KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Tetracyclin Tw3 500mg
Xem nhanh

Tetracyclin Tw3 500mg

110.000₫/hộp
Viticalat 3g
Xem nhanh

Viticalat 3g

350.000₫/lọ
Leflocin 5mg/ml
Xem nhanh

Leflocin 5mg/ml

100.000₫/lọ
Menzomi 2g
Xem nhanh

Menzomi 2g

250.000₫/hộp
Fleming 457mg/ml
Xem nhanh

Fleming 457mg/ml

150.000₫/lọ
Vammybivid's 1g
Xem nhanh

Vammybivid's 1g

800.000₫/hộp
Danaroxime 1.5g
Xem nhanh

Danaroxime 1.5g

300.000₫/hộp
Parutan 200mg
Xem nhanh

Parutan 200mg

1.080.000₫/hộp
Zebacef 300mg
Xem nhanh

Zebacef 300mg

280.000₫/hộp
Cefin 1g
Xem nhanh

Cefin 1g

300.000₫/hộp
Bicefzidim 1g
Xem nhanh

Bicefzidim 1g

150.000₫/10 lọ
Amphotret 50mg
Xem nhanh

Amphotret 50mg

450.000₫/lọ
Cefoxitin 2g
Xem nhanh

Cefoxitin 2g

250.000₫/hộp
Vibatazol
Xem nhanh

Vibatazol

200.000₫/hộp
Clorocid TW3 250mg
Xem nhanh

Clorocid TW3 250mg

120.000₫/hộp
Eszol 100mg
Xem nhanh

Eszol 100mg

100.000₫/hộp
Pofakid 100mg
Xem nhanh

Pofakid 100mg

120.000₫/hộp
Cledomox 228.5mg
Xem nhanh

Cledomox 228.5mg

80.000₫/chai
Voxin 500mg
Xem nhanh

Voxin 500mg

95.000₫/lọ
Tenafotin 2g
Xem nhanh

Tenafotin 2g

320.000₫/hộp
Lyris 2g
Xem nhanh

Lyris 2g

200.000₫/hộp