TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Lixiana 60mg
Xem nhanh

Lixiana 60mg

1.700.000₫/hộp
Hyvalor Plus
Xem nhanh

Hyvalor Plus

280.000₫/hộp
Vasotrate 30 OD
Xem nhanh

Vasotrate 30 OD

130.000₫/hộp
Mezathion 25mg
Xem nhanh

Mezathion 25mg

100.000₫/hộp
Amlocor 5mg
Xem nhanh

Amlocor 5mg

60.000₫/hộp
AgiLosart - H 100/12.5
Xem nhanh

AgiLosart - H 100/12.5

100.000₫/hộp
Rivarelta 10mg
Xem nhanh

Rivarelta 10mg

550.000₫/hộp
PROVINACE 4mg
Xem nhanh

PROVINACE 4mg

100.000₫/hộp
Lixiana 30mg
Xem nhanh

Lixiana 30mg

1.670.000₫/hộp
Duoridin
Xem nhanh

Duoridin

200.000₫/hộp
Schaaf
Xem nhanh

Schaaf

550.000₫/hộp
Bisostad 5mg
Xem nhanh

Bisostad 5mg

70.000₫/hộp
Ozarium 100mg
Xem nhanh

Ozarium 100mg

320.000₫/hộp
Cyplosart 50mg
Xem nhanh

Cyplosart 50mg

110.000₫/hộp
Amlodipine 5mg Stada
Xem nhanh

Amlodipine 5mg Stada

160.000₫/hộp
Vaspycar 20mg
Xem nhanh

Vaspycar 20mg

60.000₫/hộp
Tenocar 100mg
Xem nhanh

Tenocar 100mg

60.000₫/hộp
Pyme AM5
Xem nhanh

Pyme AM5

200.000₫/hộp
Amdepin Duo 5mg/10mg
Xem nhanh

Amdepin Duo 5mg/10mg

420.000₫/hộp
Rossar Plus
Xem nhanh

Rossar Plus

100.000₫/hộp
Lotafran 20mg
Xem nhanh

Lotafran 20mg

240.000₫/hộp
Ramifix 5mg
Xem nhanh

Ramifix 5mg

120.000₫/hộp
Diuresin 1.5mg
Xem nhanh

Diuresin 1.5mg

130.000₫/hộp
Diopolol 2.5mg
Xem nhanh

Diopolol 2.5mg

100.000₫/hộp