KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Koceim 1g
Xem nhanh

Koceim 1g

250.000₫/10 lọ
Zidimbiotic 1g
Xem nhanh

Zidimbiotic 1g

200.000₫/10 lọ
Cefazolin Actavis 1g
Xem nhanh

Cefazolin Actavis 1g

200.000₫/hộp
Safelevo 750mg
Xem nhanh

Safelevo 750mg

290.000₫/hộp
Floxsafe 400mg
Xem nhanh

Floxsafe 400mg

290.000₫/hộp
Flazenca 750.000/125
Xem nhanh

Flazenca 750.000/125

90.000₫/hộp
Milrixa 600mg/4ml
Xem nhanh

Milrixa 600mg/4ml

70.000₫/hộp
Gadoxime 200mg
Xem nhanh

Gadoxime 200mg

270.000₫/hộp
Kacin Green
Xem nhanh

Kacin Green

200.000₫/hộp
Ciprobay 400mg/200ml
Xem nhanh

Ciprobay 400mg/200ml

200.000₫/lọ
Qtax 1g
Xem nhanh

Qtax 1g

20.000₫/lọ
Nelcin 150mg/2ml
Xem nhanh

Nelcin 150mg/2ml

200.000₫/hộp
Celevox 500mg
Xem nhanh

Celevox 500mg

380.000₫/hộp
Klavunamox fort
Xem nhanh

Klavunamox fort

200.000₫/lọ
Distocide 600mg
Xem nhanh

Distocide 600mg

60.000₫/hộp
Virclath 500mg
Xem nhanh

Virclath 500mg

640.000₫/hộp
Ziptum gói
Xem nhanh

Ziptum gói

120.000₫/hộp
Cadiazith 500mg
Xem nhanh

Cadiazith 500mg

180.000₫/hộp
Indclav 156
Xem nhanh

Indclav 156

70.000₫/lọ