KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Nerusyn 1.5g
Xem nhanh

Nerusyn 1.5g

150.000₫/hộp
Axuka 1.2g
Xem nhanh

Axuka 1.2g

30.000₫/lọ
Glocip 500mg
Xem nhanh

Glocip 500mg

100.000₫
Sebizole
Xem nhanh

Sebizole

60.000₫/lọ
Oxnas Duo
Xem nhanh

Oxnas Duo

140.000₫/lọ
Meropenem 1g Kabi
Xem nhanh

Meropenem 1g Kabi

220.000₫/lọ
Vigentin 1g
Xem nhanh

Vigentin 1g

100.000₫/hộp
Levocure 500mg/100ml
Xem nhanh

Levocure 500mg/100ml

70.000₫/lọ
Zalenka 50mg
Xem nhanh

Zalenka 50mg

280.000₫/hộp
Xonesul-2
Xem nhanh

Xonesul-2

30.000₫/lọ
Chemacin 500mg/2ml
Xem nhanh

Chemacin 500mg/2ml

170.000₫/hộp
Amikacin 125mg/ml
Xem nhanh

Amikacin 125mg/ml

200.000₫/hộp
Vinphacine 500mg/2ml
Xem nhanh

Vinphacine 500mg/2ml

170.000₫/hộp
Rovanten siro
Xem nhanh

Rovanten siro

90.000₫/lọ
Ceftazidime 500mg Kabi
Xem nhanh

Ceftazidime 500mg Kabi

220.000₫/hộp
Cefepime 1g
Xem nhanh

Cefepime 1g

50.000₫/lọ
Vigentin 500/62.5 mg
Xem nhanh

Vigentin 500/62.5 mg

80.000₫/hộp
Zelfamox 625mg
Xem nhanh

Zelfamox 625mg

220.000₫/hộp
Zelfamox 1g
Xem nhanh

Zelfamox 1g

230.000₫/hộp
Tetracyclin Tw3 500mg
Xem nhanh

Tetracyclin Tw3 500mg

110.000₫/hộp