KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Amoxicilin 500mg TW1
Xem nhanh

Amoxicilin 500mg TW1

90.000₫/hộp
Pimefast 1g
Xem nhanh

Pimefast 1g

50.000₫/lọ
Azipowder 200mg/5ml
Xem nhanh

Azipowder 200mg/5ml

80.000₫/lọ
Linzolid 600 mg/300ml
Xem nhanh

Linzolid 600 mg/300ml

440.000₫/chai
LEVODHG 500mg
Xem nhanh

LEVODHG 500mg

120.000₫/hộp
Macdin 600mg
Xem nhanh

Macdin 600mg

330.000₫/hộp
PMX Ciprofloxacin
Xem nhanh

PMX Ciprofloxacin

220.000₫/hộp
Nalidixic Acid 500mg
Xem nhanh

Nalidixic Acid 500mg

180.000₫/hộp
Rodogyl
Xem nhanh

Rodogyl

180.000₫/hộp
Protoriff 500mg
Xem nhanh

Protoriff 500mg

180.000₫/hộp
Protoflam 200mg
Xem nhanh

Protoflam 200mg

50.000₫/hộp
Taxibiotic 1g
Xem nhanh

Taxibiotic 1g

130.000₫/hộp
Imetoxim 1g
Xem nhanh

Imetoxim 1g

120.000₫/hộp
Goldcefo 1g
Xem nhanh

Goldcefo 1g

170.000₫/hộp
Herperax 200mg
Xem nhanh

Herperax 200mg

40.000₫/hộp
Orientfe 200mg
Xem nhanh

Orientfe 200mg

220.000₫
Kilecoly
Xem nhanh

Kilecoly

70.000₫
Kidhepet-new
Xem nhanh

Kidhepet-new

90.000₫