KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Amphotret 50mg
Xem nhanh

Amphotret 50mg

450.000₫/lọ
Cefoxitin 2g
Xem nhanh

Cefoxitin 2g

250.000₫/hộp
Vibatazol
Xem nhanh

Vibatazol

200.000₫/hộp
Clorocid TW3 250mg
Xem nhanh

Clorocid TW3 250mg

120.000₫/hộp
Eszol 100mg
Xem nhanh

Eszol 100mg

100.000₫/hộp
Pofakid 100mg
Xem nhanh

Pofakid 100mg

120.000₫/hộp
Cledomox 228.5mg
Xem nhanh

Cledomox 228.5mg

80.000₫/chai
Voxin 500mg
Xem nhanh

Voxin 500mg

95.000₫/lọ
Tenafotin 2g
Xem nhanh

Tenafotin 2g

320.000₫/hộp
Lyris 2g
Xem nhanh

Lyris 2g

200.000₫/hộp
Vancomycin 500mg
Xem nhanh

Vancomycin 500mg

370.000₫/hộp
Lifazole 150mg
Xem nhanh

Lifazole 150mg

20.000₫/hộp
Bloci 500mg
Xem nhanh

Bloci 500mg

160.000₫/hộp
Fosfomed 1g
Xem nhanh

Fosfomed 1g

60.000₫/lọ
Goldampill 300mg
Xem nhanh

Goldampill 300mg

250.000₫/hộp
Indclav 1g
Xem nhanh

Indclav 1g

100.000₫/hộp
Poan 200mg
Xem nhanh

Poan 200mg

125.000₫/hộp
Auropennz 1.5g
Xem nhanh

Auropennz 1.5g

30.000₫/lọ
Zyvox 600mg/300ml
Xem nhanh

Zyvox 600mg/300ml

1.100.000₫/túi
Lucass 200mg
Xem nhanh

Lucass 200mg

350.000₫/hộp