KHÁNG SINH - CHỐNG NẤM

Sắp xếp theo:
Speclif
Xem nhanh

Speclif

90.000₫
Itranstad
Xem nhanh

Itranstad

100.000₫/hộp
Sporal
Xem nhanh

Sporal

90.000₫/hộp
Ciprobay 500mg
Xem nhanh

Ciprobay 500mg

440.000₫/hộp
Caricin 500mg
Xem nhanh

Caricin 500mg

180.000₫
Caricin 250mg
Xem nhanh

Caricin 250mg

85.000₫
Curam 1000mg
Xem nhanh

Curam 1000mg

1.000.000₫
Tavanic 500mg
Xem nhanh

Tavanic 500mg

235.000₫
Klacid MR 500mg
Xem nhanh

Klacid MR 500mg

220.000₫/hộp
Cefimed 200mg
Xem nhanh

Cefimed 200mg

150.000₫
Unasyn 375mg
Xem nhanh

Unasyn 375mg

160.000₫
Klavunamox 400/57 mg
Xem nhanh

Klavunamox 400/57 mg

185.000₫/hộp
Debby
Xem nhanh

Debby

40.000₫
R-tist
Xem nhanh

R-tist

95.000₫
Klacid siro
Xem nhanh

Klacid siro

130.000₫