KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Samnir 500mg
Xem nhanh

Samnir 500mg

390.000₫/hộp
Bactrim 200/40mg -T
Xem nhanh

Bactrim 200/40mg -T

300.000₫/hộp
Bactrim 400/80mg
Xem nhanh

Bactrim 400/80mg

250.000₫/hộp
Merovia 1g
Xem nhanh

Merovia 1g

270.000₫/lọ
Tabracef 125mg
Xem nhanh

Tabracef 125mg

100.000₫/hộp
Metronidazol 250mg
Xem nhanh

Metronidazol 250mg

100.000₫/hộp
Cefurobiotic 500mg
Xem nhanh

Cefurobiotic 500mg

290.000₫/hộp
CTT Prozil 500mg
Xem nhanh

CTT Prozil 500mg

550.000₫/hộp
Brucipro 500mg
Xem nhanh

Brucipro 500mg

100.000₫/hộp
Zurer 300mg
Xem nhanh

Zurer 300mg

150.000₫/hộp
LevoDHG 250mg
Xem nhanh

LevoDHG 250mg

100.000₫/hộp
Stadmazol 100mg
Xem nhanh

Stadmazol 100mg

50.000₫/hộp
Standacilin 500mg
Xem nhanh

Standacilin 500mg

20.000₫/vỉ
Cefuking 250mg
Xem nhanh

Cefuking 250mg

100.000₫/hộp
Dopharalgic 500mg
Xem nhanh

Dopharalgic 500mg

540.000₫/hộp
Fabapoxim 200mg
Xem nhanh

Fabapoxim 200mg

80.000₫/hộp
Relipro 400mg
Xem nhanh

Relipro 400mg

60.000₫/lọ
Ceftriaxone 1g
Xem nhanh

Ceftriaxone 1g

140.000₫/hộp
Vigentin 625 mg
Xem nhanh

Vigentin 625 mg

90.000₫/hộp
Fugentin 1g
Xem nhanh

Fugentin 1g

350.000₫/hộp
OpeCipro 500mg
Xem nhanh

OpeCipro 500mg

70.000₫/hộp