TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Telsar 40mg
Xem nhanh

Telsar 40mg

100.000₫/hộp
Triplixam 5/1.25/5 mg
Xem nhanh

Triplixam 5/1.25/5 mg

310.000₫/lọ
Amlibon 10mg
Xem nhanh

Amlibon 10mg

90₫/hộp
BEATIL 4mg/5mg
Xem nhanh

BEATIL 4mg/5mg

150.000₫/hộp
Savi Valsartan 80mg
Xem nhanh

Savi Valsartan 80mg

130.000₫/hộp
Clopicure
Xem nhanh

Clopicure

80.000₫/hộp
Clopivir
Xem nhanh

Clopivir

110.000₫/hộp
Bluepin 5mg
Xem nhanh

Bluepin 5mg

100.000₫/hộp
Uperio
Xem nhanh

Uperio

730.000₫
Stamlo 5mg
Xem nhanh

Stamlo 5mg

60.000₫
Indopril 5mg
Xem nhanh

Indopril 5mg

120.000₫
Franilax
Xem nhanh

Franilax

95.000₫
Angizaar 50mg
Xem nhanh

Angizaar 50mg

60.000₫
Lousartan
Xem nhanh

Lousartan

430.000₫
Tolura 40mg
Xem nhanh

Tolura 40mg

300.000₫
Esseil 10mg
Xem nhanh

Esseil 10mg

770.000₫
Esseil 5mg
Xem nhanh

Esseil 5mg

530.000₫
Clopias
Xem nhanh

Clopias

250.000₫