KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Azein 250mg
Xem nhanh

Azein 250mg

310.000₫/lọ
Zilvit 500mg/100ml
Xem nhanh

Zilvit 500mg/100ml

50.000₫/chai
Ceftazidime 1g Gerda
Xem nhanh

Ceftazidime 1g Gerda

290.000₫/10 lọ
Ceftazidime Kabi 1g
Xem nhanh

Ceftazidime Kabi 1g

350.000₫/10 lọ
Demozidim 1g
Xem nhanh

Demozidim 1g

290.000₫/10 lọ
Koceim 1g
Xem nhanh

Koceim 1g

250.000₫/10 lọ
Zidimbiotic 1g
Xem nhanh

Zidimbiotic 1g

230.000₫/10 lọ
Cefazolin Actavis 1g
Xem nhanh

Cefazolin Actavis 1g

200.000₫/hộp
Safelevo 750mg
Xem nhanh

Safelevo 750mg

290.000₫/hộp
Floxsafe 400mg
Xem nhanh

Floxsafe 400mg

290.000₫/hộp
Flazenca 750.000/125
Xem nhanh

Flazenca 750.000/125

90.000₫/hộp
Milrixa 600mg/4ml
Xem nhanh

Milrixa 600mg/4ml

70.000₫/hộp
Gadoxime 200mg
Xem nhanh

Gadoxime 200mg

270.000₫/hộp
Kacin Green
Xem nhanh

Kacin Green

200.000₫/hộp
Ciprobay 400mg/200ml
Xem nhanh

Ciprobay 400mg/200ml

210.000₫/lọ
Nelcin 150mg/2ml
Xem nhanh

Nelcin 150mg/2ml

200.000₫/hộp
Celevox 500mg
Xem nhanh

Celevox 500mg

380.000₫/hộp
Klavunamox fort
Xem nhanh

Klavunamox fort

200.000₫/lọ
Distocide 600mg
Xem nhanh

Distocide 600mg

60.000₫/hộp