KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Ofloquino 2mg/ml
Xem nhanh

Ofloquino 2mg/ml

50.000₫/túi
Vorier 200mg
Xem nhanh

Vorier 200mg

900.000₫/hộp
Ampicillin 1g Mekophar
Xem nhanh

Ampicillin 1g Mekophar

450.000₫/hộp
Clogynaz 100mg
Xem nhanh

Clogynaz 100mg

70.000₫/hộp
Augbactam 562.5mg
Xem nhanh

Augbactam 562.5mg

60.000₫/hộp
TidaCotrim 480mg
Xem nhanh

TidaCotrim 480mg

100.000₫/lọ
Nitrofon 100mg
Xem nhanh

Nitrofon 100mg

450.000₫/hộp
Savi Mesalazine 500mg
Xem nhanh

Savi Mesalazine 500mg

800.000₫/hộp
Meyer-Salazin 500mg
Xem nhanh

Meyer-Salazin 500mg

550.000₫/ hộp
Ampicillin 1g Mỹ
Xem nhanh

Ampicillin 1g Mỹ

120.000₫/hộp
Medicifex 100ml
Xem nhanh

Medicifex 100ml

80.000₫/lọ
Piperacillin 4g
Xem nhanh

Piperacillin 4g

1.100.000₫/hộp
LSP-Linezolid 600mg
Xem nhanh

LSP-Linezolid 600mg

350.000₫/hộp
Augmex Duo 1000 mg
Xem nhanh

Augmex Duo 1000 mg

250.000₫/hộp
Piyeloseptyl 100mg
Xem nhanh

Piyeloseptyl 100mg

500.000₫/hộp
Piyeloseptyl 50mg
Xem nhanh

Piyeloseptyl 50mg

400.000₫/hộp
Fabafixim 100mg
Xem nhanh

Fabafixim 100mg

50.000₫/hộp
Flizoles 200mg
Xem nhanh

Flizoles 200mg

200.000₫/hộp
Bestporal 100mg
Xem nhanh

Bestporal 100mg

50.000₫/hộp