KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Taxibiotic 2g
Xem nhanh

Taxibiotic 2g

200.000₫/hộp
Ciprofloxacin 250 - US
Xem nhanh

Ciprofloxacin 250 - US

100.000₫/hộp
Vietcef 1g
Xem nhanh

Vietcef 1g

400.000₫/10 lọ
Bifucil 500mg
Xem nhanh

Bifucil 500mg

70.000₫/hộp
Raxadin 500mg + 500mg
Xem nhanh

Raxadin 500mg + 500mg

180.000₫/lọ
Ofmantine 625mg
Xem nhanh

Ofmantine 625mg

110.000₫/hộp
Ofmantine 250/62.5mg
Xem nhanh

Ofmantine 250/62.5mg

70.000₫/hộp
Ivermectin 3 A.T
Xem nhanh

Ivermectin 3 A.T

110.000₫/hộp
Sulcilat 750mg
Xem nhanh

Sulcilat 750mg

330.000₫/hộp
Cloramphenicol 250mg
Xem nhanh

Cloramphenicol 250mg

280.000₫/hộp
Azee 500mg
Xem nhanh

Azee 500mg

120.000₫/lọ
Pyclin 300mg
Xem nhanh

Pyclin 300mg

280.000₫/hộp
SCD Ciprofloxacin 500mg
Xem nhanh

SCD Ciprofloxacin 500mg

180.000₫/hộp
Microluss 500mg
Xem nhanh

Microluss 500mg

90.000₫/hộp
CKD Ceftizoxime 1g
Xem nhanh

CKD Ceftizoxime 1g

200.000₫/10 lọ
Cefpibolic 1g
Xem nhanh

Cefpibolic 1g

50.000₫/lọ
Cephalothin 2g
Xem nhanh

Cephalothin 2g

35.000₫/lọ
Verzat 125mg/5ml
Xem nhanh

Verzat 125mg/5ml

110.000₫/lọ
Clindastad 150mg
Xem nhanh

Clindastad 150mg

100.000₫/hộp
TMZ vỉ
Xem nhanh

TMZ vỉ

90.000₫/hộp
TMZ lọ
Xem nhanh

TMZ lọ

100.000₫
Ama power 1.5g
Xem nhanh

Ama power 1.5g

30.000₫/lọ
Nerusyn 1.5g
Xem nhanh

Nerusyn 1.5g

150.000₫/hộp
Axuka 1.2g
Xem nhanh

Axuka 1.2g

30.000₫/lọ