KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Cefdiri 250mg
Xem nhanh

Cefdiri 250mg

280.000₫/hộp
Ceftenmax 200mg
Xem nhanh

Ceftenmax 200mg

800.000₫/hộp
Sindazol 500mg/100ml
Xem nhanh

Sindazol 500mg/100ml

90.000₫/lọ
Trifungi 100mg
Xem nhanh

Trifungi 100mg

70.000₫/hộp
Nafloxin 200mg/100ml
Xem nhanh

Nafloxin 200mg/100ml

60.000₫/lọ
Basmicin 400mg/200ml
Xem nhanh

Basmicin 400mg/200ml

60.000₫/lọ
Ciprobid 400mg/200ml
Xem nhanh

Ciprobid 400mg/200ml

50.000₫/gói
Citopcin 400mg/200ml
Xem nhanh

Citopcin 400mg/200ml

50.000₫/lọ
Meropenem Anfarm 500mg
Xem nhanh

Meropenem Anfarm 500mg

230.000₫/lọ
Skypodox 200mg
Xem nhanh

Skypodox 200mg

60.000₫/hộp
Medskin 200mg
Xem nhanh

Medskin 200mg

80.000₫/hộp
Acyclovir Stada 400mg
Xem nhanh

Acyclovir Stada 400mg

120.000₫/hộp
Taxibiotic 2g
Xem nhanh

Taxibiotic 2g

200.000₫/hộp
Ciprofloxacin 250 - US
Xem nhanh

Ciprofloxacin 250 - US

100.000₫/hộp
Vietcef 1g
Xem nhanh

Vietcef 1g

400.000₫/10 lọ
Bifucil 500mg
Xem nhanh

Bifucil 500mg

70.000₫/hộp
Raxadin 500mg + 500mg
Xem nhanh

Raxadin 500mg + 500mg

180.000₫/lọ
Ofmantine 625mg
Xem nhanh

Ofmantine 625mg

110.000₫/hộp
Ofmantine 250/62.5mg
Xem nhanh

Ofmantine 250/62.5mg

70.000₫/hộp
Ivermectin 3 A.T
Xem nhanh

Ivermectin 3 A.T

110.000₫/hộp
Sulcilat 750mg
Xem nhanh

Sulcilat 750mg

330.000₫/hộp