TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Misenbo 62.5 mg
Xem nhanh

Misenbo 62.5 mg

1.500.000₫/hộp
Tolucombi 40mg/12.5mg
Xem nhanh

Tolucombi 40mg/12.5mg

180.000₫/hộp
Aspirin 81mg Stada
Xem nhanh

Aspirin 81mg Stada

30.000₫/hộp
Isaias 600mg
Xem nhanh

Isaias 600mg

350.000₫/hộp
Digoxine Qualy 0.25 mg
Xem nhanh

Digoxine Qualy 0.25 mg

45.000₫/hộp
Nikoramyl 5mg
Xem nhanh

Nikoramyl 5mg

120.000₫/hộp
Agidopa 250mg
Xem nhanh

Agidopa 250mg

130.000₫/hộp
Hirudoid forte 14g
Xem nhanh

Hirudoid forte 14g

95.000₫/tuýp
Telzid 40/12.5mg
Xem nhanh

Telzid 40/12.5mg

210.000₫/hộp
Agiosmin
Xem nhanh

Agiosmin

140.000₫/hộp
Amlodipin 10mg Stada
Xem nhanh

Amlodipin 10mg Stada

80.000₫/hộp
Lacipil 4mg
Xem nhanh

Lacipil 4mg

230.000₫/hộp
Furosemid Traphaco
Xem nhanh

Furosemid Traphaco

40.000₫/hộp
Troxevasin 300mg
Xem nhanh

Troxevasin 300mg

220.000₫/hộp
Uperio 200mg
Xem nhanh

Uperio 200mg

620.000₫/hộp
Uperio 50mg
Xem nhanh

Uperio 50mg

620.000₫/hộp
Uperio 100mg
Xem nhanh

Uperio 100mg

620.000₫/hộp
Savi Losartan 100mg
Xem nhanh

Savi Losartan 100mg

180.000₫/hộp
Wright 5mg
Xem nhanh

Wright 5mg

100.000₫/hộp
Lodimax 5mg
Xem nhanh

Lodimax 5mg

40.000₫/hộp
Caplor 75mg
Xem nhanh

Caplor 75mg

100.000₫/hộp
Bisoloc 5mg
Xem nhanh

Bisoloc 5mg

85.000₫/hộp
Telsar 40mg
Xem nhanh

Telsar 40mg

100.000₫/hộp