TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Langitax 15mg
Xem nhanh

Langitax 15mg

580.000₫/hộp
CORDARONE 150MG/3ML
Xem nhanh

CORDARONE 150MG/3ML

260.000₫/hộp
Dorover Plus
Xem nhanh

Dorover Plus

120.000₫/hộp
Zestril 10mg
Xem nhanh

Zestril 10mg

220.000₫/hộp
Nadecin 10mg
Xem nhanh

Nadecin 10mg

170.000₫/hộp
Valsartan Plus HCT Savi
Xem nhanh

Valsartan Plus HCT Savi

150.000₫/hộp
Dorotril - H
Xem nhanh

Dorotril - H

100.000₫/hộp
Pecrandil 10mg
Xem nhanh

Pecrandil 10mg

100.000₫/hộp
Enamigal 10mg
Xem nhanh

Enamigal 10mg

50.000₫/hộp
Furosemide Salf
Xem nhanh

Furosemide Salf

50.000₫/hộp
Vinzix 20mg/2ml
Xem nhanh

Vinzix 20mg/2ml

200.000₫/hộp
Lisinopril ATB 10mg
Xem nhanh

Lisinopril ATB 10mg

150.000₫/hộp
Vincerol 1mg
Xem nhanh

Vincerol 1mg

230.000₫/hộp
Enamigal 5mg
Xem nhanh

Enamigal 5mg

50.000₫/hộp
Nisten
Xem nhanh

Nisten

120.000₫/hộp
Acenocoumarol 1mg SPM
Xem nhanh

Acenocoumarol 1mg SPM

130.000₫/hộp
Langitax 20mg
Xem nhanh

Langitax 20mg

600.000₫/hộp
Beatil 8/10 mg
Xem nhanh

Beatil 8/10 mg

240.000₫/hộp
Bisoloc 2.5mg
Xem nhanh

Bisoloc 2.5mg

70.000₫/hộp
Noklot 75mg
Xem nhanh

Noklot 75mg

120.000₫/hộp
Enalapril Stada 5mg
Xem nhanh

Enalapril Stada 5mg

40.000₫/hộp
Pradaxa 150mg
Xem nhanh

Pradaxa 150mg

990.000₫/hộp
Dorover 4mg
Xem nhanh

Dorover 4mg

100.000₫/hộp