KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
NewMetforn 1g
Xem nhanh

NewMetforn 1g

270.000₫/hộp
Cefriven 200mg
Xem nhanh

Cefriven 200mg

630.000₫/hộp
PMX Ciprofloxacin 500mg
Xem nhanh

PMX Ciprofloxacin 500mg

220.000₫/hộp
Diflucan IV
Xem nhanh

Diflucan IV

360.000₫/lọ
Sansvigyl
Xem nhanh

Sansvigyl

30.000₫/lọ
Asperlican 150mg Hasan
Xem nhanh

Asperlican 150mg Hasan

80.000₫/hộp
Gentamicin 80mg
Xem nhanh

Gentamicin 80mg

140.000₫/hộp
Cefamandol 1g
Xem nhanh

Cefamandol 1g

190.000₫/hộp
Cefuro-B
Xem nhanh

Cefuro-B

90.000₫/hộp
Pyme Azi 500mg
Xem nhanh

Pyme Azi 500mg

40.000₫/hộp
Vinocyclin 100mg
Xem nhanh

Vinocyclin 100mg

420.000₫/hộp
Colirex 1 MIU
Xem nhanh

Colirex 1 MIU

300.000₫/lọ
Bironem 1g
Xem nhanh

Bironem 1g

800.000₫/hộp
Itamekacin 1g/4ml
Xem nhanh

Itamekacin 1g/4ml

220.000₫/hộp
Fungocap 200mg
Xem nhanh

Fungocap 200mg

350.000₫/vỉ
Cefoperazone ABR 1g
Xem nhanh

Cefoperazone ABR 1g

100.000₫/hộp
Cefimed 400mg
Xem nhanh

Cefimed 400mg

240.000₫/hộp
Pimenem 1g
Xem nhanh

Pimenem 1g

800.000₫/10 lọ
Bacqure
Xem nhanh

Bacqure

120.000₫/lọ
Azithromycin 250mg
Xem nhanh

Azithromycin 250mg

180.000₫/lọ
Pharbaren 500mg
Xem nhanh

Pharbaren 500mg

350.000₫/hộp
Tenafathin 1g
Xem nhanh

Tenafathin 1g

170.000₫/hộp
Goldoflo 200mg/40ml
Xem nhanh

Goldoflo 200mg/40ml

60.000₫/túi