KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
LevoDHG 250mg
Xem nhanh

LevoDHG 250mg

100.000₫/hộp
Stadmazol 100mg
Xem nhanh

Stadmazol 100mg

50.000₫/hộp
Standacilin 500mg
Xem nhanh

Standacilin 500mg

20.000₫/vỉ
Cefuking 250mg
Xem nhanh

Cefuking 250mg

100.000₫/hộp
Dopharalgic 500mg
Xem nhanh

Dopharalgic 500mg

540.000₫/hộp
Fabapoxim 200mg
Xem nhanh

Fabapoxim 200mg

80.000₫/hộp
Relipro 400mg
Xem nhanh

Relipro 400mg

60.000₫/lọ
Ceftriaxone 1g
Xem nhanh

Ceftriaxone 1g

140.000₫/hộp
Vigentin 625 mg
Xem nhanh

Vigentin 625 mg

90.000₫/hộp
Fugentin 1g
Xem nhanh

Fugentin 1g

350.000₫/hộp
OpeCipro 500mg
Xem nhanh

OpeCipro 500mg

70.000₫/hộp
Ampholip 10ml
Xem nhanh

Ampholip 10ml

3.000.000₫/lọ
Clamogentin 1.2g
Xem nhanh

Clamogentin 1.2g

240.000₫/10 lọ
Cefurobiotic 250mg
Xem nhanh

Cefurobiotic 250mg

170.000₫/hộp
Aupiflox
Xem nhanh

Aupiflox

100.000₫/túi
Moxilen 500mg
Xem nhanh

Moxilen 500mg

190.000₫/hộp
Armten 200mg
Xem nhanh

Armten 200mg

400.000₫/hộp
Atendex
Xem nhanh

Atendex

110.000₫/hộp
Zidocin DHG
Xem nhanh

Zidocin DHG

50.000₫/hộp
NewMetforn 1g
Xem nhanh

NewMetforn 1g

270.000₫/hộp
Cefriven 200mg
Xem nhanh

Cefriven 200mg

630.000₫/hộp
PMX Ciprofloxacin 500mg
Xem nhanh

PMX Ciprofloxacin 500mg

220.000₫/hộp