KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Gadoxime 200mg
Xem nhanh

Gadoxime 200mg

270.000₫/hộp
Kacin Green
Xem nhanh

Kacin Green

200.000₫/hộp
Ciprobay 400mg/200ml
Xem nhanh

Ciprobay 400mg/200ml

210.000₫/lọ
Nelcin 150mg/2ml
Xem nhanh

Nelcin 150mg/2ml

200.000₫/hộp
Celevox 500mg
Xem nhanh

Celevox 500mg

380.000₫/hộp
Klavunamox fort
Xem nhanh

Klavunamox fort

200.000₫/lọ
Distocide 600mg
Xem nhanh

Distocide 600mg

60.000₫/hộp
Virclath 500mg
Xem nhanh

Virclath 500mg

680.000₫/hộp
Ziptum gói
Xem nhanh

Ziptum gói

120.000₫/hộp
Cadiazith 500mg
Xem nhanh

Cadiazith 500mg

180.000₫/hộp
Indclav 156
Xem nhanh

Indclav 156

70.000₫/lọ
Linezolid 600mg/300ml
Xem nhanh

Linezolid 600mg/300ml

550.000₫/lọ
Zinecox 400mg
Xem nhanh

Zinecox 400mg

1.050.000₫/hộp
Galoxcin 750mg/150ml
Xem nhanh

Galoxcin 750mg/150ml

75.000₫/chai
Cefprozil 500 - US
Xem nhanh

Cefprozil 500 - US

280.000₫/hộp
Ampicillin  500mg Tw1
Xem nhanh

Ampicillin 500mg Tw1

100.000₫/hộp
Cefixim 400 - CGP
Xem nhanh

Cefixim 400 - CGP

100.000₫/hộp
Santax 1g
Xem nhanh

Santax 1g

120.000₫/10 lọ