KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Fosfomed 1g
Xem nhanh

Fosfomed 1g

60.000₫/lọ
Vexinir 300mg
Xem nhanh

Vexinir 300mg

420.000₫/hộp
Goldampill 300mg
Xem nhanh

Goldampill 300mg

250.000₫/hộp
Indclav 1g
Xem nhanh

Indclav 1g

100.000₫/hộp
Poan 200mg
Xem nhanh

Poan 200mg

125.000₫/hộp
Auropennz 1.5g
Xem nhanh

Auropennz 1.5g

30.000₫/lọ
Zyvox 600mg/300ml
Xem nhanh

Zyvox 600mg/300ml

1.100.000₫/túi
Lucass 200mg
Xem nhanh

Lucass 200mg

350.000₫/hộp
Defungo 0.5g
Xem nhanh

Defungo 0.5g

90.000₫/hộp
Cipogip 500mg
Xem nhanh

Cipogip 500mg

100.000₫/hộp
Doxycycline 100mg
Xem nhanh

Doxycycline 100mg

90.000₫/hộp
Xorimax 250mg
Xem nhanh

Xorimax 250mg

105.000₫/hộp
Linezolid 600mg/300ml
Xem nhanh

Linezolid 600mg/300ml

700.000₫/túi
Ivermertin 6mg A.T
Xem nhanh

Ivermertin 6mg A.T

300.000₫/hộp
Goldmycin 100mg
Xem nhanh

Goldmycin 100mg

490.000₫/lọ
Incarxol 400mg
Xem nhanh

Incarxol 400mg

130.000₫/hộp
Azein 250mg
Xem nhanh

Azein 250mg

310.000₫/lọ
Zilvit 500mg/100ml
Xem nhanh

Zilvit 500mg/100ml

50.000₫/chai
Ceftazidime 1g Gerda
Xem nhanh

Ceftazidime 1g Gerda

290.000₫/10 lọ
Ceftazidime Kabi 1g
Xem nhanh

Ceftazidime Kabi 1g

350.000₫/10 lọ
Demozidim 1g
Xem nhanh

Demozidim 1g

290.000₫/10 lọ