.000₫/hộp
Amlodipin 5mg Vidipha
Xem nhanh

Amlodipin 5mg Vidipha

70.000₫/hộp
Lisinopril 10mg Stada
Xem nhanh

Lisinopril 10mg Stada

250.000₫/hộp
Nicarlol 5mg
Xem nhanh

Nicarlol 5mg

260.000₫/hộp
Aspirin 81mg Mekophar
Xem nhanh

Aspirin 81mg Mekophar

50.000₫/hộp
Exforge 5/160/12.5 mg
Xem nhanh

Exforge 5/160/12.5 mg

580.000₫/hộp
Heptaminol
Xem nhanh

Heptaminol

60.000₫/hộp
Vastarel 20mg lọ
Xem nhanh

Vastarel 20mg lọ

165.000₫/lọ
Talliton 12.5 mg
Xem nhanh

Talliton 12.5 mg

170.000₫/hộp
Amloboston 5mg
Xem nhanh

Amloboston 5mg

50.000₫/hộp
Dozidine MR 35mg
Xem nhanh

Dozidine MR 35mg

130.000₫/hộp