KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Zyvox 600mg/300ml
Xem nhanh

Zyvox 600mg/300ml

1.100.000₫/túi
Lucass 200mg
Xem nhanh

Lucass 200mg

350.000₫/hộp
Defungo 0.5g
Xem nhanh

Defungo 0.5g

90.000₫/hộp
Cipogip 500mg
Xem nhanh

Cipogip 500mg

100.000₫/hộp
Doxycycline 100mg
Xem nhanh

Doxycycline 100mg

90.000₫/hộp
Xorimax 250mg
Xem nhanh

Xorimax 250mg

105.000₫/hộp
Linezolid 600mg/300ml
Xem nhanh

Linezolid 600mg/300ml

700.000₫/túi
Ivermertin 6mg A.T
Xem nhanh

Ivermertin 6mg A.T

300.000₫/hộp
Goldmycin 100mg
Xem nhanh

Goldmycin 100mg

490.000₫/lọ
Incarxol 400mg
Xem nhanh

Incarxol 400mg

130.000₫/hộp
Azein 250mg
Xem nhanh

Azein 250mg

310.000₫/lọ
Zilvit 500mg/100ml
Xem nhanh

Zilvit 500mg/100ml

50.000₫/chai
Ceftazidime 1g Gerda
Xem nhanh

Ceftazidime 1g Gerda

290.000₫/10 lọ
Ceftazidime Kabi 1g
Xem nhanh

Ceftazidime Kabi 1g

350.000₫/10 lọ
Demozidim 1g
Xem nhanh

Demozidim 1g

290.000₫/10 lọ
Koceim 1g
Xem nhanh

Koceim 1g

250.000₫/10 lọ
Zidimbiotic 1g
Xem nhanh

Zidimbiotic 1g

230.000₫/10 lọ
Cefazolin Actavis 1g
Xem nhanh

Cefazolin Actavis 1g

200.000₫/hộp
Safelevo 750mg
Xem nhanh

Safelevo 750mg

290.000₫/hộp
Floxsafe 400mg
Xem nhanh

Floxsafe 400mg

290.000₫/hộp
Flazenca 750.000/125
Xem nhanh

Flazenca 750.000/125

90.000₫/hộp
Milrixa 600mg/4ml
Xem nhanh

Milrixa 600mg/4ml

70.000₫/hộp