KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Cefdina 60ml
Xem nhanh

Cefdina 60ml

140.000₫/lọ
Medphatobra 40mg
Xem nhanh

Medphatobra 40mg

160.000₫/hộp
Augbidil 1g
Xem nhanh

Augbidil 1g

130.000₫/hộp
Cravit 500mg/100ml
Xem nhanh

Cravit 500mg/100ml

250.000₫/lọ
Fluconazole 150mg Stada
Xem nhanh

Fluconazole 150mg Stada

250.000₫/20 viên
Farizol 500mg
Xem nhanh

Farizol 500mg

400.000₫/hộp
Rexamine 50ml
Xem nhanh

Rexamine 50ml

130.000₫/lọ
Clindamycin EG 300mg
Xem nhanh

Clindamycin EG 300mg

250.000₫/hộp
Clinecid 300mg
Xem nhanh

Clinecid 300mg

300.000₫/hộp
Metlife 500mg/100ml
Xem nhanh

Metlife 500mg/100ml

30.000₫/lọ
Nibean 100mg
Xem nhanh

Nibean 100mg

90.000₫/hộp
Pemolip 50mg
Xem nhanh

Pemolip 50mg

260.000₫/hộp
Fabamox 500mg
Xem nhanh

Fabamox 500mg

130.000₫/hộp
Trikapezon 2g
Xem nhanh

Trikapezon 2g

190.000₫/10 lọ
Doncef 1g
Xem nhanh

Doncef 1g

170.000₫/10 lọ
L Stafloxin 500mg
Xem nhanh

L Stafloxin 500mg

80.000₫/hộp
Tacerax 125mg
Xem nhanh

Tacerax 125mg

60.000₫/hộp
Sodinir 125mg
Xem nhanh

Sodinir 125mg

80.000₫/hộp