KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Claminat 1.2g
Xem nhanh

Claminat 1.2g

150.000₫/hộp
Tobramycin 80mg/2ml
Xem nhanh

Tobramycin 80mg/2ml

1.200.000₫/hộp
Rovajec 1g
Xem nhanh

Rovajec 1g

200.000₫/hộp
Wonfixime 200mg
Xem nhanh

Wonfixime 200mg

60.000₫/hộp
Kecefcin 500mg
Xem nhanh

Kecefcin 500mg

250.000₫/hộp
Newphdin 1g
Xem nhanh

Newphdin 1g

250.000₫/hộp
Trikaxon 2g
Xem nhanh

Trikaxon 2g

190.000₫/hộp
Fortaacef 2g
Xem nhanh

Fortaacef 2g

22.000₫/lọ
Ceftibiotic 2000mg
Xem nhanh

Ceftibiotic 2000mg

240.000₫/hộp
Inlezone 600mg
Xem nhanh

Inlezone 600mg

280.000₫/gói
Aciste 1 MIU
Xem nhanh

Aciste 1 MIU

2.000.000₫/họp
Primocef 500mg
Xem nhanh

Primocef 500mg

210.000₫/hộp
Tazopelin 4.5g
Xem nhanh

Tazopelin 4.5g

60.000₫/lọ
Mactaxim 100mg
Xem nhanh

Mactaxim 100mg

40.000₫/hộp
Furect 400mg/200ml
Xem nhanh

Furect 400mg/200ml

160.000₫/lọ
Basmicin 200mg/20ml
Xem nhanh

Basmicin 200mg/20ml

35.000₫/lọ
Cttzil 500mg
Xem nhanh

Cttzil 500mg

350.000₫/hộp
Bloci 750mg
Xem nhanh

Bloci 750mg

330.000₫/hộp
Doripenem 500mg VCP
Xem nhanh

Doripenem 500mg VCP

100.000₫/lọ
Fastise 200mg
Xem nhanh

Fastise 200mg

700.000₫/hộp