TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Bifril 30mg
Xem nhanh

Bifril 30mg

320.000₫/hộp
A.T Furosemid 20mg/2ml
Xem nhanh

A.T Furosemid 20mg/2ml

60.000₫/hộp
Ramipril 2.5mg
Xem nhanh

Ramipril 2.5mg

150.000₫/hộp
Dizantan 80mg
Xem nhanh

Dizantan 80mg

200.000₫
Agilosart -H 50/12.5
Xem nhanh

Agilosart -H 50/12.5

120.000₫/hộp
Vaspycar MR
Xem nhanh

Vaspycar MR

110.000₫/hộp
Tareg 160mg
Xem nhanh

Tareg 160mg

350.000₫/hộp
Osarstad 80mg
Xem nhanh

Osarstad 80mg

160.000₫/hộp
Telsar-H 40/12.5mg
Xem nhanh

Telsar-H 40/12.5mg

100.000₫/hộp
Telsar 80mg
Xem nhanh

Telsar 80mg

120.000₫/hộp
Azenmarol 1mg
Xem nhanh

Azenmarol 1mg

180.000₫/hộp
Ramipril 5mg
Xem nhanh

Ramipril 5mg

200.000₫/hộp
Vacolaren 20mg
Xem nhanh

Vacolaren 20mg

30.000₫/hộp
Eliquis 5mg
Xem nhanh

Eliquis 5mg

610.000₫/hộp
Aetoxisclerol 2%
Xem nhanh

Aetoxisclerol 2%

1.400.000₫/hộp
Guarente 8mg
Xem nhanh

Guarente 8mg

130.000₫/hộp
Amlessa 8/5mg
Xem nhanh

Amlessa 8/5mg

280.000₫/hộp
Donox 20mg
Xem nhanh

Donox 20mg

100.000₫/hộp
Eliquis 2.5
Xem nhanh

Eliquis 2.5

800.000₫/hộp
Cardival 80mg
Xem nhanh

Cardival 80mg

300.000₫/hộp