KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Cefoperazone ABR 1g
Xem nhanh

Cefoperazone ABR 1g

100.000₫/hộp
Cefimed 400mg
Xem nhanh

Cefimed 400mg

240.000₫/hộp
Pimenem 1g
Xem nhanh

Pimenem 1g

800.000₫/10 lọ
Bacqure
Xem nhanh

Bacqure

120.000₫/lọ
Azithromycin 250mg
Xem nhanh

Azithromycin 250mg

180.000₫/lọ
Pharbaren 500mg
Xem nhanh

Pharbaren 500mg

350.000₫/hộp
Tenafathin 1g
Xem nhanh

Tenafathin 1g

170.000₫/hộp
Goldoflo 200mg/40ml
Xem nhanh

Goldoflo 200mg/40ml

60.000₫/túi
Hufotaxime 1g
Xem nhanh

Hufotaxime 1g

20.000₫/lọ
Cefovidi 1g
Xem nhanh

Cefovidi 1g

120.000₫/10 lọ
Aziwok 500mg
Xem nhanh

Aziwok 500mg

150.000₫/hộp
Cancidas 50mg
Xem nhanh

Cancidas 50mg

3.000.000₫/lọ
Omeusa 1g
Xem nhanh

Omeusa 1g

35.000₫/lọ
Zoximcef 1g
Xem nhanh

Zoximcef 1g

25.000₫/lọ
Macoxy 200mg
Xem nhanh

Macoxy 200mg

70.000₫/hộp
Alclav siro
Xem nhanh

Alclav siro

100.000₫/lọ
Tenafathin 2g
Xem nhanh

Tenafathin 2g

250.000₫/hộp
Fortdinir
Xem nhanh

Fortdinir

110.000₫/hộp
Amphot 50mg
Xem nhanh

Amphot 50mg

300.000₫/lọ
Azissel 500mg
Xem nhanh

Azissel 500mg

120.000₫/hộp
CEFIZONE 1g
Xem nhanh

CEFIZONE 1g

250.000₫/10 lọ
Amikacin 250mg/ml
Xem nhanh

Amikacin 250mg/ml

200.000₫/hộp