TIM MẠCH

Sắp xếp theo:
Amlessa 4mg/10mg
Xem nhanh

Amlessa 4mg/10mg

160.000₫/hộp
Amlodac 5mg
Xem nhanh

Amlodac 5mg

90.000₫/hộp
Propranolol 40mg
Xem nhanh

Propranolol 40mg

180.000₫/lọ
Camzitol 100mg
Xem nhanh

Camzitol 100mg

230.000₫/hộp
Savi Valsartan 80mg
Xem nhanh

Savi Valsartan 80mg

190.000₫/hộp
Preterax
Xem nhanh

Preterax

200.000₫/hộp
Aprovel 150mg
Xem nhanh

Aprovel 150mg

310.000₫/hộp
Pyme Nife 10mg
Xem nhanh

Pyme Nife 10mg

130.000₫/hộp
Tepirace
Xem nhanh

Tepirace

200.000₫/hộp
Triplixam 10/2.5/10mg
Xem nhanh

Triplixam 10/2.5/10mg

375.000₫/lọ
Langitax 10mg
Xem nhanh

Langitax 10mg

510.000₫/hộp
Triplixam 10/2.5/5 mg
Xem nhanh

Triplixam 10/2.5/5 mg

375.000₫/lọ
Cozaar 100mg
Xem nhanh

Cozaar 100mg

345.000₫/hộp
Imidu 60mg
Xem nhanh

Imidu 60mg

150.000₫/hộp
Amloda 5mg
Xem nhanh

Amloda 5mg

70.000₫/hộp
Langitax 15mg
Xem nhanh

Langitax 15mg

580.000₫/hộp
CORDARONE 150MG/3ML
Xem nhanh

CORDARONE 150MG/3ML

260.000₫/hộp
Dorover Plus
Xem nhanh

Dorover Plus

120.000₫/hộp
Zestril 10mg
Xem nhanh

Zestril 10mg

220.000₫/hộp
Nadecin 10mg
Xem nhanh

Nadecin 10mg

170.000₫/hộp
Valsartan Plus HCT Savi
Xem nhanh

Valsartan Plus HCT Savi

270.000₫/hộp
Dorotril - H
Xem nhanh

Dorotril - H

100.000₫/hộp