KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Bizrani 60ml
Xem nhanh

Bizrani 60ml

160.000₫/lọ
Vicefmix
Xem nhanh

Vicefmix

220.000₫/hộp
Ceftibiotic 1000
Xem nhanh

Ceftibiotic 1000

180.000₫/10 lọ
TV Ceftri 1g
Xem nhanh

TV Ceftri 1g

170.000₫/lọ
Tenamyd Cefotaxime 1g
Xem nhanh

Tenamyd Cefotaxime 1g

150.000₫/10 lọ
Vicimadol 2g
Xem nhanh

Vicimadol 2g

270.000₫/hộp
Mebifaclor 60ml
Xem nhanh

Mebifaclor 60ml

85.000₫/lọ
Fabafixim 400mg
Xem nhanh

Fabafixim 400mg

70.000₫/hộp
Cefotaxone 1g
Xem nhanh

Cefotaxone 1g

130.000₫/hộp
Erybact 365 gói
Xem nhanh

Erybact 365 gói

60.000₫/hộp
Ceraapix 1g
Xem nhanh

Ceraapix 1g

25.000₫/lọ
Hutaxon 1g
Xem nhanh

Hutaxon 1g

230.000₫/hộp
Nerusyn 3g
Xem nhanh

Nerusyn 3g

200.000₫/hộp
Bacsulfo 1g/1g
Xem nhanh

Bacsulfo 1g/1g

230.000₫/hộp
Zepilen 1g
Xem nhanh

Zepilen 1g

30.000₫/lọ
Tenadol 2000mg
Xem nhanh

Tenadol 2000mg

110.000₫/hộp
Cloxacilin 1g
Xem nhanh

Cloxacilin 1g

150.000₫/hộp
Cefalexin 500mg Domesco
Xem nhanh

Cefalexin 500mg Domesco

130.000₫/hộp
Kontiam 1g
Xem nhanh

Kontiam 1g

370.000₫/hộp
Boraflox 500mg
Xem nhanh

Boraflox 500mg

280.000₫/hộp
Colistimed 3 MU
Xem nhanh

Colistimed 3 MU

5.500.000₫/hộp